Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
8 817,39 8 836,00 48 940 670 3 591 470 407 257 150 0 107
547,35 548,18 18 1 416 720 1 917 753 3 503 3 046 457 0 2 589
- 212,50 5 -919 275 919 275 4 326 0 4 326 0 -4 326
1 348,82 - 6 343 950 343 950 255 255 0 0 255
- 283,00 4 -339 600 339 600 1 200 0 1 200 0 -1 200
3,26 - 7 304 088 304 088 93 302 93 302 0 0 93 302
- 326,65 8 -264 916 264 916 811 0 811 0 -811
1 030,57 - 9 196 838 196 838 191 191 0 0 191
1 646,86 - 8 133 396 133 396 81 81 0 0 81
88,51 - 4 76 210 76 210 861 861 0 0 861
- 120,00 1 -50 640 50 640 422 0 422 0 -422
336,96 - 4 25 272 25 272 75 75 0 0 75
- 41,00 1 -14 227 14 227 347 0 347 0 -347
- 304,60 1 -305 305 1 0 1 0 -1

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.