Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
57,48 57,15 44 -1 135 656 3 722 156 65 000 22 500 42 500 0 -20 000
165,90 166,70 12 -2 400 997 800 6 000 3 000 3 000 0 0
437,00 423,80 31 12 421 810 013 1 882 941 941 0 0
64,50 - 5 645 000 645 000 10 000 10 000 0 0 10 000
367,36 - 6 551 047 551 047 1 500 1 500 0 0 1 500
101,45 - 1 543 772 543 772 5 360 5 360 0 0 5 360
- 102,60 2 -369 873 369 873 3 605 0 3 605 0 -3 605
- 134,55 3 -107 640 107 640 800 0 800 0 -800
112,00 - 1 44 800 44 800 400 400 0 0 400
134,80 - 1 9 975 9 975 74 74 0 0 74

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.