Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Skat

Hvad er PAL-skat?

PAL-skat er en skat på pensionsafkast, og PAL er en forkortelse for Pensionsafkastbeskatningsloven. Du finder PAL-skatten på dit pensionsdepot under fanebladet Depot, hvor du vælger Pensionsoversigt.

PAL-skatten beregnes pr. kalenderår og er 15,3 % af al værditilvækst på den enkelte pensionsordning. PAL-skatten omfatter både realiserede og urealiserede gevinster og tab, renter, udbytter og lignende.

Hvordan beregnes årets PAL-skat?

Din PAL-skat for året bliver beregnet som 15,3 % af dit pensionsdepots værdistigning. Har din ordning haft et værditab, vil den negative PAL-skat kunne bruges til modregning i fremtidige års positive PAL-skat værdier.

PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimo værdi (pr. 31/12) fra ordningens primo værdi (pr. 01/01).

  • Primo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi pr. 01/01 og så fratrække det tidligere års betalt PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører året før
  • Ultimo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi d. 31/12 og så fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen imellem de to værdier og så fratrækkes eventuelle tidligere års negative PAL-skat, samt den eventuelt betalte udbytteskat for udenlandske værdipapirer – maksimeret til 15%.

Har du fået overført en ordning i løbet af året, så vil vi få oplyst primo værdien, eventuelle indbetalinger, negativ PAL skat, og udenlandsk udbytteskat fra afgivende selskab.    

Hvornår trækkes PAL-skatten?

Hvis du skal betale PAL-skat, så trækkes beløbet på din pensionsordning den 15. januar året efter. Hvis du er PAL-fritaget, fordi du ikke er fuld skattepligtig i Danmark, så husk at aflevere PAL-fritagelsen til Nordnet hurtigst muligt.

Hvordan inddækkes overtræk?

På en kapitalpension kan du kun sælge værdipapirer til inddækning af PAL-skatten, da det ikke længere er muligt at indbetale på denne type pensionsordning.

På ratepensioner og aldersopsparinger må du både indbetale eller sælge værdipapirer til dækning af PAL-skatten. Ved indbetaling skal du dog være opmærksom på, at der er en årlig maxgrænse på hver af de to typer pensionsordninger. Har du en arbejdsgiverordning, så skal indbetaling altid foregå via din arbejdsgiver.

Husk, overtræk skal altid inddækkes.

Hvem indberetter og indbetaler PAL-skat?

PAL-skatten beregnes og indbetales til SKAT af Nordnet som et samlet beløb for alle bankens kunder. Du kan derfor ikke se PAL-beregningen i din skattemappe, men PAL-beregningen står på pensionsoversigten og årsopgørelsen, du kan finde ultimo januar hvert år, når du logger ind på nordnet.dk.

Du finder pensionsoversigten og årsopgørelsen på dit depot under Øvrigt, hvor du skal trykke på Årsopgørelse og Realisation.

Mere om

Skat70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.