Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
615,01 - 5 365 932 365 932 595 595 0 0 595
24,48 24,45 9 171 928 178 432 7 289 7 156 133 0 7 023
13,46 13,60 8 -56 191 109 761 8 090 1 990 6 100 0 -4 110
761,00 - 1 19 025 19 025 25 25 0 0 25
- 732,00 1 -18 300 18 300 25 0 25 0 -25

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.