Miljø og klima

Tema om bæredygtige investeringer

Op

Har din portefølje grøn samvittighed?

​Den nye vaskemaskine skal være energibesparende, bilerne skal køre på el, og vi forsøger at skære ned på flyrejser og kødforbrug. Men hvad med de aktier, investeringsforeninger og ETF'er du vælger til porteføljen?

Ved du, hvordan du kan sammensætte en portefølje, som har fokus på miljø og klima? Og hvad vil det egentligt sige?

I denne udgave af Nordnet Tema sætter vi fokus på miljø og klima, og her kan du læse om de forskellige metoder til at måle bæredygtighed for selskaber. Du har mulighed for at komme på besøg hos flere børsnoterede selskaber, som på hver deres måde har et grønt fokus. Og så har vi samlet en række aktier, investeringsforeninger og ETF'er, som alle har en høj bæredygtigshedsrating.

Per Hansen om bæredygtige investeringer

”I fremtiden kommer ESG og gode investeringsafkast til at gå hånd i hånd, og de selskaber, som ligger sig i førerfeltet, kan det være ekstra interessante at holde øje med”

Per Hansen,
investeringsøkonom.

Per Hansen, investeringsøkonom

Sådan kan man måle bæredygtighed

Der er forskellige metoder til at undersøge en aktie, investeringsforening eller ETF's bæredygtighed.
De mest kendte er følgende:

ESG:

ESG er en forkortelse af Environmental, Social and Governance (miljø, social forhold og god selskabsledelse). Environmental ser på virksomhedens performance inden for beskyttelse af naturen. Social undersøger, hvordan virksomheden håndterer relationen med medarbejdere, leverandører, kunder og i det samfund, hvor den arbejder. Governance arbejder med en virksomheds lederskab, lønninger til ledelse, interne og eksterne kontrolenheder og aktionærrettigheder. Vi vil i dette tema have fokus på E'et i ESG.

CDP:

En forkortelse af Carbon Disclosure Project. CDP er en not-for-profit organisation, som fokuserer på at gøre miljørapportering til en forretningsnorm. CDP er offentligt tilgængelige her og giver en rating fra F til A+, som er det højeste.

Læs mere om CDP's beregningsmetode

Morningstar Sustainability Rating:

Morningstar har derfor udviklet en rating af fonde, som graduerer hvor bæredygtigt en fond investerer. I bedømmelsen indgår blandt andet miljøhensyn og behandling af ansatte. Dette er oprettet for at give et mere retvisende resultat af ESG. Rangeringen er fra 1-5 globuser, hvoraf de 10% højeste får 5 globuser. Læs mere om Morningstar Sustainability rating

Der er visse svagheder i, hvordan bæredygtigheds-ratingen tildeles. Eksempelvis tager ratingen ikke hensyn til, om fonden aktivt fravælger selskaber, som aktivt fremstiller alkohol eller virksomheder, som forårsager store udslip af kuldioxid. Ratingen vægter heller ikke, om forvalteren har lykkes med at påvirke selskaber, man investerer i, positivt. Eksempelvis at man køber selskaber, som er dårlige, når det handler om bæredygtighed, og gennem ejerskabet påvirker virksomheden til at blive bedre. En anden svaghed er, at det primært er større selskaber, som undersøges.

Du finder Morningstars Sustainability Rating for fonde på nordnet.dk. Du kan se ratingen for hver enkelt fond på fondens oversigtsside.

Aktier med fokus på klima og miljø

Her finder du eksempler på aktier, investeringsforeninger og ETF’er, du kan investere i, hvis du vil eksponere dig mod værdipapirer med fokus på bæredygtighed.

Værdipapirerne i oversigterne er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes.

Selskaberne er blevet segmenteret efter deres fokus og relevans i forhold til temaet - Klima og miljø. Der er taget udgangspunkt i at finde de største og førende inden for deres felt. Der er udvalgt børsnoterede selskaber, som kan handles igennem Nordnet.

Aktie

Kommentar

Analyse per 29.03.19

Canadian Solar Inc

Tredje største solcelleproducent i verdenen med over 12.000 ansatte og har leveret mere end 29 GW i solcelleenergi.

