Nyheder m.m.

Nasdaq

Schouw & Co. A/S15 min. forsinkelse

Forandring
4.06% Senest692,00 DKK
Køb Sælg Læs mere
		

AKTIESELSKABET SCHOUW & CO.: BioMars køb af Alimentsa gennemført

19:14 Aktieselskabet Schouw & Co. Intern viden BioMars køb af Alimentsa gennemført I fortsættelse af selskabsmeddelelse nr. 8 af 2. juni 2017 kan det bekræftes, at godkendelse fra de relevante myndigheder er opnået, og at alle betingelserne for BioMars køb af 70% af den ecuadorianske rejefoderproducent Alimentsa nu er opfyldt. I forlængelse heraf er transaktionen gennemført med virkning fra den 13. september 2017. I forbindelse med overtagelsen udarbejdes en købesumsfordeling, hvor forskellen mellem købesum og bogført egenkapital fordeles på aktiver og passiver, hvilket medfører reguleringer og øgede afskrivninger, som vil belaste EBIT. I 2017 forventes belastningen på EBIT at være ca. 8 mio. kr., mens den forventes at være i størrelsesordenen 28 mio. kr. årligt i de kommende 10 år, hvorefter effekten vil aftage. Alimentsa aflægger i øvrigt regnskab i USD, som er den lokale valuta i Ecuador. For den indregnede periode i 2017 forventes Alimentsa at bidrage til koncernregnskabet med en omsætning i størrelsesordenen 150 mio. kr. og et EBIT på ca. 20 mio. kr. opgjort efter købesumsfordeling samt omkostninger ved transaktionen på 8 mio. kr. Aktieselskabet Schouw & Co. Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22 © Nasdaq

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.