Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
7 578,00 7 578,00 2 0 16 974 720 2 240 1 120 1 120 1 120 0
7 199,00 7 199,00 2 0 5 327 260 740 370 370 370 0
60,74 - 88 2 208 204 2 208 204 36 353 36 353 0 0 36 353
172,00 - 157 1 726 880 1 726 880 10 040 10 040 0 0 10 040
46,12 46,06 22 -418 412 445 623 9 674 295 9 379 0 -9 084
150,41 - 17 314 199 314 199 2 089 2 089 0 0 2 089
- 57,62 18 -299 605 299 605 5 200 0 5 200 0 -5 200
42,28 - 28 251 335 251 335 5 945 5 945 0 0 5 945
864,55 864,00 6 153 028 163 396 189 183 6 6 177
175,70 - 1 100 676 100 676 573 573 0 0 573
- 110,97 3 -74 573 74 573 672 0 672 0 -672
1 020,00 - 1 54 060 54 060 53 53 0 0 53
176,35 175,43 7 -21 523 42 685 243 60 183 0 -123
1 460,00 - 3 30 660 30 660 21 21 0 0 21
- 106,80 3 -25 739 25 739 241 0 241 0 -241
16,09 16,20 3 -14 598 19 682 1 216 158 1 058 0 -900
- 1 513,64 2 -16 650 16 650 11 0 11 0 -11
279,00 279,20 2 -5 864 6 980 25 2 23 0 -21
74,00 - 3 3 478 3 478 47 47 0 0 47
520,00 - 1 1 040 1 040 2 2 0 0 2
1 015,00 - 1 1 015 1 015 1 1 0 0 1

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.