Lær mere om Nordnet Markets

Op

Hvordan fungerer produkterne?

Bull & bear-certifikater og mini futures er risikofyldte produkter, som ikke passer til alle. Du kan tabe hele den investerede kapital. Det er derfor vigtigt, at du forstår, hvordan produkterne fungerer og sætter dig ind i vilkårene, inden du investerer. På denne side har vi samlet generel produktinformation om, hvordan bull & bear-certifikater og mini futures fungerer.

Bull & bear-certifikater

Hvad er bull & bear-certifikater?

Bull & bear-certifikater er såkaldte ETN’er; Exhange traded Notes. De giver dig mulighed for at tjene penge på for eksempel aktier, aktieindeks og råvarer i både stigende og faldende markeder. Hvis du køber bull, tjener du penge, når det underliggende stiger i værdi. Og køber du bear, tjener du penge, når det underliggende falder i værdi.

Bull & bear-certifikater handles både med og uden gearing, så når du overvejer, hvilket bull eller bear du skal købe, er det vigtigt, at du er opmærksom på at jo større gearing, du vælger, desto større gevinst kan du få. Men det samme gælder også omvendt. Jo større gearing, desto større er risikoen for store tab. Du kan dog aldrig miste mere end det investerede beløb.

Hvad er et underliggende aktiv?

Hvert bull & bear-certifikat er koblet til et underliggende aktiv. De underliggende aktiver kan for eksempel være guld, olie eller et indeks. Prisen på certifikater står i relation til det underliggende aktivs udvikling. Stiger prisen på guld eksempelvis, så vil et bull-certifikat med guld som underliggende aktiv også stige, på samme tid vil et bear-certifikat falde i værdi.

Hvordan fungerer gearing i bull & bear-certifikater?

Handel med bull og bear-certifikater kan være både med og uden gearing. Vælger man et produkt med gearing, skal gearingen ganges med udviklingen af det underliggende aktiv på dit bull & bear-certifikat. Det er vigtigt at forstå, at gearingen i bull & bear-certifikater beregnes på daglig basis. Over en længere periode vil afkastet i bull & bear-certifikater ikke blive hele periodens afkast ganget med den valgte gearing, men et resultat af summen af de daglige forandringer i løbet af perioden.

Sådan læser du tickerkoden

Hvert bull og hvert bear har sit eget kortnavn på børsen. For eksempel: BULL OMX X5 NORDNET. BULL fortæller, at du tjener penge, når det underliggende aktiv stiger i værdi. OMX fortæller, at certifikatet er koblet til OMXS30TM indeksets udvikling. X5 fortæller, at certifikatet har en gearing på 5. NORDNET viser, at Nordnet er udbyderen af produktet.

Hvor lang er løbetiden for bull & bear-certifikater?

Bull og bear-certifikater har ingen fastsat udløbsdato, såkaldte Open-ended. Det betyder, at de løber frem til, at udstederen eventuelt vælger at afnotere værdipapiret. Du bestemmer selv, om du vil beholde din investering i nogle minutter, en dag eller flere år. Når spreadet mellem køb- og salgspris bliver meget stor, plejer udstederen normalt selv at afnotere værdipapiret.

På hvilke tidspunkter kan jeg handle?

Nordnets bull & bear-certifikater handles på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq København samt Oslo Børs. Certifikaterne handles på hverdage i dette tidsinterval:

Markedsplads

Handelstider

Nasdaq Stockholm

09.00 - 17.25

Nasdaq Helsinki

09.00 - 17.25

Nasdaq København

09.00 - 16.55

Oslo Børs

09.00 - 16.20


Vær opmærksom på:

Bull & bear-certifikater, hvor de underliggende aktiver f.eks. amerikanske værdipapirer handles på markedspladser med andre åbningstider, så handles de i normalt mellem 15.30 – 22.00 dansk tid, hvilket betyder, at værdien af investeringen kan påvirkes i en tid, hvor det ikke er muligt at lukke positionen.

På hvilke depoter kan jeg handle?

Hos Nordnet kan du handle med bull & bear-certifikater via aktiedepoter (frie midler) og pensionsdepoter.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for handl med certifikater på pensionsdepoterlæs mere.

