Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
398,30 398,82 11 -498 842 976 802 2 450 600 1 850 0 -1 250
- 321,20 8 -289 080 289 080 900 0 900 0 -900
- 337,60 4 -202 560 202 560 600 0 600 0 -600
- 149,75 5 -159 035 159 035 1 062 0 1 062 0 -1 062

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.