Spring til hovedindhold

Energiomstillingen har skabt ny energikrise

Dette indlæg er markedsføring.

i ser starten på en strukturel vedvarende energikrise. Denne er forårsaget af ringe forståelse for, hvad energi er samt ingen forståelse for, hvor afhængige vi er af fossile brændsler for vores vækst og velstand, og ikke mindst naive ideer om, hvor hurtigt omstillingen til et CO2-neutralt energisystem kan gennemføres.

Vi ser starten på en strukturel vedvarende energikrise. Denne er forårsaget af ringe forståelse for, hvad energi er samt ingen forståelse for, hvor afhængige vi er af fossile brændsler for vores vækst og velstand, og ikke mindst naive ideer om, hvor hurtigt omstillingen til et CO2-neutralt energisystem kan gennemføres.

Af Morten Springborg, Temaspecialist, C Worldwide Asset Management.

Det Internationale Energiagentur har konkluderet, at verden ikke bør investere i ny fossil produktionskapacitet, og investorer blacklister ”sorte” energiselskaber. Olieselskaberne er i stedet begyndt at investere massivt i vedvarende energi som fx vindkraft for også at have en relevans i fremtidens fossil-frie energisystem. Konsekvensen er stigende afkastkrav og reducerede investeringer i ny fossil kapacitet, mens udbytterne til aktionærerne øges, for ingen ønsker at indtjeningen skal geninvesteres i ny fossil produktion. Konsekvensen er, at verden allerede inden krigen i Ukraine havde historisk lav reservekapacitet fx eksemplificeret ved, at olie-og gasselskaberne i 2021 kun erstattede 6% af 2021-forbruget gennem nye fund – det laveste siden 1952. Det virker jo fornuftigt nok, når det nu er CO2, vi ikke ønsker. Problemet er dog, at fossile brændsler udgør 84% af verdens primære energiforsyning (Kilde: Our World in Data, 2020).

Morten Springborg, C Worldwide Asset Management

“Vi ser starten på en strukturel vedvarende energikrise”

Morten Springborg, C Worldwide

Mange lever i den vildfarelse, at man over en kort årrække balanceret set vil kunne skrue ned for fossile brændsler og samtidigt op for vedvarende energi, der så kan anvendes til elektrificering og dekarbonisering gennem brint og de såkaldte Power-to-X-teknologier (PtX). Men dette er ikke realistisk. 1 USD investeret i olie, kul og gas vil resultere i 20-25 gange mere energi end 1 USD investeret i vedvarende energi (Kilde: Thunder Said Energy, 2021). I 2015 investerede verden 1.000 mia. USD i ny primær energi (brændsler og elektricitet), i 2021 er dette faldet til 870 mia. USD, mens energiforbruget er vokset (Kilde: IEA, 2021). Olie-, gasog kulinvesteringer er faldet fra 700 til 450 mia. USD. Omvendt er investeringer i sol og vind steget fra ca. 230 til 320 mia. USD i 2021. En overfladisk analyse vil være, at det præcist er, som det bør være i en verden, der kæmper mod klimaforandringer. Men taget den meget lavere energidensitet (i denne sammenhæng forskellen i energiproduktion ift. investering mellem vedvarende og fossil energi) i betragtning betyder dette, at underinvesteringen i energi er enorm, og at væksten i sol og vind på ingen måde kompenserer for faldet i fossile investeringer.

“Skulle vi forbrugere tanke vores bil op til en pris, der modsvarer prisen på naturgas, ville det koste ca. 6.000-8.000 kr. pr. gang”

