Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg SEK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
138,84 138,05 38 700 881 2 498 805 18 035 11 523 6 512 0 5 011
- 114,04 65 -2 001 685 2 001 685 17 553 0 17 553 0 -17 553
171,43 - 34 1 664 258 1 664 258 9 708 9 708 0 0 9 708
186,92 - 37 1 360 057 1 360 057 7 276 7 276 0 0 7 276
82,33 - 24 551 377 551 377 6 697 6 697 0 0 6 697
87,34 87,54 10 521 929 526 131 6 024 6 000 24 0 5 976
67,95 - 7 397 145 397 145 5 845 5 845 0 0 5 845
157,71 - 10 287 342 287 342 1 822 1 822 0 0 1 822
- 582,00 6 -254 916 254 916 438 0 438 0 -438
199,07 - 10 174 389 174 389 876 876 0 0 876
- 40,42 1 -150 120 150 120 3 714 0 3 714 0 -3 714
420,80 - 2 99 730 99 730 237 237 0 0 237
- 219,57 3 -95 294 95 294 434 0 434 0 -434
- 11,45 3 -92 251 92 251 8 056 0 8 056 0 -8 056
- 291,01 4 -64 895 64 895 223 0 223 0 -223
- 160,50 3 -41 730 41 730 260 0 260 0 -260
- 84,54 2 -25 362 25 362 300 0 300 0 -300

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.