Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 278,00 2 -834 000 834 000 3 000 0 3 000 0 -3 000
383,02 384,20 5 480 293 486 440 1 270 1 262 8 0 1 254
- 104,97 3 -269 664 269 664 2 569 0 2 569 0 -2 569
96,94 96,96 6 57 855 251 775 2 597 1 597 1 000 1 000 597
161,60 162,15 3 192 403 229 049 1 417 1 304 113 0 1 191
74,05 - 6 156 023 156 023 2 107 2 107 0 0 2 107
153,55 153,95 2 153 088 154 012 1 003 1 000 3 0 997
88,27 88,15 3 53 887 113 829 1 290 950 340 340 610
- 112,00 1 -95 200 95 200 850 0 850 0 -850
- 11 854,67 2 -71 128 71 128 6 0 6 0 -6
109,10 - 1 54 550 54 550 500 500 0 0 500
111,40 111,60 2 34 628 54 492 489 400 89 0 311
172,05 - 2 32 001 32 001 186 186 0 0 186

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.