Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
151,45 150,15 199 -1 201 989 1 655 122 11 010 1 496 9 514 33 -8 018
72,69 72,70 53 -149 002 512 591 7 051 2 501 4 550 0 -2 049
99,30 100,67 9 -329 832 352 076 3 499 112 3 387 0 -3 275
41,62 41,66 53 -245 505 247 586 5 943 25 5 918 25 -5 893
57,39 57,71 23 -97 406 201 745 3 501 909 2 592 0 -1 683
105,15 105,12 36 -73 046 184 714 1 757 531 1 226 0 -695
148,20 148,79 10 -106 384 180 780 1 216 251 965 0 -714
313,66 310,15 24 -49 072 92 357 297 69 228 7 -159
- 1 296,19 6 -86 845 86 845 67 0 67 0 -67
3,32 - 2 74 554 74 554 22 456 22 456 0 0 22 456
- 3,08 1 -62 142 62 142 20 176 0 20 176 0 -20 176
- 99,60 1 -14 542 14 542 146 0 146 0 -146
- 77,20 1 -12 352 12 352 160 0 160 0 -160
4,00 - 1 11 308 11 308 2 827 2 827 0 0 2 827
- 30,20 1 -6 916 6 916 229 0 229 0 -229
- 12,03 8 -3 765 3 765 313 0 313 0 -313

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.