Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Værdipapirer

Er det risikabelt at handle med ETF'er?

Det kan være risikabelt, men også trygt, afhængigt af, hvordan du investerer. Generelt set er det mindre risikabelt at investere i en ETF end i en aktie, fordi du med ETF'en får risikospredning (diversificering), men der findes også ETF'er med gearing, noget som øger din risiko.

Hvad er forskellen mellem en aktivt forvaltet fond, sammenlignet med en indeksfond og en ETF?

Indeksfonde, også kaldet passive fonde, er værdipapirfonde, som stræber efter at deres værdiudvikling skal følge et vist markedsindeks. En aktiebaseret indeksfond bygger på den enkle regel at købe samme andel af hver aktie, som findes i det indeks, fonden følger.

Det betyder, at afkastet ofte bliver noget bedre end i indekset, takket være de udbytter, som normalt ikke regnes med i indeks. Forvaltningen af en indeksfond er betydeligt billigere end en aktivt handlet fond, og dermed kan den have lavere forvaltningsomkostninger.

Hvad er forskellen på en ETF og en aktie?

Når du investerer i virksomheder gennem ETF'er, investerer du ligesom ved investeringsforeninger i flere virksomheder. Dermed får du på en nem og omkostningseffektiv måde en risikospredning i din portefølje.

Samtidig giver ETF'er en række muligheder, eksempelvis at på en enkel måde geare et helt indeks eller at tjene penge når indekset falder (shorte). ETF'ers værdi påvirkes dog negativt af forvaltningsafgiften.

Hvad er forskellen på en ETF og et certifikat?

Modsat ved certifikater (ETN'er), har du som investor i en ETF ingen emittentrisiko, det vil sige risiko for at miste din investering, hvis den som har emitteret går i konkurs. Ejeren af en ETF betaler forvaltningsafgift, mens man ofte betaler en administrativ afgift for certifikater.

Hvad er forskellen på en ETF og et investeringsbevis?

Et investeringsbevis referer til en ejerandel i en investeringsforening. En ETF (Exchange Traded Fund) er en børshandlet fond, der i sin opbygning minder meget om investeringsforeninger.

Du betaler ofte lavere forvaltningsafgifter, og du kan investere i et stort antal indeks på markeder, som danske investorer ellers ikke har adgang til. Samtidig er det muligt at investere i ETF'er, som stiger i værdi, når det indeks, som ETF'en følger, falder. Dermed kan du tjene penge, uanset, hvordan markedet går.

Bemærk: Der er skattemæssige forskelle mellem ETF’er og investeringsforeninger, som man som investor bør være opmærksom på.

Hvordan kan jeg bruge ETF'er til at få bedre risikospredning?

Ved at købe en ETF med et bredt underliggende indeks, fx. S&P500, får du en god risikospredning ved blot at købe en ETF. Du får på den måde eksponering mod 500 af USA's største selskaber. Vil du bruge et lidt smallere indeks, kan det være en fordel at blande 3-5 forskellige ETF'er.

Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.