Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
131,09 130,78 376 6 471 219 7 375 454 56 272 52 815 3 457 40 49 358
8 283,00 8 216,03 25 187 450 1 469 150 178 100 78 0 22
288,58 - 30 687 111 687 111 2 381 2 381 0 0 2 381
7 699,05 - 5 161 680 161 680 21 21 0 0 21
- 420,00 1 -44 100 44 100 105 0 105 0 -105
- 740,02 2 -42 181 42 181 57 0 57 0 -57
716,21 - 2 40 824 40 824 57 57 0 0 57

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.