Investeringsguide

Op

Del:

Find vej til de rigtige investeringer for dig

Få hjælp til at finde din risikoprofil, den rette sammensætning af din portefølje og få forslag til investeringsmuligheder.

Nordnet giver dig en række værktøjer, som gør det nemmere at finde retningen som privat investor.

Med Investeringsguiden finder du din risikoprofil og den rette fordeling mellem aktier og rentebærende værdipapirer, porteføljerapporten giver dig overblik over balancen i din egen portefølje, og Nordnets færdige porteføljer gør det nemt at investere efter en bestemt risikoprofil.

Værktøjer som gør investering enklere

Find din risikoprofil

Find din risikoprofil

Få overblik over din porteføljes balance

Få overblik over din porteføljes balance

Færdige porteføljer gør det enkelt

Færdige porteføljer gør det enkelt

Investeringsguiden

Investeringsguiden gør det enkelt at være sin egen rådgiver.

Bliv din egen investeringsrådgiver

Investeringsguiden gør det enkelt at være sin egen investeringsrådgiver.

Svar på en række spørgsmål, så finder guiden din investeringsprofil. Den kan du bruge, når du skal vælge hvilken balance mellem aktier og renteinvesteringer, du bør have.

Samtidig giver guiden dig et bud på en fondspakke med den rette balance mellem aktie- og rentefonde, hvis du sparer op til din pension hos Nordnet.


Gå til investeringsguiden

Tip! Log ind først, så gemmer guiden dit resultat.

Information om investeringsforslaget

Inden du bruger Investeringsguiden, er der nogle ting i forhold til rådgivningen og investeringsforslaget, som du skal vide. Investeringsguiden anses ifølge loven for at være ikke-uafhængig rådgivning. Det skyldes at, Nordnet modtager provision fra nogle af de fonde, som indgår i Investeringsguidens investeringsforslag.

Udvalget af fonde baseres på en begrænset analyse af hele Nordnets udbud af fonde. Investeringsguiden indeholder blandt andet fonde, som forvaltes af selskaber, som har tætte relationer til Nordnet.

Rådgivningen er baseret på de svar, som du har givet. Nordnet vil ikke foretage opfølgning eller tilpasning, hvis forudsætningerne ændrer sig. Hvis dine forudsætninger ændrer sig, anbefaler vi, at du gennemfører Investeringsguiden igen.

Porteføljerapporten

Overblik over din porteføljes sammensætning

Har du den rette fordeling mellem aktier og rentebærende papirer i din portefølje? Med porteføljerapporten ser du dit virkelige risikoniveau, og det sættes i forhold til dit ønskede risikoniveau, dvs. det niveau som Investeringsguiden viser, at du har.

I Porteføljerapporten ser du også, hvor volatil din portefølje er, sammenlignet med markedet, hvor meget du har tjent eller tabt på forskellige værdipapirer, og hvordan fordelingen er mellem forskellige aktivklasser.

Du får med andre ord et godt udgangspunkt for at justere din portefølje.

Gå til porteføljerapporten (kræver login)

Med porteføljerapporten får du overblik over din porteføljes sammensætning.

Færdige porteføljer

Den enkleste måde at investere på

Nordnets færdige porteføljer - den enkleste måde at investere på.


Porteføljer til pension

Med vores fondsporteføljer i internationale fonde får du hjælp til at spare op efter en risikoprofil, som passer dig.

Har du en længere investeringshorisont, og kan du acceptere kortsigtede fald i værdien, bør du vælge en fondportefølje med en større andel aktiefonde. Hvis du derimod har en kortere investeringshorisont, og har du svært ved at acceptere kortsigtede fald i værdien, kan det være klogt at begrænse andelen af aktiefonde.

Du betaler ingen købs- eller salgsgebyrer, når du investerer i en af Nordnets fondsporteføljer.

Gå til Nordnets fondsporteføljer

Nordnets Modelportefølje

Nordnet Modelportefølje er en færdig portefølje i danske investeringsforeninger, for dig som vil have hjælp til at sammensætte en portefølje til månedsopsparing. Modelporteføljen er global og består af afdelinger med fokus på lave afgifter.

Du kan investere i porteføljen, uanset om du har et aktiedepot eller pensionsdepot.

Du betaler ingen købskurtage, når du investerer i modelporteføljen.

Gå til månedsopsparing og modelporteføljenSamarbejdsaftaler og provision

En samarbejdsaftale med Nordnet betyder, at vi modtager formidlingsprovision og i visse tilfælde tegningsprovision for at markedsføre investeringsforeningernes fonde på nordnet.dk.

Nordnet har en samarbejdsaftale med alle investeringsforeninger, som vises på Investtorvet og Fondstorvet samt tilhørende sider. Det gælder også de investeringsforeninger, som har leveret fonde til Nordnets fondsporteføljer.

Der er ingen sammenhæng mellem, hvordan de enkelte fonde vises på nordnet.dk, og hvor meget formidlingsprovision, som udbetales til Nordnet. Toplister genereres automatisk på baggrund af statistik for udvikling eller ranking fra Morningstar. Fonde til fondsporteføljer er udvalgt med baggrund i god historisk performance og lave omkostninger, uden skelen til provisionsniveau.

Læs mere om provision for investeringsforeninger


Samarbejdsaftaler og provision

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.