Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 16,09 4 -15 157 15 157 942 0 942 0 -942
- 49,00 2 -14 700 14 700 300 0 300 0 -300
- 332,00 1 -14 608 14 608 44 0 44 0 -44
- 46,59 1 -373 373 8 0 8 0 -8
- 69,00 1 -276 276 4 0 4 0 -4

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.