Opsparing via arbejdsgiver. 


Op

Når du går på pension, vil en stor del af din pensionsopsparing komme fra penge, der gennem årene er indbetalt på din arbejdsgiverordning. Og jo bedre betingelser du giver din opsparing for at vokse, desto mere vil du få at leve for.

Din arbejdsgivers pensionsindbetalinger består af såvel opsparing som forsikring. Opsparingen kan du ofte med fordel flytte til Nordnet.

Vælg selv dine investeringer

Ingen faste gebyrer

Større frihed

Enkelt at investere

Hvilken pension skal jeg vælge?

Hos os kan du spare op til din pension via en ratepension eller aldersopsparing. Du kan også overføre en kapitalpension til os.

Hvilken form for pensionsopsparing, du bør vælge, afhænger af:

  • Om du skal overføre en nuværende ordning eller begynde at spare op.
  • Hvilke øvrige ordninger du sparer op i.
  • Hvordan du vil have opsparingen udbetalt, når du skal pensioneres.

Per 1. januar 2013 kan du indbetale til to former for pension:

Ratepension.

Du kan samlet set årligt indbetale op til 55.900 kr. (2019) med skattefradrag. Der trækkes 15,3 % (2019) i årlig pensionsafkastskat. Pensionen udbetales i rater over mindst 10 år, og du betaler almindelig indkomstskat ved udbetaling.
Læs mere om ratepension

 

Aldersopsparing

- Du kan altid indbetale 5.200 kr. pr. år for både arbejdsgiver og privattegnede ordninger tilsammen.

- Du kan indbetale 48.000 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har

  • Påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller indeksordninger iht. Pensionsvilkårene
  • Fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år
  • Foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år

Hvis der indbetales mere en 5.200 kr., skal der betales 20% af det beløb, der overstiger 5.200 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket.

Bemærk; Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 5.200/48.000 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer

Pensionen udbetales på en gang, og du betaler ingen skat ved udbetaling.
Læs mere om aldersopsparing

 

Ofte stillede spørgsmål.

Hvad koster det at flytte en pensionsordning til Nordnet?


Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen. Det beløb, som bliver overført fra din nuværende bank eller dit pensionsselskab, vil derfor også være til rådighed i pensionsordningen hos Nordnet.

Bemærk dog, at din bank eller dit pensionsselskab som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning ud.

Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut forlanger for en overførsel, bør du kontakte det, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

 Hvor langt tid tager det at få overført min pensionsordning til Nordnet?


Det er aftalt i branchen, at en overførsel maksimalt må tage 8 uger, men typisk tager det mellem 6-8 uger, uanset om midlerne står som likvider eller værdipapirer. I perioden omkring årsskiftet kan det dog tage mere end 8 uger, da de danske pengeinstitutter har en spærreperiode for overførsler

Kan jeg indbetale private penge på en arbejdsgiverpensionsordning?


Nej, der kan kun indbetales via arbejdsgiveren. Indbetalingen er friholdt for beskatning og arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og bliver afregnet af Nordnet.

Kan alle pensionsordninger overføres til Nordnet?


Som udgangspunkt kan alle pensionsordninger overføres til Nordnet. Du skal dog være opmærksom på, at er du, eller har du været omfattet af en kollektiv obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning, så kan denne ikke flyttes. Er du i tvivl, så er du velkommen til at kontakte os via formularen på denne side eller ved at ringe til Kundeservice.

Skal jeg selv indberette, hvad der er indbetalt på min pensionsordning via min arbejdsgiver?


Du kan vælge at selvangive dine indbetalinger og derved udnytte fradraget med det samme. Ved udgangen af året vil Nordnet indberette samtlige indbetalinger til SKAT.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?


Vi sidder parat til at svare op spørgsmål på hverdage mellem 09.00 og 17.00. Skriv til os - eller ring på 70 20 66 85.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.