Blanketter

Her kan du downloade aftaler og blanketter i PDF-format. Print, skriv under og send disse til:
Nordnet Bank, Postboks 2307, 1026 København K

Depotaftale

Vil du åbne et depot til investering i værdipapirer? Det gør du nemmest ved at klikke her, og følge instruktionerne.
Du kan også udfylde en Depot-/kontoaftale herunder og indsende den sammen med kopi af sygesikringsbevis samt kørekort eller pas.

Kundekendskab

Nordnet skal foretage en bedømmelse af risici i henhold til gældende lovning om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Derfor stiller vi dig en række spørgsmål, når du logger ind på nordnet.dk første gang. Du finder alle spørgsmål i blanketterne herunder.

Derivathandel - Optioner og futures

Du skal underskrive en Derivataftale for at handle derivater. Vil du handle futures eller kunne sælge (udstede) optioner, skal du samtidigt udfylde og indsende en Kreditaftale og dispositions-/belåningsaftale og vedlægge relevant Forhåndsinformation (for ønsket beløbsgrænse) samt din seneste lønseddel eller andet (herunder seneste årsopgørelse fra SKAT), som bekræfter din årlige indkomst. Og kopi af kørekort eller pas. Indsend blanketter og dokumentation til Nordnet Bank, Postboks 2307, 1026 København K.

Belåning

Udfyld dispositions-/belåningsaftalen og kreditaftalen, og vedlæg relevant forhåndsinformation (for ønsket beløbsgrænse) samt din seneste lønseddel eller andet, som bekræfter din årlige indkomst. Og kopi af kørekort eller pas. Indsend blanketter og dokumentation til Nordnet Bank, Postboks 2307, 1026 København K.

Er der tale om et selskabsdepot (juridisk person), er det nødvendigt, at du indsender en Selvskyldnerkautionsforpligtelse (se Kaution).

Disse aftaleblanketter kræves også ved ansøgning om shorthandel sammen med Rammeaftale for værdipapirlån, samt hvis du ønsker at handle optioner eller futures.

Shorte aktier

Inden du ansøger om shorthandel/værdipapirlån, bør du læse Almindelige vilkår for værdipapirlån. Ansøg ved at underskrive de nedenstående aftaler og sende dem til os med posten. Har du ikke allerede en aktiekredit hos Nordnet, skal du også ansøge om en aktiekredit, før du kan shorte værdipapirer.

Kaution

Udfyld og indsend nedenstående blanket, hvis du vil kautionere for en kunde hos Nordnet.

Overførsler m.m.

Vil du overføre værdipapirer til dit aktiedepot eller lukke dit depot? Her er blanketterne, du har brug for.
OBS: Vil du overføre en pensionsordning, så finder du blanketten her

Fuldmagt

Vil du give en anden person fuldmagt til at handle m.m. fra dit depot? Eller er du forælder til et barn, som har depot hos Nordnet? Herunder finder du en række fuldmagter.
OBS: Du skal udfylde en fuldmagt per depot.

Automatisk handel & Stop Loss

Med stop loss og automatisk handel kan du minimere dine tab eller tage gevinsten hjem – uden at du behøver sidde foran computeren. Der er dog visse risici ved at bruge stop loss, og du bør gennemlæse informationen i nedenstående blanket, før du afgiver en stop loss-ordre.

Shareville

Her finder du de gældende vilkår for brug af Shareville.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.