Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
67,32 - 9 1 683 000 1 683 000 25 000 25 000 0 0 25 000
- 220,00 3 -1 374 120 1 374 120 6 246 0 6 246 0 -6 246
- 27,20 14 -160 798 160 798 5 911 0 5 911 0 -5 911
- 99,50 1 -47 263 47 263 475 0 475 0 -475

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.