Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Værdipapirer

Er en månedsopsparing i ETF'er og investeringsforeninger helt kurtagefri?

Det er kurtagefrit, mens du sparer op. Med andre ord betaler du ingen købskurtage. Når du en dag sælger fondene igen, betaler du vores almindelige kurtage. Det betyder i praksis væsentligt mere for dig at slippe for at betale købskurtage end salgskurtage. Normalt vil beløbene i en månedsopsparing være så lave pr. køb, at minimumskurtagen ville udgøre en stor procentdel af beløbet, du sparer op, hver eneste måned. Når du sælger igen, vil du sælge et beløb, som normalt er så stort, at kurtagen ikke vil udgøre en forholdsmæssig betydningsfuld andel.

Vælger du at have en månedsopsparing i ETF'er og investeringsforeninger, som handles i en anden valuta end din kontovaluta, bør du være opmærksom på, at du betaler et spread (forskel mellem køb- og salgskurs for valutaen) i forbindelse med vekslingen. Du finder mere information om priser og valutaspread i prislisten.

Hvad er månedsopsparing primært beregnet til?

Månedsopsparingen kan anvendes på både pension og frie midler.

Hvad tjener Nordnet penge på, når tjenesten er gratis?

Nordnet tjener penge på valutaspread i forbindelse med handel i udenlandske ETF'er. Når det gælder danske investeringsforeninger, modtager Nordnet tegningsprovision. Se niveauerne for provision.

Hvis jeg skifter opsparingsplan, bliver mine fonde så solgt og skiftet ud med dem i den nye opsparingsplan?

Nej, din eksisterende fondsportefølje påvirkes ikke af, at du ændrer opsparingsplan.

Hvorfor kan jeg kun månedsopspare i visse investeringsforeninger og ETF'er?

For at Nordnet skal kunne udbyde en månedsopsparing i børshandlede fonde uden kurtage, er det nødvendigt, at udbuddet er begrænset. Det skyldes helt enkelt, at en tjeneste uden begrænsninger ville indebære meget høje omkostninger til administration.

Hvor meget kan jeg spare op for om måneden?

Der er ikke en øvre grænse for månedsopsparingen, men du skal mindst spare op for 500 DKK.

Hvornår afregnes månedsopsparingen?

Månedsopsparingen handles den 5. hver måned. Falder den 5. ikke på en handelsdag, så handles værdipapirerne på den næstkommende handelsdag.

Hvornår kan jeg ændre eller afslutte en opsparingsplan?

For at sikre at en ordre på en registreret opsparingsplan ikke gennemføres, skal ændringen eller afslutningen gennemføres seneste kl. 23.59 dagen før handelsdagen.

Kan jeg have en kredit og have en månedsopsparing i børshandlede fonde?

Ja, du kan have en kreditkonto til dit depot og have en månedsopsparing, men du kan ikke udnytte kreditten til månedsopsparingen.

Til hvilken kurs købes mine fonde?

Samtlige kunder, som har én og samme ETF eller investeringsforening i deres opsparingsplan, får den samme kurs på den aktuelle dag. Nordnet køber fondene helt transparent på den respektive børs. For mere information se Vilkår for månedsopsparing i investeringsforeninger og ETF'er.

Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.