Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
120,95 120,52 24 -1 565 879 2 049 679 17 000 2 000 15 000 0 -13 000
219,64 216,14 10 -251 619 383 400 1 769 300 1 469 0 -1 169
- 183,28 7 -293 240 293 240 1 600 0 1 600 0 -1 600
- 277,40 5 -249 660 249 660 900 0 900 0 -900
- 381,60 6 -190 800 190 800 500 0 500 0 -500
- 364,50 5 -182 615 182 615 501 0 501 0 -501
- 208,80 5 -180 821 180 821 866 0 866 0 -866
- 155,65 3 -155 494 155 494 999 0 999 0 -999
- 85,94 2 -154 692 154 692 1 800 0 1 800 0 -1 800
40,91 - 2 122 730 122 730 3 000 3 000 0 0 3 000
86,68 86,52 4 -44 757 108 206 1 250 366 884 0 -518
- 85,34 2 -59 738 59 738 700 0 700 0 -700

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.