Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
272,56 272,56 8 0 502 325 000 1 843 000 921 500 921 500 921 500 0
289,00 289,00 6 0 34 680 000 120 000 60 000 60 000 60 000 0
271,45 266,92 57 -3 941 474 4 348 653 16 279 750 15 529 0 -14 779
452,75 464,06 16 -813 580 1 042 670 2 253 253 2 000 0 -1 747
285,00 - 2 285 000 285 000 1 000 1 000 0 0 1 000
- 474,70 4 -214 564 214 564 452 0 452 0 -452
941,00 960,00 2 -1 900 190 100 200 100 100 0 0
- 349,10 3 -90 417 90 417 259 0 259 0 -259
110,50 - 2 10 277 10 277 93 93 0 0 93

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.