Risici

Op

Forstå risiciene, inden du investerer

Bull & bear-certifikater og mini futures er investeringsprodukter med høj risiko, hvor du kan tabe hele eller dele af din investerede kapital. Det er derfor vigtigt, at du forstår, hvilke risici du løber, hvis du investerer i børshandlede produkter. Denne information giver dig et indblik i, hvilke risici som findes, men oplyser dig ikke om samtlige risici. 

Udsteder og fuldstændige vilkår

Alle investeringer er forbundet med risici. Her har vi opsummeret de vigtigste risici forbundet med bull & bear-certifikater og mini futures. Mere information findes i afsnittet om risici i basisprospektet for Nordea Bank AB (publ)s Warrant- og Certifikatprogram. Information om udstederen findes i Basisprospektet, som du kan hente herexternal link, opens in new window. Vælg underkategori NBAB -– Warrants & Certificates. Information om Nordea-koncernen findes i Nordea Banks ABs årsberetning, som du finder på nordea.dk.external link, opens in new window

Bull & bear-certifikater

Kreditrisiko

Ved køb af bull & bear-certifikater har du en kreditrisiko på den udsteder, som har udstedt produktet. Det betyder, at hvis udstederen skulle blive insolvent, kan hele eller dele af din investering gå tabt.

Hvis du handler Nordnet Markets certifikater har du en kreditrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditvurdering er i skrivende stund (april 2017) AA- med negative outlook ifølge Standard & Poor’s og Aa3 ifølge Moody’s. Bemærk, at ratingen kan ændres. Mere information findes på

www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Valutarisiko

Hvis du køber bull & bear, skal du være opmærksom på, at hvis det underliggende aktiv er noteret i en udenlandsk valuta, er der en valutarisiko. Det betyder, at certifikatet både kan falde og stige i værdi på grund af valutaudsving, selvom det underliggende aktivs værdi stiger, falder eller er uforandret.

Markedsafbrydelse og andre særlige begivenheder

Markedsafbrydelse kan for eksempelvis forekomme, hvis handlen med det underliggende aktiv afbrydes. Ved markedsafbrydelse kan fastsættelse af værdien af det underliggende aktiv ske i løbet af en anden tidsperiode end tilsigtet og i visse tilfælde på en anden måde end planlagt. Særlige hændelser som nyemission, konkurs eller lignende selskabshændelser, kan påvirke det underliggende aktiv. I sådanne tilfælde vil Nordea, som er udsteder af Nordnets certifikater, foretage de justeringer af vilkårene for de berørte instrumentserier, som Nordea finder nødvendigt.

Markedsrisiko

Værdien af dit bull & bear-certifikat påvirkes af flere faktorer, blandt andet det underliggende aktivs udvikling og volatilitet samt placeringens gearing. Udviklingen kan være såvel positiv som negativ. Bemærk, at hele dit investerede beløb kan gå tabt.

Likviditetsrisiko (købs- og salgspriser)

Under normale markedsforhold stiller Nordea både købs- og salgspriser i Nordnets bull & bear-certifikater. Nogle gange kan det være svært eller umuligt at købe og sælge bull & bear-certifikater. Det kalder man, at de er illikvide.

Videnstest

Inden du handler med børshandlede produkter for første gang, skal du foretage en videnstestexternal link, opens in new window (kræver login). Formålet med den er at forhindre, at uerfarne forbrugere investerer i finansielle instrumenter, som de ikke forstår. Ifølge dansk lovgivning skal Nordnet indsamle oplysninger om deres kunders erfaring og viden om finansielle instrumenter og tjenester. Informationen behandles fortroligt og er omfattet af bankens tavshedspligt.

Risikomærkning

Produkter udbudt via Nordnet Market har rød risikomærkning.
Læs mere om risikomærkning

Mini futures

Kreditrisiko

Ved køb af mini futures har du en kreditrisiko på den udsteder, som har udstedt produktet. Det betyder, at hvis udstederen skulle blive insolvent, kan hele eller dele af din investering gå tabt.

Hvis du handler Nordnet Markets mini futures har du en kreditrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditvurdering er i skrivende stund (april 2017) AA- med negative outlook ifølge Standard & Poor’s og Aa3 ifølge Moody’s. Bemærk, at ratingen kan ændres. Mere information findes på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Valutarisiko

Hvis du køber mini futures, skal du være opmærksom på, at hvis det underliggende aktiv er noteret i en udenlandsk valuta, er der en valutarisiko. Det betyder, at en mini long og en mini short både kan falde og stige i værdi på grund af valutaudsving, selvom det underliggende aktivs værdi stiger, falder eller er uforandret.

Markedsafbrydelse og andre særlige begivenheder

Markedsafbrydelse kan for eksempelvis forekomme, hvis handlen med det underliggende aktiv afbrydes. Ved markedsafbrydelse kan fastsættelse af værdien af det underliggende aktiv ske i løbet af en anden tidsperiode end tilsigtet og i visse tilfælde på en anden måde end planlagt. Særlige hændelser, som nyemission, konkurs eller lignende selskabshændelser, kan påvirke det underliggende aktiv. I sådanne tilfælde vil Nordea, som er udsteder af Nordnets mini futures, foretage de justeringer af vilkårene for de berørte instrumentserier, som Nordea finder nødvendigt.

Markedsrisiko

Værdien af din mini future påvirkes af flere faktorer, blandt andet det underliggende aktivs udvikling og lånerenten. Udviklingen kan være såvel positiv som negativ. Bemærk, at hele dit investerede beløb kan gå tabt.

Likviditetsrisiko (købs- og salgspriser)

Under normale markedsforhold stiller Nordea både købs- og salgspriser i Nordnets mini futures.
Nogle gange kan det være svært eller umuligt at købe og sælge mini futures. Det kalder man, at de er illikvide.

Videnstest

Inden du handler med børshandlede produkter for første gang, skal du foretage en videnstestexternal link, opens in new window (kræver login). Formålet med den er at forhindre, at uerfarne forbrugere investerer i finansielle instrumenter, som de ikke forstår. Ifølge dansk lovgivning skal Nordnet indsamle oplysninger om deres kunders erfaring og viden om finansielle instrumenter og tjenester. Informationen behandles fortroligt og er omfattet af bankens tavshedspligt.

Risikomærkning

Produkter udbudt via Nordnet Market har rød risikomærkning.
Læs mere om risikomærkning

Nordnet Markets, Nordens bredeste kurtagefrie* udbud af børshandlede produkter

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.