Spring til hovedindhold

Investorbeskyttelse ved
handel med værdipapirer.

Inden for EU er der fælles regler for værdipapirhandel i Danmark og andre EU-lande. Baggrunden er EU-direktivet MiFID ll, Markets in Financial Instruments Directive. Formålet med MiFID II har været at forbedre forbruger- og investorbeskyttelsen og skærpe konkurrencen på det finansielle område.

På denne side gennemgår vi de vigtigste begreber, som du møder i forbindelse med MiFID II, og som Nordnet til en hver tid skal overholde for at sikre dig, når du handler med værdipapirer.

Kundekategorisering.

I henhold til lovgivningen skal alle kunder, der handler med værdipapirer, opdeles i forskellige kundekategorier. Formålet med opdelingen er at give dig som kunde den beskyttelse, du er berettiget til i henhold til loven på baggrund af dine forhold.

Målgruppevurdering.

I overensstemmelse med reglerne for produktstyring skal Nordnet som distributør af finansielle instrumenter fastsætte hvilke kunder, der er i målgruppen for hvert instrument, der tilbydes på vores platform.

LEI.

Alle virksomheder, der handler med værdipapirer eller andre finansielle instrumenter, har brug for en såkaldt LEI-kode. Det er en 20-cifret kode, der bruges globalt.

Interessekonflikter.

I særlige situationer kan der opstå interessekonflikter mellem kunden og Nordnet eller mellem forskellige kunder. For at undgå og/eller håndtere interessekonflikter har Nordnet blandt andet fastsat interne instrukser og etiske retningslinjer.

Best Execution.

Nordnet vil altid søge at opnå det bedst mulige resultat, når du afgiver en ordre. Her kan du læse, hvordan vi udfører din ordre, og hvilke handelssteder vi henvender os til.

Komplekse og ikke-komplekse finansielle instrumenter.

Execution only og hensigtsmæssighedstest.

Omkostninger.

Alle banker skal være transparente med, hvad du betaler i omkostninger.

Provision og andre vederlag.

Som kunde har du ret til at få information om de vederlag, som Nordnet Bank AB (Nordnet) henholdsvis betaler til eller modtager fra tredjepart i forbindelse med, at vi stiller investeringstjenester til rådighed for dig.

Værdiændring på instrument.

Har du et indestående i gearede produkter, vil du få du en besked fra Nordnet om, værdien i porteføljen eller værdipapiret er faldet med 10% eller mere.