Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
348,50 352,70 15 -680 113 1 168 013 3 320 700 2 620 0 -1 920
616,77 616,00 13 71 272 625 672 1 015 565 450 0 115
11 346,11 11 370,00 8 294 760 522 160 46 36 10 0 26
245,59 244,30 10 364 439 448 967 1 829 1 656 173 0 1 483
440,84 - 4 248 631 248 631 564 564 0 0 564
10 700,00 - 1 10 700 10 700 1 1 0 0 1
- 23,60 1 -1 062 1 062 45 0 45 0 -45

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.