Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
301,51 - 42 13 896 159 13 896 159 46 088 46 088 0 0 46 088
162,50 162,57 42 -668 646 5 543 646 34 107 15 000 19 107 15 000 -4 107
9 487,00 9 461,03 24 1 558 1 136 882 120 60 60 0 0
- 98,35 2 -573 085 573 085 5 827 0 5 827 0 -5 827
55,60 - 16 392 036 392 036 7 051 7 051 0 0 7 051
- 175,60 7 -312 919 312 919 1 782 0 1 782 0 -1 782
- 400,00 5 -266 000 266 000 665 0 665 0 -665
113,00 - 6 70 964 70 964 628 628 0 0 628
5,93 - 8 20 386 20 386 3 436 3 436 0 0 3 436
1 120,00 - 1 6 720 6 720 6 6 0 0 6

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.