Spring til hovedindhold

Obligationer: Den grimme ælling begynder at ligne en svane

Hvis jeg ser fem år tilbage i tid, så kan jeg ikke se et tidspunkt for at investere i obligationer, der har været bedre end nu. Jeg har selv en meget lang tidshorisont på min egen opsparing på over 20 år, og er selv ved at være klar til at investere i obligationer, selvom jeg tidligere havde svoret, at jeg altid kun skulle have aktier.

Der er nærmest ingen, der har talt om obligationer de seneste fem år, fordi renterne var kommet så langt ned, at stort set ingen private investorer fandt dem interessante, hvilket ærligt talt var meget forståeligt. Men nu begynder den oversete aktivklasse igen at se attraktiv ud.

Et helt andet billede end for et år siden

Hvis vi bare går et år tilbage, kunne man dengang købe en bolig og optage et flexlån til negativ rente. Det betød jo omvendt, at der måtte sidde nogle investorer på den anden side, som var villige til at investere i obligationerne mod at få et negativt afkast.

Investorer der har købt lange statsobligationer for et, to eller tre år siden, har virkelig oplevet store tab, fordi renterne er eksploderet i det sidste halve år. Det er altid sådan med obligationer, at når renterne stiger, falder kurserne. Som det ses af kursgrafen på nedenstående ETF fra iShares, der investerer i lange europæiske statsobligationer, har det været en rigtig dårlig investering med tab på -34,39% i 2022 (30. sep.).

Kursgraf på ishares EUR Govt Bond 20yr Target Duration

Kilde: Investing.com

Periode med negative renter er slut for nu

Men perioden med negative renter er slut nu. Centralbanker i hele Verden forsøger at bekæmpe den stigende inflation ved at hæve renterne markant.

Udvikling i 10 årig tysk statsobligation sidste 5 år

Kilde: tradingeconomics.com

Som det ses af ovenstående graf, så var renten negativ helt frem til januar 2022 i Tyskland, men siden er det gået stærk med stigningen. Nogenlunde samme billede ses i hele verden. I Danmark ligger den 10 årige statsobligation med en rente på ca. 2,6% ultimo september.

Rentesatser på 10 årige statsobligationer i udvalgte lande pr. 30. september 2022

Kilde: tradingeconomics.com

Som det ses af tabellen, er der positiv rente at få i alle lande nu.

Effektive rentesatser på virksomhedsobligationer pr. 30. september 2022

Kilde: www.WSJ.com & spglobal.com

Effektive rentesatser på virksomhedsobligationer ligger mellem ca. 4% og 10% på de brede indeks. Investment Grade er de mere ”sikre” virksomhedsobligationer og High Yield er de ”farlige” virksomhedsobligationer.

Obligationer bliver kreditvurderet ud fra, hvor sikre de er. AAA rating er den bedste rating man kan opnå og den har Tyskland og Danmark eksempelvis.

Jo dårligere rating en obligation har, jo højere præmie vil investorerne have, og derfor har obligationer med dårlig rating højere rente end dem med god rating. Dette giver jo mening, fordi det er nok mere sandsynligt, at Danmark kan tilbagebetale sin gæld kontra fx Etiopien, som har en rigtig dårlig rating (CCC). Derfor løber køberen af obligationen en større risiko, hvilket udmønter sig i højere rente.

Se eksempler på rating på lande samt definitioner på rating her.

Obligationers rente og kurs

Når man investerer i obligationer med højere renter fra starten, har man et bedre udgangspunkt for at opnå et afkast. Men hvis renterne stiger yderligere derfra, bliver man stadig ramt negativt af kursfald. Den løbende rentebetaling ændrer sig dog ikke, og derfor er de løbende renteindtægter du kan opnå i dag, langt højere end de var for bare et år siden, hvor renten kunne være nul eller negativ.

Den grimme ælling der blev til en smuk svane

Vi kender alle historien om den grimme ælling af H.C. Andersen, og måske obligationer også bliver en smuk svane i løbet af de næste par år.

