Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
11 106,67 11 188,33 10 -2 450 668 850 60 30 30 0 0
- 52,17 26 -626 025 626 025 12 000 0 12 000 0 -12 000
93,06 - 6 347 476 347 476 3 734 3 734 0 0 3 734
76,60 - 4 44 964 44 964 587 587 0 0 587
- 247,00 1 -2 717 2 717 11 0 11 0 -11

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.