Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
8 297,50 8 225,09 30 -465 934 1 129 734 137 40 97 0 -57
353,51 351,14 6 -37 311 532 231 1 511 700 811 0 -111
132,57 - 9 364 560 364 560 2 750 2 750 0 0 2 750
- 281,97 6 -211 478 211 478 750 0 750 0 -750
288,20 - 1 115 280 115 280 400 400 0 0 400
- 694,20 1 -19 438 19 438 28 0 28 0 -28

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.