Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
429,04 433,27 39 -1 863 610 3 730 788 8 632 2 176 6 456 0 -4 280
224,15 223,22 34 251 218 2 483 449 11 100 6 100 5 000 0 1 100
85,35 84,96 19 -250 486 2 213 274 25 999 11 499 14 500 0 -3 001
- 109,22 15 -1 157 730 1 157 730 10 600 0 10 600 0 -10 600
40,06 40,05 16 580 920 821 220 20 500 17 500 3 000 0 14 500
133,10 130,22 8 -491 356 810 796 6 200 1 200 5 000 0 -3 800
- 212,16 18 -782 431 782 431 3 688 0 3 688 0 -3 688
- 159,75 12 -749 236 749 236 4 690 0 4 690 0 -4 690
50,58 49,60 5 -493 600 746 500 15 000 2 500 12 500 0 -10 000
144,01 141,70 14 441 315 696 375 4 850 3 950 900 0 3 050
101,78 102,03 16 355 458 651 954 6 402 4 949 1 453 0 3 496
157,00 153,85 7 -166 400 449 000 2 900 900 2 000 0 -1 100
39,56 - 8 346 162 346 162 8 750 8 750 0 0 8 750
278,60 278,41 7 -55 586 334 186 1 200 500 700 0 -200
- 387,10 1 -169 163 169 163 437 0 437 0 -437
219,59 - 3 124 730 124 730 568 568 0 0 568
317,20 - 3 119 267 119 267 376 376 0 0 376
464,80 - 2 116 200 116 200 250 250 0 0 250
231,44 - 4 92 577 92 577 400 400 0 0 400
90,00 - 1 90 000 90 000 1 000 1 000 0 0 1 000
145,80 - 1 87 480 87 480 600 600 0 0 600
135,35 - 3 81 210 81 210 600 600 0 0 600
64,78 - 2 51 824 51 824 800 800 0 0 800
152,10 - 2 38 025 38 025 250 250 0 0 250

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.