Carlsberg B A/S

Carlsberg Group har etableret Together Towards Zero, hvor målet bl.a. er kun at anvende vedvarende elektricitet i 2022, målsætning for ingen CO2-udledning i 2030 og intet spild af vand i 2030.

Chr. Hansen Holding

Kåret som den mest bæredygtige virksomhed i Davos til World Economic Forum d. 22. januar 2019. Chr. Hansen producerer gode bakterier, som forlænger holdbarheden på madvarer og reducerer derved madspild på verdensplan. Deres bakterier findes allerede i hver anden yoghurt og ost på verdensplan.

CropEnergies AG

Med base i Mannheim, Tyskland, er CropEnergies AG en af de førende producenter inden for bioethanol.

First Solar

Amerikansk solcelleproducent, som er en af verdens største. Blev grundlagt i 1999 og har leveret 17 GW i solcelleenergi.

Hanwha Q-CELLS

En af verdens største solcelleproducenter. Fik produceret 10 GW i solcelleenergi i 2018.

Jinko Solar

Verdens største solcelleproducent, som ved Q3 2018 havde et estimat på at levere 11,8 GW i solcelleenergi alene i 2018.

Nel

Norsk hydrogen-selskab, som bl.a. har en fabrik i Herning, som har kapacitet til at producere 300 hydrogen-tankeanlæg om året. Brinten anvendes til at opbevare elektrisk energi.

ROCKWOOL International

Fik en A- rating hos CDP i 2017, som er en af de højeste for de danske aktieselskaber. Stenulden, som ROCKWOOL isolerer med sparer samlet set tilsvarende 5% af EU's samlede årlige energiforbrug. Stenulden er 100% genanvendelig.

SunPower Corporation

Anden største solcelleproducent i USA med hovedsæde i Silicon Valley.

Tesla

Verdensberømte for deres elbiler, men producerer faktisk også batterianlæg til hjemmet under navnet Powerwall samt usynlige solceller under navnet Solar Roof.

Vestas

Verdens største vindmølle-producent, som har leveret over 16% af verdens vindturbiner.

Ørsted A/S

Danmarks største energiselskab som vil udfase kul og sørge for, at andelen af grøn energi udgør mere end 95% af den samlede energi i 2023. CO2-udledningen vil derved også blive reduceret, så den i 2023 er reduceret med 96%.

Læs mere om Investtech


Investtech er en analyseservice, der giver dig adgang til en lang række analyser og værktøjer til de nordiske markeder. Tjenesten omfatter:

  • Avancerede diagrammer for langsigtet og mellemlangsigtet investering i alle aktier i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
  • Specifikke købs- og salgssignaler
  • Top 50 over de teknisk mest positive aktier
  • Dagens case giver dig en udvalgt aktie med en positiv teknisk position
  • Modelporteføljen er en anbefalet portefølje fra Investtech. Porteføljen skifter ugentligt efter forskellige tekniske kriterier - med det formål at give de bedst mulige risikojusterede afkast.

Pris: 199 kr. pr. måned.

Læs mere om Investtech

Læs mere om Infront


Informationerne er leveret af Infront Analytics Light i handelstjenesten Infront Web Trader.

Analysetjenesten Infront Analytics Light er et gratis tillæg til Infront Web Trader.

Infront Web Trader koster 97 kr. per måned.* for Infront Web Trader.

*Gratis, hvis man foretager mindst 40 kurtagebærende handler om md.

Læs mere om Infront Web Trader

Investeringsforeninger med
høj
bæredygtigheds-rating


Investeringsforening

Investeringsmålsætning

Lb. omkost.

Sustainability Rating*

Danske Invest KlimaTrends

Aktiv investeringsstrategi, hvor porteføljen typisk består af imellem 50-80 aktier. Der investeres globalt i aktier, som ventes at drage fordel af udviklingen på klima- eller miljøområdet, herunder selskaber, som bidrager til forbedring af klima- eller miljøforhold. Danske Invest har fået Schroders Investment Management Limited til at være porteføljemanager for denne afdeling.

1,64%

Maj Invest Global Sundhed

Aktiv investeringsstrategi, hvor porteføljen minimum består af 25 forskellige selskaber. Investes globalt i miljø- og klimaområdet samt inden for blandt andet medicinal-, medikoteknik- og bioteknologisektoren og sektoren for sundhedsydelser. Miljø- og klimaområdet forstås som selskaber, der har betydelig aktivitet inden for eller gør en betydelig indsats for at forbedre produkter og produktionsmetoder i forhold til miljø og klima.