Beskatning

Vær opmærksom på, at gevinst og tab på certifikater ikke beskattes på samme måde som aktier. Gevinst og tab skal opgøres årligt efter lagerprincippet. Det betyder blandt andet, at urealiserede kursgevinster og tab på certifikater opgøres år for år. Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos revisor eller anden rådgiver om den skattemæssige betydning for dig.

Sådan handler du

Bull & bear-certifikater er børsnoterede værdipapirer og handles præcis som aktier. Udstederen af værdipapiret, sikrer, at der findes både køb- og salgskurser på bull og bear-certifikaterne. Det betyder, at du når som helst kan købe- og sælge dem i børsens åbningstider.

Bull & bear-certifikater handles stykvis, det mindste antal du kan købe er ét certifikat. For eksempel et certifikat med en pris på 100 kr. indebærer en investering på netop 100 kr. Et køb af 1.000 certifikater betyder en investering på 100.000 kr.

Videnstest

Inden du handler med børshandlede produkter for første gang, skal du foretage en videnstestexternal link, opens in new window (kræver login). Formålet med den er at forhindre, at uerfarne forbrugere investerer i finansielle instrumenter, som de ikke forstår. Ifølge dansk lovgivning skal Nordnet indsamle oplysninger om deres kunders erfaring og viden om finansielle instrumenter og tjenester. Informationen behandles fortroligt og er omfattet af bankens tavshedspligt.

Mini futures

Hvad er en mini future?

Med en mini future kan du med en mindre sum penge få samme eksponering, som hvis du havde købt en aktie eller et aktieindeks direkte. For at du selv skal kunne vælge, hvilken risiko du vil have i din investering, tilbyder vi flere forskellige mini futures med samme underliggende aktie eller aktieindeks med forskellig størrelse gearing. En høj gearing indebærer høj risiko, og en mini future med lav gearing har en lavere risiko.

Mini futures er til dem, der tror på, at en aktie eller et aktieindeks vil stige eller falde. Tror du for eksempel, at en aktie vil stige i værdi, skal du købe en mini long. Stiger aktien, kan din mini long procentvis stige mere i værdi end aktien. Men hvis aktien falder, så vil din mini long normalt falde procentvis mere i værdi end aktien. Og tror du, at aktien vil falde, skal du købe en mini short. Falder aktien, så vil værdien af din mini short stige i værdi, afhængig af gearingen, samtidigt med at den, som har købt aktien, ser sin værdi falde. Hvis aktien stiger, falder værdien på din mini short.

Mini futures har en såkaldt stop-loss-funktion indbygget, hvilket betyder, at du aldrig kan miste mere end din investerede kapital.

Hvad er et underliggende aktiv?

Hver mini future er koblet til et underliggende aktiv. De underliggende aktiver kan for eksempel være guld, olie eller et indeks. Prisen på en mini future står i direkte relation til, hvordan det underliggende aktivs pris udvikles. Stiger guldprisen for eksempel, vil en mini long med guld som underliggende aktiv også til at stige i værdi, samtidigt med at en mini short vil falde i værdi.

Hvor fungerer gearingen?

En mini future på en aktie bevæger sig i princippet lige så meget, som aktien i kroner og øre. Men da mini futures købes til en betydelig lavere pris end aktien, vil mini futuren bevæge sig procentvis mere end aktien både i positiv og negativ retning. En investering i mini futures giver med andre ord en højere gearingseffekt sammenlignet med en direkte investering i det underliggende aktiv.

Stop loss-niveauet beskytter

Hver mini future har en indbygget beskyttelse, en såkaldt stop loss. Hvis prisen på det underliggende aktiv når eller passerer stop loss niveauet, forfalder mini futuren og en restværdi beregnes.

Skulle prisen på det underliggende aktiv nå eller passere stop loss-niveauet, vil emittenten afvikle positionen af de underliggende aktiver og beregne en restværdi. Restværdiens størrelse kan variere og er afhængigt af, til hvilket niveau emittenten lykkes at sælge eller købe de underliggende aktiver. I værste fald fastsættes restværdien til nul. Du kan aldrig miste mere, end du har investeret.

