Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
3,17 - 1 1 585 000 1 585 000 500 000 500 000 0 0 500 000
- 3,34 1 -317 300 317 300 95 000 0 95 000 0 -95 000
0,64 - 1 256 000 256 000 400 000 400 000 0 0 400 000
2,83 - 1 8 490 8 490 3 000 3 000 0 0 3 000
32,98 - 1 1 979 1 979 60 60 0 0 60
0,49 - 1 776 776 1 600 1 600 0 0 1 600
50,14 - 1 501 501 10 10 0 0 10

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.