Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
441,47 441,50 16 614 087 631 747 1 431 1 411 20 0 1 391
- 8 089,09 5 -177 960 177 960 22 0 22 0 -22
7 688,64 - 6 169 150 169 150 22 22 0 0 22
- 415,90 2 -54 483 54 483 131 0 131 0 -131
663,20 - 1 13 264 13 264 20 20 0 0 20

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.