Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 81,33 16 -406 656 406 656 5 000 0 5 000 0 -5 000
135,30 135,00 3 -242 940 297 060 2 200 200 2 000 0 -1 800
219,60 - 3 132 419 132 419 603 603 0 0 603
- 142,40 3 -113 920 113 920 800 0 800 0 -800
24,82 - 4 111 688 111 688 4 500 4 500 0 0 4 500
13,50 - 2 67 500 67 500 5 000 5 000 0 0 5 000
88,30 - 1 66 402 66 402 752 752 0 0 752
1,33 - 7 53 196 53 196 40 000 40 000 0 0 40 000
1 104,50 - 1 53 016 53 016 48 48 0 0 48
166,00 - 1 40 338 40 338 243 243 0 0 243
96,52 - 1 36 388 36 388 377 377 0 0 377
- 33,11 5 -33 110 33 110 1 000 0 1 000 0 -1 000
11,20 - 1 24 136 24 136 2 155 2 155 0 0 2 155
9,14 - 2 22 850 22 850 2 500 2 500 0 0 2 500
- 200,50 1 -20 050 20 050 100 0 100 0 -100
209,30 - 1 19 465 19 465 93 93 0 0 93
- 320,00 1 -19 200 19 200 60 0 60 0 -60
264,60 - 1 16 670 16 670 63 63 0 0 63
49,90 - 1 14 970 14 970 300 300 0 0 300
11,10 - 1 11 100 11 100 1 000 1 000 0 0 1 000
15,14 - 3 10 595 10 595 700 700 0 0 700
158,14 - 1 5 535 5 535 35 35 0 0 35
3,11 - 1 3 110 3 110 1 000 1 000 0 0 1 000
5,26 - 2 1 631 1 631 310 310 0 0 310

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.