Morten Springborg, C Worldwide

Verden har i perioden 2004-2021 investeret 4.800 mia USD i vedvarende energi, blot for at reducere fossil energis andel af vores energisystem fra 87%. til 84% Naiviteten bliver blotlagt, når man konstaterer, at Ørsted – verdens største operatør af havvindmøller – i 2021 producerede omkring 25 terawatt-timer (TWh) elektricitet. Et olieselskab som BP producerer energi svarende til 2250 TWh – næsten 100 gange mere end Ørsted (Kilde: C WorldWide, 2022). Det siger sig selv, at det vil tage et stykke tid, før Ørsted og andre vedvarende energiproducenter vil kunne kompensere for den reducerede produktion, vi som samfund gennemtvinger. Vi ligger, som vi har redt. Naturgas- og elprisen i Europa er steget 15-20 gange på halvandet år. Skulle vi forbrugere tanke vores bil op til en pris, der modsvarer prisen på naturgas, ville det koste ca. 6.000-8.000 kr. pr. gang! Virksomhederne mærker det øjeblikkeligt, og den sidste måned har mange europæiske virksomheder i energitunge erhverv lukket produktionen. Europa står foran afindustrialisering. Det er en bedre investering at flytte produktionen til lande med billig energi end at importere dyr energi til Europa. Men dette er da også en måde at reducere Europas CO2-udslip på, om end det leder direkte til arbejdsløshed, sociale spændinger, politisk ustabilitet og potentielt enden for Euroen.

Nutidens ubekvemme sandhed er, at vi kommer til at leve med energiknaphed og høje priser – enten indtil efterspørgslen reduceres (vedvarende recession), eller indtil vi som samfund accepterer nødvendigheden af fossile brændsler i vores energisystem, og igen aggressivt investerer i primær energi, særligt naturgas og a-kraft. Effekterne af en sådan kovending ville realistisk først kunne mærkes ved udgangen af 2020’erne, hvilket er det tidligste bud på, hvornår vi forhåbentligt vil kunne lægge denne energikrise bag os.

“Europa står foran afindustrialisering. Det er en bedre investering at flytte produktionen til lande med billig energi end at importere dyr energi til Europa.”

Morten Springborg, C Worldwide
parked vehicles on road

Vi har behov for mere saglighed og mindre følelse i energidebatten. I valget mellem den perfekte, men naive løsning – overgang til 100% vedvarende energi – og den gode, realistiske løsning, nemlig en fortsat anvendelse af naturgas og udfasning af kul kombineret med energieffektivitet, vedvarende energikilder og a-kraft – har vi fået præcis det modsatte af, hvad vi har stilet efter; energiomstillingen skulle skabe nye industrieventyr og reducere CO2. Vi får i stedet afindustrialisering og øget CO2-udledning. Mangel på gas leder til øget kulforbrug i Europa, men særlig kritisk for klimaet er det, at vores udsultning af den fossile industri forsinker Kinas omstilling fra kul til bl.a. naturgas. Kinas kulindustri er den største CO2-udleder globalt og svarer til fire gange Saudi Arabiens olieindustri (Kilde: Møde med olieanalytiker Oswald Clint, Alliance Bernstein, August 2022). Kul er 60% mere CO2-udledende end gas. Vi skal differentiere mellem gode og dårlige fossile brændsler. Kul skal ud, og gas kombineret med kulstofopsamling (CCS) skal ind. Man kan ikke være klimabekymret og samtidigt sige nej tak til a-kraft, særligt ikke med udviklingen af de moderne og væsentligt sikrere SMR-reaktorer. 2030’erne byder sandsynligvis på fusionskernekraft. Vil man også sige nej tak til universets ultimative energiform, blot forbi man er præget af 1980’ernes ”atomkraft nej tak” kampagner?

I C WorldWide er vores investeringer i energi begrænset til selskaber, hvor vi vurderer, at selskaberne er i stand til at vokse lønsomt og strukturelt over den kommende dekade. Dels er vi eksponeret til værdikæden indenfor solpaneler i Kina, og dels har vi investeringer i enkelte forsyningsselskaber og industrigasselskaber, som vi vurderer, vil opleve medvind fra verdenssamfundets fokus på lav-emissionsteknologier såsom vind, sol, hydrogen og naturgas.

Vi står overfor verdenshistoriens største investeringsperiode. Udover behovet for at genoverveje naturgas’ placering i vores energisystemer skal der investeres massivt i vind og sol, i a-kraft, i energieffektivitet, naturlige karbondræn såsom skov samt biokul, samt en understøttelse af frivillige karbonkreditter. På den måde har vi håb om at nå ”net zero” uden at skabe alt for store sociale og økonomiske spændinger. Og forhåbentlig stoppe Europas rutsjetur mod irrelevans.