1,38%

Nordea Invest Klima og Miljø Udb

Aktiv investeringsstrategi ved en gennemgribende fundamental analyse, hvor der er fokus indenfor alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse.

1,49%

Sparinvest INDEX DJSI World

Passiv investeringsstrategi, hvor der investeres inden for verdens 2.500 største virksomheder og hvor der udvælges top 10 % af de ledende sustainability-selskaber. De måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Alle selskaber screenes for en række kriterier, som bygger på et ansvar for udviklingen af samfundets værdier.

0,50%

Sydinvest Morningstar Global Sustability

Passiv investeringsstrategi, hvor der investeres globalt og hvor minimum 90 % af formuen investeres i aktier, som indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer).

0,50%

* Morningstar Sustainability Rating uddeler 1-5 globuser, hvoraf de 10 % højeste får 5.


ETF'er med høj bæredygtigheds-rating


ETF

Investeringsmålsætning

Lb. omkost.

Sustainability Rating*

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF

Eksponering over selskaber i eurozonen, som er blevet screenet i forhold til Dow Jones Sustianability Index. Største investering er i det franske selskab TOTAL SA.

0,42 %

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD

Investering i 30 globale selskaber, som har eksponering overfor vedvarende energi. Anden største position i ETF'en er Vestas.

0,65 %

Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Eksponering over for EMU, som står for The Economic and Monetary Union. MSCI EMU inkludere large- og midcap selskaber over 10 udviklede lande inden for EMU. Afdelingen tracker MSCI EMU Select ESG Rating and Trend Leaders Index.

0,20 %

Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF

Eksponering over for europæiske virksomhedsobligationer med minimum 1 års løbetid. Minimum på 300 mio. EUR pr. obligation. Fokus på obligationer med en MSCI ESG rating på BBB eller højere.

0,16 %

* Morningstar Sustainability Rating uddeler 1-5 globuser, hvoraf de 10 % højeste får 5.

 


Events - mød virksomhederne

Bemærk: Vores tema-events er forbeholdt vores Private Banking-kunder. Er du Private Banking-kunde og tilmeldt vores mailingliste, så får du en invitation. Private Banking-kunder kan tilmeldig sig mailinglisten her.

Er du interesseret i at blive Private Banking-kunde hos Nordnet, så kan du læse mere her.

Få et unikt indblik i Elon Musks verden - besøg hos Tesla

Tesla

Store Manager hos Tesla gør os klogere på Tesla som miljøbevidst virksomhed og et indblik i historien, missionen og fremtiden for Tesla.

Fremvisning af ny Model 3 og prøvekørsel i Model S & Model X

Dato:

Tidspunkt:

Tilmelding:

Torsdag den 10. januar 2019

Kl. 18:00-20:00

Eventet er afholdt

Torsdag den 21. februar 2019

-

Invitationer sendes via e-mail

 

Hvad er Carlsbergs målsætning? Besøg hos Carlsberg

Carlsberg Group logo

Vice President Sales, Simon M. Fibiger, vil fortælle os om Carlsbergs udvikling og deres potentiale for fremtiden. Mødet afholdes i Carlsbergs flotte lokaler, hvor det hele startede, og vi vil blive opdateret på deres målsætning inden for Together Towards ZERO.

Dato:

Tidspunkt:

Tilmelding:

Torsdag den 28. februar 2019

-

Invitationer sendes via e-mail

 

Vil skabe 100 % grøn energi - besøg hos Ørsted

Tesla

Head of Investor Relations, Daniel Lerup vil fortælle os om Ørsteds visionære ambisioner om at skabe 100% grøn energi, og at de vil investere 200 milliarder kroner i grøn energi frem mod 2025. Du får også en opdatering på deres langsigtede strategiske og finansielle udvikling.

Dato:

Tidspunkt:

Tilmelding:

Onsdag den 27. marts 2019

-

Invitationer sendes via e-mail

 

Har du en ide til et tema, som vi skal sætte fokus på, så send en e-mail til tema@nordnet.dk med dit forslag.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.