Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
178,58 176,99 39 1 020 938 1 094 212 6 129 5 922 207 0 5 715
320,00 322,34 8 -222 462 235 262 730 20 710 0 -690
447,39 - 9 185 666 185 666 415 415 0 0 415
- 8 220,50 2 -65 764 65 764 8 0 8 0 -8
785,60 - 1 23 568 23 568 30 30 0 0 30
222,90 - 1 22 290 22 290 100 100 0 0 100

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.