Buy-back/tilbagekøb

Hvis en mini future knockoutes kan udstederen i visse tilfælde stille en købskurs, som de tilbageværende indehavere kan sælge til. Købskursen modsvarer den beregnede restværdi. Dette giver de tilbageværende indehavere mulighed for direkte at kunne sælge sin beholdning og behøver herved ikke at vente på at få pengene udbetalt til sin konto, hvilket normalt tager 10 bankdage. Vær opmærksom på, at denne mulighed er tidsbegrænset til børsens lukning samme dag, som mini futuren blevet knockoutet samt den efterfølgende bankdag.

Sådan læser du børskoden/kortnavnet

Hver mini long og mini short har sit eget kortnavn på børsen. For eksempel:

MINI L NOVO NORDNET 4
MINI L fortæller, at du tjener penge, hvis det underliggende aktiv stiger i værdi. NOVO fortæller, at værdipapiret er koblet til Novo-aktiens udvikling. NORDNET fortæller, at Nordnet Bank er udbyder af produktet. 4 er et serienummer, som anvendes for at kunne skelne de forskellige mini futures fra hinanden.

MINI S VESTAS NORDNET 3

MINI S fortæller, at du tjener penge, hvis det underliggende aktiv falder i værdi. VESTAS fortæller, at værdipapiret er koblet til Vestas-aktiens udvikling. NORDNET fortæller, at Nordnet Bank er udbyder af produktet. 3 er et serienummer, som anvendes for at kunne skelne de forskellige mini futures fra hinanden.


Ingen udløbsdag

Mini futures har ingen fast udløbsdag, hvilket indebærer, at de løber frem til, instrumentet når eller passerer sit stop loss-niveau (knockoutes).

På hvilke tidspunkter kan jeg handle?

Vores mini futures handles på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq København samt Oslo Børs. Certifikaterne handles på hverdage i dette tidsinterval:

Markedsplads

Handelstider

Nasdaq Stockholm

09.00 - 17.25

Nadaq Helsinki

09.00 - 17.25

Nasdaq København

09.00 - 16.55

Oslo Børs

09.00 - 16.20

 

Bemærk, at der findes mini futures med underliggende aktiver (f.eks. amerikanske værdipapirer), som handles på markedspladser med andre åbningstider, hvilket betyder, at værdien af investeringen kan påvirkes i en tid, hvor det ikke er muligt at lukke positionen.

På hvilke depoter kan jeg handle?

Hos Nordnet kan du handle mini futures via aktiedepoter (frie midler) og pensionsdepoter.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for handl med certifikater på pensionsdepoterlæs mere.

Skat

Vær opmærksom på, at gevinst og tab på mini futures ikke beskattes på samme måde som aktier. Gevinst og tab skal opgøres årligt efter lagerprincippet. Det betyder blandt andet, at urealiserede kursgevinster og tab på mini futures opgøres år for år. Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos revisor eller anden rådgiver om den skattemæssige betydning for dig.

Videnstest

Inden du handler med børshandlede produkter for første gang, skal du foretage en videnstest external link, opens in new window(kræver login). Formålet med den er at forhindre, at uerfarne forbrugere investerer i finansielle instrumenter, som de ikke forstår. Ifølge dansk lovgivning skal Nordnet indsamle oplysninger om deres kunders erfaring og viden om finansielle instrumenter og tjenester. Informationen behandles fortroligt og er omfattet af bankens tavshedspligt.

Sådan handler du

Nordnets mini futures er børsnoterede værdipapirer og handles præcis som aktier. Emittenten, som har udstedt værdipapiret, sikrer, at der findes både køb- og salgskurser i markedet. Det betyder, at du når som helst kan købe- og sælge dem i børsens åbningstider.

Mini futures handles stykvis, Hvis for eksempel en mini long koster 100 kr. indebærer et køb af 1.000 mini long, at du betaler 100.000 kr.

Ordbog

A

Administrationsomkostning

Et gebyr som skal dække emittentens (udstederens) omkostninger i forbindelse med håndteringen af produktet. Gebyret trækkes ikke fra dit depot, men påvirker kursen på det respektive produkt

B

Barriere

Barriere er et andet ord for stop loss. Hvis det underliggende rammer barriereniveauet, forfalder det instrument, som er koblet til det underliggende aktiv. Barriere/Stop loss anvendes i mini futures & unlimited turbos.

