Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
174,27 174,11 171 -455 128 5 497 338 31 561 14 467 17 094 100 -2 627
436,89 438,00 30 2 157 725 2 227 805 5 099 5 019 80 0 4 939
- 398,68 5 -219 275 219 275 550 0 550 0 -550
301,70 300,68 5 -111 169 159 441 530 80 450 0 -370
- 9 507,43 2 -66 552 66 552 7 0 7 0 -7
1,11 - 3 30 902 30 902 27 840 27 840 0 0 27 840
- 1 055,00 1 -21 100 21 100 20 0 20 0 -20

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.