Eksperterne

16.08.2017 15:45:41

Regnskab: A. P. Møller - Mærsk

Selskabet fik et overraskende underskud i andet kvartal. Korrigeret for engangsposter voksede indtjeningen dog pænt, men indtjeningen er stadig alt for lav til at det kan imponere nogen. Aktien er aktuelt prissat svarende til P/E2017=23 og vurderet svarende til K/I=1,3. Aktien har ikke været højere vurderet siden september 2008.


Danmarks største selskab A. P. Møller - Mærsk (MAERSK A, MAERSK B på København) har i dag aflagt regnskab for andet kvartal 2017.

Omsætningen steg 8,4% til 9.604 mUSD, bundlinjen faldt fra 118 mUSD til -264 mUSD. Indtjeningen pr. aktie faldt tilsvarende. Det underliggende resultat korrigeret for engangsposter mv. steg dog fra 134 mUSD til 389 mUSD. Forbedringen kommer især fra Mærsk Line, der nyder højere fragtrater i år. Forventningerne til 2017 blev fastholdt. De lyder uændret på et underliggende resultat over 2016, hvor det underliggende resultat var 711 mUSD. Indre værdi pr. aktie faldt til 1.514 USD, svarende til 9.570 DKK med dagens vekslekurs på 6,32 DKK/USD.

Markedet forventer ifølge 4-traders.com at indtjeningen pr. aktie (EPS) stiger til 84,1 USD i 2017 (532 DKK) og at den stiger yderligere til 120 USD i 2017 (758 DKK). Forventningerne til 2017 svarer til en egenkapitalforrentning på ca. 5%.

Med en kurs på 12.440 DKK er APM A-aktien aktuelt prissat svarende til P/E2017=23 og P/E2018=16, og aktien er vurderet svarende til K/I=1,30. Til sammenligning har aktien de seneste ni år konstant været vurderet lavere end K/I=1,3. Man kan dermed sige, at APM aktuelt er højere vurderet end på noget tidspunkt siden september 2008. Også målt på Price/Earnings virker aktien højt prissat. Det kan naturligvis skyldes at indtjeningen er underdrejet, men et selskab i krise som lider af lav indtjening fortjener næppe en så høj prissætning og vurdering.

A.P. Møller - Mærsk har tidligere indgået i min Nordnetportefølje og i min danske modelporteføljen for Dansk Aktionærforening. Jeg har dog solgt aktien igen i begge porteføljer, da jeg ikke længere ser den som en god investering. Jeg ejer ikke selv aktier i A.P. Møller - Mærsk.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.