Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
150,27 149,39 66 571 756 711 286 4 736 4 269 467 174 3 802
9,44 9,41 34 -38 223 479 092 50 843 23 343 27 500 0 -4 157
- 72,68 11 -71 949 71 949 990 0 990 0 -990
- 105,47 19 -47 779 47 779 453 0 453 0 -453
41,79 41,79 11 -22 399 42 123 1 008 236 772 0 -536
- 162,02 5 -31 919 31 919 197 0 197 0 -197
- 100,81 3 -7 258 7 258 72 0 72 0 -72
- 149,60 2 -5 685 5 685 38 0 38 0 -38
57,50 - 1 3 163 3 163 55 55 0 0 55
5,52 - 1 3 064 3 064 555 555 0 0 555
- 12,04 1 -903 903 75 0 75 0 -75
- 3,06 1 -28 28 9 0 9 0 -9

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.