Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
179,27 179,78 5 -1 261 879 674 4 900 2 450 2 450 0 0
450,07 - 4 92 264 92 264 205 205 0 0 205
- 2 608,00 3 -65 200 65 200 25 0 25 0 -25
2 290,00 - 3 57 250 57 250 25 25 0 0 25
- 783,80 1 -39 190 39 190 50 0 50 0 -50
772,00 - 2 38 600 38 600 50 50 0 0 50
- 322,15 1 -16 108 16 108 50 0 50 0 -50

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.