Bear

Bear er en betegnelse for et faldende marked. En investering i et bear-certifikat stiger i værdi, når det underliggende aktiv falder i værdi og falder i værdi, når det underliggende stiger i værdi. En investering i et bear-certifikat indebærer, at man er overbevist om, at det underliggende aktiv vil falde i værdi.

Bull

Bull er en betegnelse for en stærk markedsudvikling eller troen på et opsving. En investering i et bull-certifikat stiger i værdi, hvis det underliggende stiger i værdi og falder i værdi, hvis det underliggende falder i værdi. En investering i et bull-certifikat betyder, at man er overbevist om, at det underliggende aktiv vil stige i værdi.

Buy-back

Er et produkt i Buyback, er det et udtryk for, at du som investor ikke har mulighed for at købe nye certertifikater/mini futures. Er et produkt i Buy-back, har du derfor kun mulighed for at sælge certifikater/mini futures tilbage til udsteder.

C

Certifikat

Et certifikat er et finansielt instrument, som handles på børsen præcis som almindelige aktier. Certifikatet følger udviklingen på et underliggende aktiv eksempelvis en aktie, indeks, råvare eller valuta m.m.

D

Daglig gearing

Daglig gearing betyder, at gearingen ganges med udviklingen på det underliggende aktiv på daglig basis. Produkter med daglig gearing er ikke egnet som en langsigtet investering i et volatilt marked. Daglig gearing anvendes for bull & bear-certifikater.

E

Emittent/udsteder

En emittent eller udsteder er en bank eller børsmægler, som udsteder værdipapirer.

Emittentrisiko

Risikoen for at en emittent (udstederen af produktet) ikke kan opfylde sine forpligtelser mod dig, som har købt produktet. I ekstreme tilfælde kan det betyde, at dele eller hele investeringen kan gå tabt, hvis emittenten går konkurs.

F

Finansieringsomkostninger

Den rente du betaler for en mini futures og en unlimited turbos lånedel (finansieringsniveau).

Finansieringsniveau

Det niveau som markerer forskellen mellem den investerede kapital og prisen på det underliggende aktiv. Du kan på den måde se, hvor meget din investerede kapital er gearet. Og det er de penge, som udstederen har finansieret i produktet. Niveauet stiger dagligt, da dine renteomkostninger bliver lagt til

H

Handelsstop

Midlertidige handelsstop i enkelte produkter kan indtræffe. Det betyder, at handlen midlertidigt stoppes, og ingen handler bliver gennemført, og ingen køb- og salgsordrer går i markedet.

Gearing

Mange børshandlede produkter har en indbygget gearing, som betyder, at man ganger gearingen med udviklingen i det underliggende aktiv. Du kan få et tilsvarende afkast som i det underliggende aktiv, men fordi du investerer mindre kapital end ved en direkte investering, bliver dit procentuelle afkast større.

K

Knockout

Et produkt ”knockes ud” eller taber sin værdi, når prisen på det underliggende aktiv når et vist niveau, som kaldes stop loss eller barriere. Et eksempel på det er blandt andet, når en mini future når sit stop loss-niveau.

Hvis en mini future knockoutes kan udstederen i visse tilfælde stille en købskurs, som de tilbageværende indehavere kan sælge til. Købskursen modsvarer den beregnede restværdi. Dette giver de tilbageværende indehavere mulighed for direkte at kunne sælge sin beholdning og behøver herved ikke at vente på at få pengene udbetalt til sin konto, hvilket normalt tager 10 bankdage. Vær opmærksom på, at denne mulighed er tidsbegrænset til børsens lukning samme dag, som mini futuren blevet knockoutet samt den efterfølgende bankdag.

Kreditrisiko

Den risiko, at en udsteder af et produktet (emittent) ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for dig som investor. I det ekstreme tilfælde kan det indebære, at dele eller hele investeringen kan gå tabt, hvis udstederen går konkurs.

Kurtage

Det gebyr, som betales til en mægler for hvert køb eller salg af et værdipapir.

