Omkostninger

Op

Sæt dig ind i omkostningerne

Investeringer i børshandlede produkter er forbundet med omkostninger. Det kan f.eks. være transaktions-relaterede omkostninger, som eksempelvis spread eller renteomkostninger til finansieringen af din gearing. På denne side har vi samlet de omkostninger, som du betaler som investor.

Bull & bear-certifikater

Kurtagefri handel

Nordnets bull & bear-certifikater er kurtagefrie for alle kunder, som afgiver en ordre på nordnet.dk eller via en af Nordnets handelsapplikationer. Kurtagefri handel gælder ved handelsbeløb fra 1.000 DKK på Nasdaq Copenhagen, 1.000 SEK på Nasdaq Stockholm, 1.000 NOK på Oslo Børs og 100 EUR på Nasdaq Helsinki. Ved telefonhandel, mægler eller ordrer under 1.000 DKK på Nasdaq Copenhagen, 1.000 SEK på Nasdaq Stockholm, 1.000 NOK på Oslo Børs og 100 EUR på Nasdaq Helsinki, betaler du kurtage ifølge den gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end DKK betaler du et spread for den automatiske veksling.

Spread

Forskellen mellem bedste købspris og bedste salgspris i ordredybden kaldes for spread. Spreadet udtrykkes i procent (%) og betyder for dig som investor en omkostning jo højere spread et produkt har, desto længere fra fra fair value (mid price) køber og sælger du. Et produkt med et højt spread betyder en højere omkostning for dig som investor, end et produkt med et lavt spread. I Nordnets bull & bear-certifikater er det Nordea Bank AB (publ), der er market maker, og som derfor løbende stiller købs- og salgspriser.

Administrationsomkostninger

Dækker løbende omkostninger til administration, registrering i den danske værdipapircentral, betaling af licenser og lignende. Administrationsomkostningen er 0,49 % på danske, norske og finske certifikater og 0,00 % på svenske. Gebyret afregnes ligesom renteomkostningen igennem udviklingen af certifikatets kursudvikling.

Rente

For at fremkalde en daglig gearing er hvert bull & bear-certifikat konstrueret med en belåningsdel, som du som investor betaler rente for. Den årlige rente opkræves på certifikatets lukkekurs efter, at børsen er lukket. Jo højere gearing, du vælger i din investering, desto højere bliver den totale rente i faktiske tal. Omkostningen trækkes ud, ved at produktets værdi falder ud fra følgende formel: (Gearing – 1) * Rente i % / 365.


Renten for Nordnet Markets bull & bear-certifikater beløber sig til følgende:

Gearing

Rente i %

> 5

3 %

= 5

1,5 %

< 5

1,0 %

 

Renten for Nordnet Markets bull & bear-certifikater beløber sig til følgende:

Visse produkter kan have underliggende aktiver, der er mere volatile (svingende i kurs) end andre. Det kan betyde, at omkostningerne for hedging (”afdækning”) er højere, hvilket kan betyde en højere omkostning for finansieringen for dig som investor. I produktets endelige vilkår kan du se, hvilket finansieringsniveau der gælder præcis for det produkt, du er interesseret i.

Regneeksempel rente:

Tabellen nedenfor viser, hvordan værdiudviklingen af tre certifikater med forskellig gearing påvirkes af renten. I eksemplet nedenfor har vi taget udgangspunkt i, at det underliggende aktiv er uændret.

Dag

BULL OMX X2 NORDNET

BULL OMX X5 NORDNET

BULL OMX X15 NORDNET

0

100

100

100

1

99,996

99,98

99,88

2

99,992

99,97

99,77

3

99,988

99,95

99,66

4

99,984

99,93

99,54

5

99,980

99,92

99,43

 


Samlede omkostninger for at investere

Når man som investor handler med børsnoterede produkter, så er det vigtigt, at man har styr på alle de gebyrer og omkostninger, der kan være forbundet med en investering.

Man kan forenklet dele de omkostninger og gebyrer i fire forskellige kategorier:

 • Kurtage til din bank eller online børsmægler
 • Spread
 • Administrationsomkostninger
 • Finansieringsomkostninger

Afhængigt af valget af produktet og hvordan du vælger at bruge produktet, så eksponeres du for forskellige af de ovennævnte omkostninger. Når du handler intradag, (handler i løbet af en og samme dag) betaler du kun evt. kurtage og spread ved køb og salg. Vælger du at beholde produktet i din portefølje natten over, så kommer der også de omkostninger til, som er forbundet med finansieringen af din totale eksponering.

Hvis du investerer 10.000 DKK dag 1 i et bull & bear-certifikat fra Nordnet Markets med gearing 15 og et spread på 0,5 % og siden sælger dag 2. Så vil du have betalt 11,67 DKK i renter og 50 DKK i spread – samlet 61,67 DKK. Disse omkostninger er dog indregnet i kursen på produktet. Fordi du handlede et produkt fra Nordnet Markets, så betaler du ikke kurtage for dine handler.

