Op

Del:

SUPERFONDEN
- alt til dig, intet til os

Når du investerer i Nordnet Superfonden Danmark, så får du Danmarks første indeksfond til pension helt uden handelsomkostninger, forvaltningsgebyrer og andre årlige omkostninger i procent (ÅOP 0 %). Altså en fond, som giver alt til dig og intet til os.

  • 0 kr. i kurtage
  • 0 % i årlige forvaltningsgebyrer
  • 0 % i administrationsomkostninger

Samtidig kan du med Superfonden investere for et valgfrit beløb, helt uafhængigt af, hvad prisen for en fondsandel er.

Superfonden spejler OMX Copenhagen 25 GI Index

Fonden følger OMXC25 GI-indekset på Københavns Fondsbørs i op og nedgang. Modsat det traditionelle OMXC25-indeks, er der dog her ingen aktie, som udgør mere end 20%.

Ikke for godt til at være sandt

Et eller andet sted tvinger vi dig sikkert til at betale, tænker du. Nej, overhovedet ikke. Vi er glade, så længe du er tilfreds med din pensionsopsparing. Men selvfølgelig håber vi på, at du på sigt vil opdage de andre fonde, de muligheder for aktiehandel og alt det andet, som vi tilbyder i Nordnet.

Pensionsopsparing med Nordnet Superfonden Danmark

0 oprettelsesgebyrer, 0 årlige gebyrer for pensionsdepot og 0 gebyrer for Superfonden (ÅOP 0%).

Når du er oprettet som kunde med NemID, kan du på få minutter åbne et pensionsdepot online. Du kan også flytte din nuværende pension med hjælp fra vores Flytteservice

Superfonden tilhører de fonde, som du kurtagefrit kan investere i via Månedsopsparing.Central investorinformationexternal link, opens in new window

Fonden kan kun handles fra et pensionsdepot.

 

Nordnet Superfonden Danmark forvaltes af E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisationsnummer 556050-3020.

Vedtægter og prospekt for Nordnet Superfonden Danmark (svenskexternal link, opens in new window) (engelskexternal link, opens in new window)

Risici ved investering i Nordnet Superfonden Danmark

Nordnet Superfonden Danmark risikomærkes i henhold til Finanstilsynets risikomærkning i kategorien gul. Det dækker over investeringsprodukter, hvor der er risiko for at indskuddet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning

Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde kraftigt i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast. Du kan læse mere om fonden og risici i den centrale investorinformation samt vedtægterne og prospektet, som du finder ovenfor. Du bør læse den nævnte information, inden du beslutter dig for at investere i fonden.

Hvad er det mindste og største beløb, man kan investere i Nordnet Superfonden Danmark?

Man kan højst investere 100.000 kr. og minimum 100 kr. dagligt.


Hvordan handler man Superfonden?

Superfonden kan kun handles på et pensionsdepot gennem Nordnet. Når du er logget ind på dit pensionsdepot, klikker du blot på linket ovenfor og følger instruktionerne. Du kan også bruge søgefunktionen og på den måde finde fonden. Er du ikke allerede kunde hos Nordnet, kan du blive det på få med minutter med NemID.


Er Superfonden en dansk investeringsforening?

Nej, Superfonden investerer i danske aktier, men forvaltes af anerkendte svenske Öhman Fonder, og den er registreret i Sverige. At den modsat en dansk investeringsforening ikke handles på børsen, gør det muligt at tilbyde en fond helt uden årlige omkostninger i procent (ÅOP 0%). For en almindelig dansk børshandlet investeringsforening, ville der indirekte være omkostninger forbundet med handlen, da der er forskel mellem købs- og salgsprisen på børsen. Superfonden handles derimod til den indre værdi, dvs. samme værdi for køb og salg af fonden.


Hvad koster en fondsandel?

Startkursen for en fondsandel ved handelsstart 26. juni 2014 bliver 100 DKK. Men da Superfonden ikke handles på børsen, er du ikke bundet af at købe hele andele. Du kan med andre ord vælge at investere f. eks. 250 DKK i fonden, og dermed får du 2,5 andele. Du kan løbende se kursudviklingen for fonden på nordnet.dk.


Kan alle handle Nordnet Superfonden Danmark?

For at du skal kunne handle fonden, skal du være kunde hos Nordnet og have et pensionsdepot. Det er gratis at blive og være kunde, og vi har ingen minimumskrav for indskud.

Superfonden kan dog kun handles af direkte kunder hos Nordnet, dvs. via depoter uden en sådan fuldmagt, hvor fuldmagtshaveren bedriver professionel rådgivning eller forvaltning. Kan du ikke handle fonden fra dit pensionsdepot, er du velkommen til at kontakte os på 70 20 66 85, så hjælper vi dig.


