Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
149,78 150,03 167 -769 701 1 954 155 13 032 3 954 9 078 500 -5 124
41,70 41,64 115 70 426 693 264 16 634 9 156 7 478 1 584 1 678
72,92 72,72 48 -27 624 413 799 5 683 2 648 3 035 202 -387
106,01 105,38 62 -51 418 338 274 3 202 1 353 1 849 303 -496
57,55 57,61 47 -194 065 331 379 5 753 1 193 4 560 0 -3 367
100,80 100,79 18 -150 377 167 715 1 664 86 1 578 0 -1 492
307,64 310,42 28 -115 683 161 213 520 74 446 12 -372
9,40 9,41 16 -40 477 129 338 13 748 4 729 9 019 54 -4 290
148,94 149,13 20 24 387 88 214 592 378 214 2 164
119,08 - 7 79 665 79 665 669 669 0 0 669
- 162,00 9 -62 208 62 208 384 0 384 0 -384
4,00 3,98 9 -40 242 48 698 12 224 1 057 11 167 1 057 -10 110
2,01 2,02 5 -150 12 612 6 260 3 100 3 160 0 -60
- 11,97 4 -11 191 11 191 935 0 935 0 -935
0,96 0,96 5 -8 785 10 415 10 849 849 10 000 0 -9 151
1 296,67 - 3 7 780 7 780 6 6 0 0 6
100,00 - 1 7 600 7 600 76 76 0 0 76
- 118,50 1 -6 873 6 873 58 0 58 0 -58
3,88 - 1 2 658 2 658 685 685 0 0 685
335,00 - 2 2 010 2 010 6 6 0 0 6
67,50 - 1 1 958 1 958 29 29 0 0 29
3,08 - 1 770 770 250 250 0 0 250
3,35 - 3 188 188 56 56 0 0 56
- 30,00 1 -60 60 2 0 2 0 -2

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.