Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Valuta

Hvilke valutaer kan jeg have valutakonto i?

Har du et aktiedepot hos Nordnet, har du mulighed for at aktivere valutakonti i:

 • svenske kroner (SEK)
 • norske kroner (NOK)
 • US-dollar (USD)
 • canadiske dollar (CAD)
 • euro (EUR)


Du kan kun have valutakonti tilknyttet et aktiedepot. På pensionsdepoter veksles valuta altid automatisk.

Hvad koster veksling med valutakonti?

Hvis du bruger en valutakonto, veksler du selv, når du er logget ind på nordnet.dk. Spreadet ved handel med valutakonto er 0,15 %, og det betyder at du får en kurs, som afviger med 0,075 procent mod den kurs, vi får hos vores underleverandør. Du kan afgive din ordre om veksling når som helst, men kurserne sættes på tre tidspunkter hver dag: klokken 11:30, 17:00 og 22:00. Din nøjagtige vekselkurs ser du efterfølgende under ”transaktioner og notaer”.

Du kan kun have valutakonti tilknyttet et aktiedepot. På pensionskonti veksles valuta altid automatisk. 

Hvordan lukker jeg en valutakonto?

Du kan vælge at lukke dine valutakonti, og afregning sker i så fald automatisk i danske kroner, selv når du handler i udenlandske aktier.

For at lukke en valutakonto, skal du logge ind på dit aktiedepot og vælge fanen Valutakonti i kontooversigten. Find den pågældende valutakonto og klik på Deaktivér.

  Bliver kurtagen trukket fra min valutakonto?

  Hvis du har en aktiv valutakonto i valutaen, du handler i, bliver kurtagen også trukket på valutakontoen, og du vil kunne se beløbet dagen efter gennemført handel. Kurtage for handel med udenlanske aktier betales i samme valuta, som aktien handles i.

  Du kan se den udenlanske aktie i depotoversigten, så snart handlen er gennemført, men beløbet for et køb trækkes først fra din valutakonto den følgende nat. Det kan derfor være en fordel at vente til dagen efter du har handlet med at gennemføre valutavekslingen, så ved du præcis, hvor meget der trækkes fra den relevante valutakonto.

  Hvorfor er saldoen på min valutakonto negativ?

  Hvis du ikke selv gennemfører en veksling, vil der opstå en negativ saldo. Der vil med andre ord blive lagt et lån op i den aktuelle valuta, hvilket der trækkes renter for i henhold til prislisten.

  Kurtage for handel med udenlanske aktier betales i samme valuta som aktien handles i. Du kan se den udenlanske aktie i depotoversigten så snart handlen er gennemført, men din valutakonto bliver først belastet af købet den følgende nat.

  Det kan derfor være en fordel at vente til dagen efter du har handlet med at gennemføre valutavekslingen, så ser du præcis hvor meget der trækkes fra den relevante valutakonto.

  Hvad er valutarisiko?

  Ved handel med værdipapirer noteret i udenlandsk valuta, er du som investor eksponeret for valutarisiko. Dette betyder, at du ikke blot påvirkes af, hvordan din placering udvikler sig, men også hvordan den underliggende valuta udvikler sig overfor den danske krone.

  I et stillestående marked kan din placering således blive mere eller mindre værd afhængig af, hvordan den danske krone udvikler sig på valutamarkederne. En stærkere krone indebærer, at din placering falder i værdi målt i danske kroner, mens en svagere krone medfører, at du tjener tilsvarende mindre målt i danske kroner.

  Med valutakonti på dit depot kan du selv styre, hvordan du vil eksponere dig overfor valutarisikoen. Når du køber et værdipapir noteret i en af de følgende valutaer: USD, CAD, SEK, NOK eller EUR bliver handelsbeløbet fratrukket den pågældende valutakonto. Din saldo går da i minus, og du kan selv vælge, hvornår du vil veksle dette beløb til DKK og således eksponere dig for valutarisiko.

  Hvis du vælger ikke at veksle, kommer valutakontoen til at stå i minus, hvilket du betaler udlånsrente for, men du undgår til gengæld valutarisikoen. Når du sælger dine værdipapirer på markedet, bliver din negative valutasaldo modregnet de penge, du modtager fra salget. Du kan herefter veksle gevinsten eller tabet fra investeringen.

  Hvis du ikke veksler, men i stedet vælger at have en negativ saldo på en af dine valutakonti, vil der blive trukket renter på denne valutakonto. Dette sker dog først efter tre dage - dagen efter valørdag. 

  Se venligst prislisten for information om den aktuelle rentesats.

  Hvad bør jeg vide om valutaveksling?


  • Valørdage kan medføre at rente debiteres, hvis du sælger danske værdipapirer og køber udenlandske værdipapirer og veksler før likviddagen.
  • Forskellige markeder har forskellige antal valørdage. Dagen efter en aktiehandel vises valørdagen for den aktuelle handel på afregningsnotaen, som du finder under Depot - Transaktioner og notaer.
  • Du kan mindske valutarisikoen ved ikke at veksle efter køb af værdipapir i udenlandsk valuta. Læs mere under punktet Valutarisiko.
  • Du kan maksimalt veksle et beløb, der svarer til fem gange din depotværdi.
  • En negativ saldo i en valuta medfører, at valutakontoen tilskrives udlånsrente.
  • Kontoen i DKK kan ikke lukkes.

  Mere information findes i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos
  Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige, punkt C og D, som du finder under menupunktet Produkter - Blanketter.

   Hvornår gennemføres vekslingen?

   Bruger du valutakonti, gennemføres din veksling ikke øjeblikkeligt. Når du anmoder om at en veksling skal gennemføres, finder du den under Aktive vekslinger. Når Nordnet har gennemført veksling i den pågældende valuta, finder du den under Historik.

   På en normal dansk bankdag gennemføres der vekslinger cirka kl. 11.30, kl. 17.00 og kl. 22.00

   Mere om

   Valuta



   70 20 66 85

   Mandag - fredag 9.00 - 17.00

   c Mægler 8.30 - 22.00


   Op

   Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.