Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
149,90 148,42 18 34 055 250 753 1 680 950 730 0 220
76,00 - 1 101 764 101 764 1 339 1 339 0 0 1 339
- 60,93 4 -60 929 60 929 1 000 0 1 000 0 -1 000
1,97 2,15 7 -2 044 46 350 22 546 11 273 11 273 0 0
332,00 335,00 9 27 876 30 556 92 88 4 0 84
- 1 466,80 2 -29 336 29 336 20 0 20 0 -20
2 064,44 2 060,00 6 10 340 26 820 13 9 4 4 5
16,19 - 3 20 600 20 600 1 272 1 272 0 0 1 272
298,00 299,03 4 564 19 104 64 33 31 15 2
- 60,00 1 -12 000 12 000 200 0 200 0 -200
41,84 - 2 10 460 10 460 250 250 0 0 250
12,26 - 4 10 420 10 420 850 850 0 0 850
46,05 - 1 9 210 9 210 200 200 0 0 200
74,17 - 5 9 123 9 123 123 123 0 0 123
39,20 - 1 9 016 9 016 230 230 0 0 230
- 72,62 3 -5 955 5 955 82 0 82 0 -82
175,00 - 1 3 675 3 675 21 21 0 0 21
41,92 - 2 3 354 3 354 80 80 0 0 80
3,06 - 1 3 060 3 060 1 000 1 000 0 0 1 000
- 6,68 1 -2 438 2 438 365 0 365 0 -365
- 57,90 2 -2 316 2 316 40 0 40 0 -40
111,00 - 1 2 220 2 220 20 20 0 0 20
148,80 - 1 744 744 5 5 0 0 5
- 6,90 1 -414 414 60 0 60 0 -60
- 3,04 2 -395 395 130 0 130 0 -130
107,00 - 1 107 107 1 1 0 0 1
0,89 - 1 1 1 1 1 0 0 1

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.