Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 85,33 105 -21 911 574 21 911 574 256 778 0 256 778 0 -256 778
193,64 - 57 6 992 599 6 992 599 36 111 36 111 0 0 36 111
86,92 - 22 3 389 880 3 389 880 39 000 39 000 0 0 39 000
68,43 - 45 2 675 065 2 675 065 39 091 39 091 0 0 39 091
287,67 - 23 1 368 756 1 368 756 4 758 4 758 0 0 4 758
33,83 - 24 984 575 984 575 29 104 29 104 0 0 29 104
220,14 - 17 948 581 948 581 4 309 4 309 0 0 4 309
- 100,18 19 -926 208 926 208 9 245 0 9 245 0 -9 245
102,65 102,42 25 -477 256 887 856 8 664 2 000 6 664 0 -4 664
137,31 - 3 697 282 697 282 5 078 5 078 0 0 5 078
71,49 - 15 428 928 428 928 6 000 6 000 0 0 6 000
186,00 - 3 114 948 114 948 618 618 0 0 618
- 103,00 2 -102 382 102 382 994 0 994 0 -994
206,00 - 1 82 606 82 606 401 401 0 0 401
135,92 - 13 81 821 81 821 602 602 0 0 602
- 179,00 3 -71 242 71 242 398 0 398 0 -398
- 231,23 2 -62 432 62 432 270 0 270 0 -270
- 94,10 3 -50 814 50 814 540 0 540 0 -540
70,50 - 3 49 985 49 985 709 709 0 0 709
456,30 - 1 49 280 49 280 108 108 0 0 108
- 170,20 1 -11 744 11 744 69 0 69 0 -69

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.