Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
177,71 180,63 182 6 473 215 9 330 095 52 373 44 465 7 908 0 36 557
- 449,50 19 -2 416 512 2 416 512 5 376 0 5 376 0 -5 376
319,62 321,55 7 -353 207 932 993 2 907 907 2 000 0 -1 093
15,20 - 27 567 264 567 264 37 320 37 320 0 0 37 320
- 399,80 1 -399 800 399 800 1 000 0 1 000 0 -1 000
- 1 180,00 6 -359 900 359 900 305 0 305 0 -305
- 163,94 7 -150 661 150 661 919 0 919 0 -919
101,85 - 16 87 899 87 899 863 863 0 0 863
1 210,00 - 1 48 400 48 400 40 40 0 0 40
109,50 - 3 10 950 10 950 100 100 0 0 100
645,00 - 1 5 805 5 805 9 9 0 0 9

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.