Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 616,56 93 -4 893 009 4 893 009 7 936 0 7 936 0 -7 936
- 763,30 55 -1 592 254 1 592 254 2 086 0 2 086 0 -2 086
- 489,64 39 -807 911 807 911 1 650 0 1 650 0 -1 650
245,60 - 9 572 488 572 488 2 331 2 331 0 0 2 331
- 441,53 6 -450 806 450 806 1 021 0 1 021 0 -1 021
- 11 103,33 3 -166 550 166 550 15 0 15 0 -15
10 556,67 - 5 158 350 158 350 15 15 0 0 15
- 353,00 1 -70 600 70 600 200 0 200 0 -200

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.