Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
141,88 - 14 477 990 477 990 3 369 3 369 0 0 3 369
292,37 289,50 5 219 626 289 106 990 870 120 0 750
473,53 471,58 4 -61 168 127 462 270 70 200 0 -130
353,90 353,15 4 -38 772 109 552 310 100 210 0 -110
15,59 - 1 15 590 15 590 1 000 1 000 0 0 1 000
- 3,91 1 -11 730 11 730 3 000 0 3 000 0 -3 000
1,08 - 1 540 540 500 500 0 0 500

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.