Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
347,69 349,37 164 -5 159 858 5 911 574 16 926 1 081 15 845 0 -14 764
175,21 170,05 8 -3 636 525 4 074 562 23 923 1 250 22 673 0 -21 423
301,50 302,40 10 -1 120 185 1 994 535 6 600 1 450 5 150 0 -3 700
417,35 - 17 1 043 373 1 043 373 2 500 2 500 0 0 2 500
34,33 - 18 581 835 581 835 16 950 16 950 0 0 16 950
173,50 - 27 494 488 494 488 2 850 2 850 0 0 2 850
1 130,00 - 1 452 000 452 000 400 400 0 0 400
431,35 - 2 16 391 16 391 38 38 0 0 38

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.