Spring til hovedindhold

Hvad er et P/B-tal?

Et P/B-tal står for pris/egenkapital og bliver på engelsk kaldt price/book value = P/B-tal. Tallet måler, hvor meget du betaler for bogføringsposten ”egenkapital” i virksomheden. Egenkapital består af den aktiekapital, der er lagt i virksomheden samt tidligere års fortjenester. Hvis du vil se, hvor meget egenkapital hver aktie har repræsenteret i virksomheden, dividerer du egenkapitalen med antallet af udestående aktier.

Hvordan anvendes P/B-tallet?

Ligesom med andre nøgletal er et lavt P/B-tal teoretisk set attraktivt, da det betyder, at du kan købe egenkapital billigt.

P/B-tal = Mindre end 1 betyder, at du i øjeblikket kan købe virksomhedens egenkapital til mindre end dens værdi. Et firma med et P/B-tal på 0,5 kan sammenlignes med, at du betaler 50 øre og får noget til en værdi af 1 krone. Dette er selvfølgelig en forenklet konklusion, og P/B-tallet bør bruges i kombination med andre nøgletal for at give et samlet billede af virksomheden.

P/B-tal = Over 1 betyder, at du betaler mere end værdien af egenkapitalen. At markedet er villig til at betale mere kan være, fordi fremtidsudsigterne ser meget positive ud, og derved forventes det, at virksomheden øger sit overskud. Et overskud som skabes i en virksomhed bogføres til slut som egenkapital.

Et lavt tal i kombination med en stigende aktiekurs og gode fremtidige muligheder for fortjeneste kan betragtes som en aktie, der er værd at købe. Jo tidligere en aktiekurs stiger, jo højere bliver P/B-tallet, så det er attraktivt at købe tidligt i den positive kursudvikling.

Hvor finder jeg P/B-tallet?

På vores hjemmeside kan du finde P/B-tallet for hver aktie under ”aktielisten”, ”om virksomheden” og herefter ”nøgletal”.