Åbn
Luk


Så meget sparer du, når
du slipper for gebyrerne


Superudregneren

Superudregneren

Superudregneren gør det let at se, hvor meget du sparer ved at skære alle omkostningerne væk og investere i Nordnet Superfonden Danmark.0
kr.

Superudregneren beregner, hvor meget mere en månedsopsparing og/eller en eksisterende opsparing vokser, hvis der ikke er nogen omkostninger, betinget af et forventet afkast, forventede omkostninger og forventet antal år at spare op i. Beregningerne baseres på månedligt afkast, omkostning for månedsopsparing, årligt afkast og omkostning for engangsindskud. Beregningerne er noget forenklede, da omkostninger til fonde trækkes dagligt, mens indsætninger foretages månedligt. I stedet for at vise daglige indsætninger og omkostninger, har vi valgt at beregne disse månedsvis for enkelhedens skyld. Evt. skatteeffekter er ikke medregnet. Beregningerne er også baseret på, at en månedsopsparing begynder på dag 1 og ikke dag 30 frem i tiden.

Hvorfor investere i en indeksfond?


Investerer du langsigtet, er det vigtigt at holde omkostningerne nede og sprede risikoen.

Nordnet investeringsøkonom, Per Hansen, forklarer her på 1 minut og 41 sekunder, hvorfor det kan være en god ide at investere i indeksfonde med lave - eller ingen - omkostninger.

De nordiske Superfonde

Superfonden har tre nordiske søskendefonde. Det betyder, at du også kan investere til din pension i en norsk, svensk og finsk Superfond uden omkostninger til kurtage, forvaltning eller administration.

Præcis som med den danske superfond, kan du investere for et valgfrit beløb i de nordiske superfonde, helt uafhængigt af, hvad prisen for en fondsandel er. De nordiske Superfonde kan kun handles fra et pensionsdepot.

Spejler førende nordiske indeks

Alle Superfondene er indeksfonde, der følger hver sit nordiske indeks i op- og nedgang. Fondenes performance bliver ikke begrænset af omkostninger til forvaltning.

Ingen kurtage

Du betaler ingen kurtage, når du handler Superfondene, og fondene handles direkte til den indre værdi. Modsat almindelige danske investeringsforeninger, er der altså ikke noget handelsspread. Prisen er den samme, uanset om du køber eller sælger.

Omkostninger til valuta

Når du køber eller sælger superfondene fra de øvrige nordiske lande får du en indirekte omkostning til valuta. Når du køber værdipapirer i andre valutaer på et pensionsdepot, handler du nemlig til en valutakurs, som ligger 0,25 % over markedets middelkurs. Det modsatte gælder, hvis du sælger, og spreadet mellem køb og salg er med andre ord 0,50 %.

Det norske flag

NORDNET SUPERFONDET NORGE

Den norske superfond følger de 25 mest omsatte aktier på Oslo-børsen. Fonden handles i norske kroner og vi veksler automatisk for dig. Forskellen mellem din kurs og middelkursen i markedet er 0,25 % (spreaden mellem købs- og salgskurs er dermed 0,5 %).

Central investorinformationexternal link, opens in new window (svensk) samt vedtægter og prospekt svenskexternal link, opens in new window og engelskexternal link, opens in new window

Det svenske flag

NORDNET SUPERFONDEN SVERIGE

Superfonden Sverige følger de 70 mest omsatte selskaber på Stockholm-børsen. Fonden handles i lokal valuta SEK, og vi veksler automatisk for dig. Forskellen mellem din kurs og middelkursen i markedet er 0,25 % (spreaden mellem købs- og salgskurs er dermed 0,5 %).

Central investorinformationexternal link, opens in new window (svensk) samt vedtægter og prospekt på svenskexternal link, opens in new window og engelskexternal link, opens in new window

Det finske flag

NORDNET SUPERRAHASTO SUOMI

Den finske superfond (Superrahasto Suomi) følger de 25 mest omsatte aktier på Helsinki-børsen. Superfonden Finland handles i euro, og vi veksler automatisk for dig. Forskellen mellem din kurs og middelkursen i markedet er 0,25 % (spreaden mellem købs- og salgskurs er dermed 0,5 %).

Central investorinformationexternal link, opens in new window (svensk) samt vedtægter og prospekt på svenskexternal link, opens in new window og engelskexternal link, opens in new windowHJÆLP TIL AT KOMME I GANG


Hjælp til at komme i gang


Har du brug for hjælp til at åbne et pensionsdepot, eller har du andre spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne mandag-fredag 08.30-17.00. Ring til os på 70 20 66 85, eller skriv til os her

 

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.