Udvalg af relevante ETF’er og aktier inden for grøn energi

ETF’er:
iShares Global Clean Energy (Dist)
Invesco Solar Energy (Acc)
Global X Wind Energy (Acc)

Aktier:
Vestas Wind Systems A/S
SolarEdge Technologies
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
SunPower
Canadian Solar Inc
Iberdrola SA

Materialet er produceret af C Worldwideog skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Nordnet tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af C Worldwide selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder.

Nordnet er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Nordnet anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Nordnet modtager provision fraC Worldwide.Se alle satser her.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
7 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2022-09-10 11:49

Det var dog engang vrøvl. DEr drages korrelationer fra grøn omstilling i EU som årsag for Kinas kulforbrug – fuldstændigt afkoblet fra virkeligheden – Kinas kulindustri og kraftværker påvirkes af australske miner – og deres økonomiske vækst har været så voldsomt at de har rullende blackouts henimod årets slutning fordi de brugere mere end allokeret i kul. 6.000-8.000kr for en tankkfuld gas er også helt galt afmarcheret. Gas koster i spot ca. 220 €/MWh ex. afgifter Diesel ca. 5kr/l => 60 €/MWh ex. afgifter Prisen på gas er mao. ca. 4x flydende fossiler . så med mindre du hver gang… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-09-12 11:48

Vrøvl – egentlig ikke. Prisen for naturgas var over 300 € da teksten blev skrevet., ikke 220. I skrivende stund er prisen 193€, godt i sig selv at se prisen falde, men desværre er skaden sket (demand destruction). Der vil ikke være nok gas i Europa til at opretholde økonomisk aktivitet som vi har kendt det op til idag. Muligvis mener du ikke at CO2 udledning er et globalt problem, men derimod et regionalt, og at hvad EU gør, i stor udstrækning bidrager til CO2 reduktion. Jeg tillader mig at være uenig. Hvad EU gør er, hvis ikke direkte ligegyldigt,… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-09-13 08:21

Hold nu med dine tåbelige stråmænd – du skal ikke skyde mig i skoene at jeg ikke kære mig om klimaet, fossile klovn. Det er dig som plæderer for massiv øget investering i fossile kilder – du har heller ikke fattet at der sker en disruption af energisystemerne, og ved denne disruption nedbringes primær-energiforbruget markant, der i forvejen var afkoblet var velstanden. Du vrøvler totalt om EUs påvirkning af Kina – Kina har acceleret deres økonomi så kraftigt at kun Kul har kunnet trække det – opbygning af VE infrastruktur tager langt tid, og standbykapacitet er påkrævet. Det er derfor… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-09-13 08:25

I øvrigt syntes jeg du burde læse lidt på definitionen af Stranded Assets: https://www.lloyds.com/strandedassets

Det du foreslå leder lige præcis til dette, så med rette er energiselskaberne forsigtige, det er ikke svært at læse BPs energistatistik og se disruptionen for den vestlige verden og globalt.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-09-14 15:51

DET er skræmmende når de kl å ge skændes om krummedetaljer på gulvet og i den process slår initiativet ihjel

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-09-15 07:49

Det vil klæde debatten hvis man kommunikere noget pænere

Mogens Pilgaard Sørensen
Mogens Pilgaard Sørensen
2022-10-30 21:11

Jeg er meget enig i de fleste dele af ovenstående kommentar. Det er bidende nødvendigt, at vi indser, at vi ikke kommer gennem fremtiden uden et sats på kernekraft. Med de fremskridt, der er gjort på små kraftige anlæg, burde vi som samfund kaste investering heri. Der satses desværre for entydigt i én retning, som 2022 har været et bevis for ikke virker 100% endnu. For når virksomheder knækker nakken på en energikrise, fordi vi ikke kan få russisk naturgas, er der desværre noget galt. Og i min optik vil jeg til enhver tid foretrække store virksomheder og industrier forblive… Læs mere