L

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko indebærer, at handelsvilkårene i det underliggende aktiv kan forringes, og at udstederen får svært ved at tilbyde købs- og salgskurser. Det kan betyde, at du under visse betingelser ikke kan købe eller sælge et instrument. Market Maker har under visse betingelser ikke pligt til at stille priser.

Løbetid/forfald

Angiver levetiden på produktet. Efter løbetiden forfalder produktet.

Long

Et andet ord for ”bull”. Begrebet betyder, at man investerer i troen på, at værdien af det underliggende aktiv vil stige. Certifikatet har oftest navnet ”bull”, mens Mini Futures bruger ”long”.

M

Market maker

Dette er en bank eller børsmægler, som forpligter sig til at stille priser købs- og salgskurser for et produkt. I market makerens opgaver indgår det i visse tilfælde at opretholde et vist minimum-spread, dvs. forskellen mellem købs- og salgskursen. Market makeren er en vigtig part for at handlen i produktet skal fungere, specielt hvis handlen i øvrigt er begrænset i produktet. De banker som udfærder produkterne, står i praksis for market maker-funktionen.

Markedsrisiko

Risikoen for, at din investering både kan stige og falde i værdi, kaldes for markedsrisiko.

Mini long

En mini long udvikler sig positivt, når det underliggende aktiv stiger i værdi og negativt, når det underliggende aktiv falder i værdi.

Mini short

En mini short udvikler sig positivt, når det underliggende aktiv falder i værdi og negativ, når det underliggende aktiv stiger i værdi.

Multiplikator/Paritet

Både paritet og multiplikator bruges alt afhængig af udsteder, men betyder det samme. Er betegnelserne større end 1, tolkes dette som antal andele, som behøves for at få eksponering mod en enhed af det underliggende aktiv (paritet). Er betegnelsen mindre end 1 tolker emittenten det som antal underliggende aktiver per andel (multiplikator). Paritet 10 er altså det samme som multiplikator 0,1

R

Ratio

Det teoretiske antal af et vist produkt, som giver retten til at købe eller sælge en hel enhed af det underliggende aktiv.

Restværdi

En eventuel værdi, som vil blive refunderet til indehavere af en mini future efter at en mini future knockes ud. Bemærk, at der ikke altid vil være en restværdi ved knockout.

Rente

Det, investoren betaler, for at udstederen skal kunne finansiere det finansielle produkts lånedel. Renten opkræves som en del af det respektive produkts pris.

S

Short

Et andet ord for ”bear”. Begrebet indebærer, at man investerer i troen på, at værdien af det underliggende aktiv vil falde. Certifikatet har oftest navnet ”bear”, mens mini futures hedder ”short”.

Stop Loss

Stop loss er et andet ord for barriereniveau. Niveauet angiver, hvilken værdi på det underliggende aktiv, som ændrer vilkårene for, hvornår produktets afkast beregnes. Oftest betyder det, at handlen med produktet ophører. En stop loss har til formål at beskytte investoren mod negativ værdiudvikling, alternativt en beskyttelse mod større tab

Slutdag/udløbsdato

Produkter, som har en begrænset løbetid, har en slutdag/udløbsdato. Efter slutdagen stopper produktet med at eksistere, og eventuel værdi udbetales af udstederen til indehaveren.

Spread

Forskellen mellem købs- og salgspris.

U

Underliggende

Det underliggende aktivs værdiændring påvirker udviklingen af produktets værdi. Det underliggende aktiv kan for eksempel være aktier, indeks, råvarer, valuta og renter.

V

Valutarisiko

Risikoen, som f.eks. opstår ved en investering i danske kroner, hvor det underliggende aktiv handles i udenlandsk valuta. Det betyder, at investeringerne både kan stige og falde i værdi på grund af valutaudsving, selvom det underliggende aktivs værdi er uforandret.

Volatilitet

Volatiliteten måler kursudsving i det underliggende aktiv og giver en indikation af, hvordan et produkt forandres over tid. For eksempel hvis en akties pris ofte stiger eller falder kraftigt, så siger man, at aktien er volatil.

Nordnet Markets, Nordens bredeste kurtagefrie* udbud af børshandlede produkter

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.