Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 398,43 59 -2 454 306 2 454 306 6 160 0 6 160 0 -6 160
- 162,40 22 -1 369 511 1 369 511 8 433 0 8 433 0 -8 433
64,80 - 9 871 366 871 366 13 447 13 447 0 0 13 447
- 338,97 17 -400 659 400 659 1 182 0 1 182 0 -1 182
220,80 - 3 387 504 387 504 1 755 1 755 0 0 1 755
- 84,40 10 -102 377 102 377 1 213 0 1 213 0 -1 213
- 57,74 1 -69 288 69 288 1 200 0 1 200 0 -1 200
- 336,60 1 -20 533 20 533 61 0 61 0 -61
- 19,50 2 -3 666 3 666 188 0 188 0 -188

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.