Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Værdipapirer

Hvorfor investere i aktier?

Historisk set har aktier været den bedste langsigtede investering. Ingen andre investeringsobjekter - ejendomme, obligationer, kunst eller antikviteter - har givet samme afkast som aktier.

Der er dog ingen garanti for, at det samme vil være tilfældet i fremtiden, eller at specifikke investeringer vil give afkast.

Er aktiehandel forbundet med risiko?

Al handel med værdipapirer er forbundet med såvel risici som muligheder. Risikoen ved at eje aktier er, at aktiekursen ikke udvikles som forventet, eller at virksomheden går konkurs.

Selvom aktiehandel historisk set har været den mest lønsomme langsigtede investeringsform, er der med andre ord ingen garanti for, at det samme vil være tilfældet i fremtiden, eller at specifikke investeringer vil give afkast.

Hvilke aktier skal jeg købe?

Nordnet rådgiver ikke om investeringer og har ingen egeninteresse i at markedsføre bestemte værdipapirer. Vores ambition er at tilbyde et så bredt og optimalt udbud af investeringsmuligheder for private investorer som muligt.

Vil du gerne have tips til investeringsstrategier, kan vi dog anbefale dig:

  • At finde og følge medlemmer på Shareville, som er Nordens største netværk af influencers inden for opsparing og investering.
  • Her får du adgang til viden og inspiration fra succesfulde investorer.
  • At tilmelde dig et kursus i Nordnetskolen. Du finder hele Nordnetskolens udbud af kurser på www.nordnetskolen.dk
  • Besøg Nordnetbloggenexternal link, opens in new window, og få inspiration.
  • At melde dig ind i Dansk Aktionærforeningexternal link, opens in new window. Så kan du deltage i deres events, og du vil modtage deres medlemsmagasin m.m.

Hvor finder jeg mine afregningsnotaer?

Du finder dine afregningsnotaer under fanebladet Depot, når du har logget ind på nordnet.dk.
Sådan gør du, hvis du f.eks. vil se en afregningsnota for en aktie, du har solgt:

  • Vælg fanebladet Depot
  • Klik på menupunktet Transaktioner og notaer
  • Til højre for den solgte aktie, under Afregningsnota, ser du et nummer. Klikker du på det, får du afregningsnotaen op på skærmen

Hvornår oprettes en afregningsnota efter en handel?

Natten efter du køber eller sælger en aktie, udfærdiges en afregningsnota, og kurtage for handlen trækkes.

Afregningsnotaen viser, hvilke værdipapirer du har købt eller solgt og til hvilken kurs, samt hvad du har betalt i kurtage.

Hvornår holder aktieselskaberne generalforsamling?

Vi har lavet en oversigt over kommende generalforsamlingerexternal link, opens in new window og udbytte i Danmark, Norge og Sverige. Du finder den også under Markedet - Kommende generalforsamlinger og udbytte.

For større selskaber vil du generelt kunne finde information om generalforsamlinger, udgivelse af delårsrapporter m.m. under Selskabsdata - Corporate actions, hvis du har klikket på en aktie på nordnet.dk. Se eksempelvis Novozymes-aktien.

Hvordan handler jeg unoterede aktier?

Unoterede aktier handles på samme måde som noterede aktier, og en ordre afgives som en almindelig ordre. Forskellen er, at en mægler placerer din ordre manuelt, og derfor tager sådanne ordrer længere tid at håndtere.

Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.