Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 15,88 5 -223 898 223 898 14 098 0 14 098 0 -14 098
8 638,00 8 655,00 9 -204 207 516 24 12 12 0 0
8 085,00 8 144,58 8 -715 194 755 24 12 12 0 0
- 15,72 4 -87 539 87 539 5 568 0 5 568 0 -5 568

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.