Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
175,62 176,26 244 -1 382 996 19 892 803 113 050 52 698 60 352 0 -7 654
- 452,85 36 -4 911 110 4 911 110 10 845 0 10 845 0 -10 845
321,48 321,59 19 -1 772 168 2 891 561 8 992 1 741 7 251 0 -5 510
8 186,56 8 280,24 71 653 088 2 425 060 295 188 107 0 81
- 385,11 62 -2 009 895 2 009 895 5 219 0 5 219 0 -5 219
- 7 775,08 63 -1 555 015 1 555 015 200 0 200 0 -200
- 1 128,98 17 -556 589 556 589 493 0 493 0 -493
- 160,71 18 -250 381 250 381 1 558 0 1 558 0 -1 558
298,26 - 11 179 253 179 253 601 601 0 0 601
- 62,52 2 -55 205 55 205 883 0 883 0 -883
346,90 - 2 20 467 20 467 59 59 0 0 59
- 412,50 1 -16 500 16 500 40 0 40 0 -40
- 2 594,00 1 -2 594 2 594 1 0 1 0 -1

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.