Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
72,77 72,96 50 639 206 790 517 10 861 9 824 1 037 51 8 787
57,64 - 70 453 837 453 837 7 874 7 874 0 0 7 874
41,93 41,65 43 -116 579 165 047 3 959 578 3 381 0 -2 803
100,90 - 16 140 357 140 357 1 391 1 391 0 0 1 391
150,30 149,77 9 -81 874 111 934 747 100 647 0 -547
312,50 - 16 86 874 86 874 278 278 0 0 278
- 3,06 2 -30 600 30 600 10 000 0 10 000 0 -10 000
- 68,00 2 -26 384 26 384 388 0 388 0 -388

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.