Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
88,27 88,27 14 0 44 467 891 503 770 251 885 251 885 251 885 0
547,61 547,61 4 0 27 098 842 49 486 24 743 24 743 24 743 0
1 039,54 1 060,00 7 5 170 762 010 726 369 357 0 12
164,93 - 16 280 382 280 382 1 700 1 700 0 0 1 700
- 257,20 3 -128 600 128 600 500 0 500 0 -500
66,25 67,24 11 -11 242 76 167 1 140 490 650 0 -160
109,91 - 5 48 142 48 142 438 438 0 0 438
1 050,00 - 1 29 400 29 400 28 28 0 0 28
4,06 - 6 6 654 6 654 1 639 1 639 0 0 1 639

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.