Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
134,40 137,24 42 -387 169 3 387 679 24 916 11 163 13 753 0 -2 590
39,99 40,87 25 -343 088 3 110 434 76 844 34 598 42 246 0 -7 648
146,99 150,93 46 -260 555 2 808 821 18 836 8 668 10 168 0 -1 500
83,03 85,39 26 459 743 1 740 603 20 750 13 250 7 500 0 5 750
39,94 41,22 13 -101 588 1 299 788 32 000 15 000 17 000 0 -2 000
145,86 149,67 20 -11 424 886 585 6 000 3 000 3 000 0 0
84,46 84,94 2 -1 920 677 600 8 000 4 000 4 000 0 0
192,15 - 2 259 018 259 018 1 348 1 348 0 0 1 348
- 156,78 11 -235 163 235 163 1 500 0 1 500 0 -1 500
111,65 113,50 6 -1 685 205 112 1 822 911 911 0 0
70,42 64,28 5 9 124 200 164 2 972 1 486 1 486 0 0
32,35 - 3 80 668 80 668 2 494 2 494 0 0 2 494
- 119,40 1 -37 611 37 611 315 0 315 0 -315

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.