Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
281,21 - 4 2 224 398 2 224 398 7 910 7 910 0 0 7 910
348,27 348,49 28 -1 569 789 2 216 876 6 362 929 5 433 620 -4 504
518,03 - 18 1 033 479 1 033 479 1 995 1 995 0 0 1 995
- 290,50 32 -737 567 737 567 2 539 0 2 539 0 -2 539
55,46 - 14 446 076 446 076 8 043 8 043 0 0 8 043
473,90 470,24 6 -361 378 422 985 899 65 834 0 -769
- 319,12 10 -330 608 330 608 1 036 0 1 036 0 -1 036
8 071,94 - 14 250 230 250 230 31 31 0 0 31
265,69 - 5 208 297 208 297 784 784 0 0 784
- 2 315,00 6 -138 900 138 900 60 0 60 0 -60
- 140,50 4 -132 632 132 632 944 0 944 0 -944
738,15 - 2 115 151 115 151 156 156 0 0 156
274,10 272,20 3 -14 781 69 601 255 100 155 0 -55
460,70 - 1 48 374 48 374 105 105 0 0 105
- 187,40 2 -37 667 37 667 201 0 201 0 -201
223,10 - 1 446 446 2 2 0 0 2

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.