Eksperterne

02.08.2017 09:39:51

Regnskab: Ringkjøbing Landbobank

Regnskabet var stærkt og forventningerne til 2017 blev opjusteret. Aktien er aktuelt prissat svarende til P/E2017=12,7, og vurderet svarende til K/I=2,12.


Ringkjøbing Landbobank (RILBA, København) har i dag aflagt regnskab for 1. halvår 2017.

Omsætningen/basisindtjeningen steg 5,7% til 516 mDKK, basisresultatet steg 10,8% til 348 mDKK og nettoresultatet steg 16,0% til 312 mDKK. Indtjeningen pr. aktie (EPS) steg 18,6% fra 11,8 DKK til 14,0 DKK. Indre værdi pr. aktie endte på 162 DKK.

Regnskabet er flot med en omkostningprocent på 30,6% (30,7% i 1. halvår 2016), hvilket er den laveste blandt samtlige danske banker og sparekasser, og en primo egenkapitalforrentning på 18,4% efter skat. Udlån steg 7,5%, og indlån steg 11,0%. Nedskrivningerne faldt med 14 mDKK til blot 10 mDKK. Sådan skal et flot bankregnskab se ud!

Resultatet var bedre end forventet og over budget. Ledelsen benyttede lejligheden til at opjustere forventningerne til hele 2017, der nu lyder på et basisresultat i intervallet 600-665 (617 mDKK i 2016). Det ekstrapolerede halvårsresultat lander til sammenligning på 696 mDKK, så endnu en opjustering lurer senere på året. Markedet forventer ifølge 4-traders.com at EPS lander på 27,1 DKK i 2017 og 25,7 DKK i 2018. Med den aktuelle kurs på 344 DKK er aktien prissat svarende til P/E2017=12,7 og P/E2018=13,4. Og aktien er vurderet svarende til K/I=2,12. Udbyttet på 7,2 DKK giver et direkte afkast på 2,1%.

Ringkjøbing Landbobank vægter 9,1% i min Nordnetportefølje. Jeg ejer selv aktier i banken.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.