Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
121,81 122,50 21 1 648 676 1 673 176 13 735 13 635 100 0 13 535
327,37 325,15 7 17 090 228 437 700 375 325 0 50
- 8 829,39 5 -203 076 203 076 23 0 23 0 -23
- 121,30 1 -175 885 175 885 1 450 0 1 450 0 -1 450
- 1 042,50 1 -145 950 145 950 140 0 140 0 -140
549,04 - 3 120 788 120 788 220 220 0 0 220
- 57,22 3 -57 220 57 220 1 000 0 1 000 0 -1 000
212,00 210,80 4 6 480 48 640 230 130 100 0 30
- 18,36 1 -36 720 36 720 2 000 0 2 000 0 -2 000
54,40 - 1 14 416 14 416 265 265 0 0 265
96,90 - 1 7 752 7 752 80 80 0 0 80
3,25 - 1 4 550 4 550 1 400 1 400 0 0 1 400
178,50 - 1 3 570 3 570 20 20 0 0 20

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.