Mini futures

Kurtagefri handel

Nordnets mini futures er kurtagefrie for alle kunder, som afgiver en ordre på nordnet.dk eller via en af Nordnets handelsapplikationer ved handelsbeløb fra 1.000 DKK på Nasdaq Copenhagen, 1.000 SEK på Nasdaq Stockholm, 1.000 NOK på Oslo Børs og 100 EUR på Nasdaq Helsinki. Ved telefonhandel, mægler eller ordrer under 1.000 DKK på Nasdaq Copenhagen, 1.000 SEK på Nasdaq Stockholm, 1.000 NOK på Oslo Børs og 100 EUR på Nasdaq Helsinki, betaler du kurtage ifølge den gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end DKK betaler du et spread for den automatiske veksling.

Spread

Forskellen mellem bedste købspris og bedste salgspris i ordredybden kaldes for spread. Spreadet udtrykkes i procent (%) og betyder for dig som investor en omkostning jo højere spread et produkt har, desto længere fra fair value (mid price) køber og sælger du. Et produkt med et højt spread betyder en højere omkostning for dig som investor, end et produkt med et lavt spread. I Nordnets mini futures er det Nordea Bank AB (publ), der er market maker, og som derfor løbende stiller købs- og salgspriser.

Rente

Finansieringsomkostningen for at beholde produktet i sin portefølje natten over udtrykkes som rente og består af en fast og en variabel del.

Den variable del er 1-måneders CIBOR for underliggende aktiv, som handles i DKK. Hvis renten for den variable rentedel er mindre end 0 sættes den til 0.

Den variable rente på udenlandske aktiver fastsættes efter den månedlige nationale interbankrente:

 • EUR = EURIBOR
 • SEK = STIBOR
 • NOK = NIBOR
 • USD = LIBOR01

Den faste del er for alle mini futures 3 %. Denne faste del betegnes som ”rentemarginal” i de endelige vilkår for de respektive produkter. Finansieringsomkostningen har en direkte indvirkning på finansieringsniveauet og stop loss-niveauet, som dagligt justeres med modsvarende rente.

Regneeksempel rente:

Tabellen nedenfor viser, hvordan værdiudviklingen af tre mini futures med forskellig gearing påvirkes af renten. I eksemplet nedenfor har vi taget udgangspunkt i, at det underliggende aktiv, OMXS30, er forblevet uændret i fem dage.


Dag

MINI L OMX NORDNET*

MINI L OMX NORDNET 1**

MINI L OMX NORDNET 2***

0

100

100

100

1

99,88

99,97

99,99

2

99,77

99,93

99,98

3

99,65

99,90

99,98

4

99,53

99,87

99,97

5

99,42

99,83

99,96

 

* MINI L OMX NORDNET i eksemplet ovenfor har en gearing på 15
** MINI L OMX NORDNET 1 har i eksemplet har en gearing på 5
*** MINI L OMX NORDNET 2 har i eksemplet ovenfor en gearing på 2

Tabellen ovenfor viser antallet af dage, hvor du ejer produktet i første kolonne og værdien af din mini future i de tre andre kolonner. Som du kan se i regneeksemplet ovenfor, så er produkter med højere gearing dyrere at eje over natten end produkter med en lavere gearing.

Samlede omkostninger for at investere

Når man som investor handler med børsnoterede produkter, som for eksempel mini futures, så er det vigtigt, at man har styr på alle de gebyrer og omkostninger, som kan være forbundet med en investering.

Man kan forenklet dele de omkostninger og gebyrer i tre forskellige kategorier:

 • Kurtage til din bank eller online børsmægler
 • Spread
 • Finansieringsomkostninger

Afhængigt af valget af produkt og hvordan du vælger at bruge det, så eksponeres du forskelligt af de ovennævnte omkostninger. Når du handler intradag, (handler i løbet af en og samme dag) betaler du kun evt. kurtage og spread ved køb og salg. Vælger du at beholde produktet i din portefølje natten over, så kommer der også de omkostninger, der er forbundet med finansieringen af din totale eksponering.

Hvis du investerer 10.000 DKK dag 1 i en mini long fra Nordnet Markets med gearing 15, som har et spread på 0,5 % og siden sælger dag 2. Så vil du have betalt 9,72 DKK i renter og 50 DKK i spread – samlet 59,72 DKK. Disse omkostninger er dog indregnet i kursen på produktet. Fordi du handlede et produkt fra Nordnet Markets, så betaler du ikke kurtage for dine handler.


Information om vederlag

For værdipapirer distribueret med Nordnets navn, udstedt af Nordea Bank AB (publ), tilfalder en del af gebyret for handlen med værdipapiret Nordea for market making og administration.

Nordnet Markets, Nordens bredeste kurtagefrie* udbud af børshandlede produkter

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.