Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
36,17 36,75 89 -411 396 2 012 976 55 121 22 139 32 982 2 330 -10 843
175,67 174,22 23 -221 437 1 607 863 9 196 3 946 5 250 0 -1 304
221,14 221,64 17 -1 683 1 519 179 6 862 3 431 3 431 0 0
68,37 69,07 12 -6 992 1 374 468 20 000 10 000 10 000 0 0
86,76 86,88 3 -900 1 302 300 15 000 7 500 7 500 0 0
165,20 166,17 11 -79 059 1 250 327 7 545 3 545 4 000 0 -455
939,99 936,00 8 2 396 1 125 596 1 200 600 600 0 0
166,77 167,07 17 -900 1 001 500 6 000 3 000 3 000 0 0
114,81 117,21 26 -381 943 790 190 6 778 1 778 5 000 0 -3 222
182,93 183,50 13 -850 549 650 3 000 1 500 1 500 0 0
363,30 - 1 308 805 308 805 850 850 0 0 850
68,65 70,86 14 -4 398 277 197 3 974 1 987 1 987 0 0
192,00 - 2 233 088 233 088 1 214 1 214 0 0 1 214
27,84 - 7 181 494 181 494 6 519 6 519 0 0 6 519
- 71,85 2 -143 700 143 700 2 000 0 2 000 0 -2 000
- 383,00 3 -114 900 114 900 300 0 300 0 -300
85,66 - 1 91 485 91 485 1 068 1 068 0 0 1 068
141,70 - 2 75 101 75 101 530 530 0 0 530
- 102,75 2 -56 410 56 410 549 0 549 0 -549
46,50 46,75 3 -4 1 585 34 17 17 0 0

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.