Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
130,30 - 8 681 996 681 996 5 234 5 234 0 0 5 234
155,34 - 12 528 160 528 160 3 400 3 400 0 0 3 400
- 46,86 8 -147 156 147 156 3 140 0 3 140 0 -3 140
22,71 23,20 10 6 625 131 905 5 750 3 050 2 700 0 350
760,48 - 2 95 060 95 060 125 125 0 0 125
- 426,45 2 -88 275 88 275 207 0 207 0 -207
144,25 - 3 86 551 86 551 600 600 0 0 600
- 9,08 12 -72 611 72 611 8 000 0 8 000 0 -8 000
203,00 - 1 71 050 71 050 350 350 0 0 350
127,00 - 6 54 737 54 737 431 431 0 0 431
80,20 - 1 35 288 35 288 440 440 0 0 440
188,20 179,80 2 5 898 16 686 90 60 30 0 30
6,61 - 1 14 549 14 549 2 201 2 201 0 0 2 201
- 13,11 1 -9 138 9 138 697 0 697 0 -697
226,00 - 1 8 136 8 136 36 36 0 0 36
605,00 - 1 6 050 6 050 10 10 0 0 10
- 161,90 1 -4 048 4 048 25 0 25 0 -25
2,40 - 1 2 195 2 195 916 916 0 0 916

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.