Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
8 283,69 8 250,00 36 4 425 712 5 514 712 666 600 66 0 534
- 685,00 60 -5 137 471 5 137 471 7 500 0 7 500 0 -7 500
281,20 - 9 815 480 815 480 2 900 2 900 0 0 2 900
537,57 - 8 717 122 717 122 1 334 1 334 0 0 1 334
334,20 - 5 701 820 701 820 2 100 2 100 0 0 2 100
418,04 - 9 385 852 385 852 923 923 0 0 923

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.