Hvorfor obligationer har haft det meget svært:

 • Lang periode med ekstremt lave renter
 • Kæmpe rentestigning i 2022 har resulteret i massive kurstab
 • Kraftigt stigende inflationsforventninger
 • Forventninger om stadig højere renter

Hvorfor bør man igen overveje obligationer til sin portefølje:

 • Starttidspunkt for køb af obligationer er markant forbedret
 • Godt supplement til en portefølje af aktier
 • Renteniveauer ser interessante ud

Sådan kan en investor tjene penge på obligationer

Man kan få afkast på obligationer på to måder. Enten i form af renter, som du modtager som ejer af en obligation, eller i form af kursgevinster, når du sælger obligationen. Du kan også opleve tab på obligationer, hvis du sælger til en lavere kurs, end du har købt dem til.

 • En obligation er et lån til fx et selskab eller en stat
 • En obligation har ofte en kuponrente og en løbetid.
 • En obligation har en varighed, som udtrykker kursrisikoen:
  • Jo højere varighed, jo større risiko
  • Hvis varigheden fx er 10, vil kursen på en obligation bevæge sig 10% ved en renteændring på 1%
  • Hvis en obligation er købt til kurs 100, og renten stiger 1%, vil obligationen alt andet lige falde til kurs 90
 • En obligation har også en kreditrisiko:
  • Jo dårligere kvalitet en låntager har, jo højere er risikoen
  • Det betyder, at renten vil være højere for selskaber eller lande med en dårlig rating, da risikoen for ikke at få sine penge tilbage er større, end ved lån til fx den danske stat
 • Der tales generelt om fire forskellige typer obligationer:
  • Stats- og realkreditobligationer – også kaldet ”sikre obligationer”, da de har AAA-rating (fx danske realkreditobligationer eller tyske statsobligationer)
  • Virksomhedsobligationer – Investment Grade
  • Virksomhedsobligationer – High Yield
  • Nye markeder-obligationer (fx statsobligationer i Brasilien, Indien og Tyrkiet)

Inspiration til investeringsmuligheder i obligationer

 • Investeringsforeninger:Vi har 84 investereringsforeninger med rente som tema. Se hele listen i screeneren.
 • ETF’er: Vi har 390 ETF’er med obligationer (i vores screener kaldes det ”rente” som tema). Se hele listen i screeneren her.

Korte obligationer til den forsigtige investor

Virksomhedsobligationer med fokus på Investment Grade

Virksomhedsobligationer med fokus på High Yield

Nye Markeder Obligationer

Blandet obligationsfonde (DK obl. – IG – HY – Nye Markeder)

Er timing for investering i obligationer perfekt nu?

Det korte svar er desværre som altid nej, for jeg ved ikke, hvad der sker med renterne herfra. Jeg synes dog, at renter er steget meget på kort tid, så jeg vil mene, at obligationer ser meget attraktive ud til en portefølje nu. Som året 2022 har vist os, kan der også være stor risiko i visse obligationer, og især de lange obligationer er meget følsomme for rentestigninger.

Hvis jeg ser fem år tilbage i tid, kan jeg ikke se et tidspunkt for at investere i obligationer, der har været bedre end nu. Jeg har selv en meget lang tidshorisont på min egen opsparing på over 20 år, og er selv ved at være klar til at investere i obligationer, selvom jeg tidligere havde svoret, at jeg altid kun skulle have aktier.

Invester nemt i aktier og obligationer med Norndet One

Og for resten, hvis du synes en blandet portefølje med både aktier og obligationer virker interessant, men ikke har mod på at sammensætte den selv, så har vi for nylig lanceret Nordnet One, der netop har det fokus.

Læs om Nordnet One her.

Obligationer – se mere om dine muligheder hos Nordnet.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2022-10-06 15:09

Nærmere gøgeungen der klædte sig ud som en svane. Et hurtigt kig på globale gældsniveauer og centralbanker der finansierer ny gæld via printeren. Det lugter mest af Weimar republik.