Spring til hovedindhold

Investering i

kryptovalutaer.

Få eksponering mod kryptovalutaer uden besvær med kryptokonti eller wallets.

Certifikater med kryptovalutaer.

Hvad er et certifikat?

Certifikater hører under betegnelsen 'børshandlede produkter', som dækker over en række forskellige værdipapirer, der er noteret på en børs. Fælles for certifikater er, at afkastet er knyttet til mindst ét ​​underliggende aktiv, som fx en aktie, indeks, råvare eller kryptovaluta. De certifikater, vi tilbyder, er børsnoterede og kan derfor købes og sælges som andre børsnoterede værdipapirer.

Certifikater i kryptovalutaer følger kursudviklingen i eksempelvis bitcoin, ethereum og andre førende kryptovalutaer. Du kan se dine certifikater via dit eksisterende Nordnet-depot, og du slipper således for at skulle oprette en digital kryptovalutapung, en såkaldt 'wallet'.

Bemærk, at før du kan få adgang til at handle kryptocertifikaterne på Nordnets platform, skal du gennemgå og bestå en videnstest i kryptovalutaer, som du bliver præsenteret for i forbindelse med din første handel med certifikaterne.

Høj risiko ved investering.

Mulighederne med certifkater er mange, men det er vigtigt at forstå, at alle investeringer er forbundet med risici. Certifikater med eksponering mod kryptovalutaer er meget volatile, komplekse og risikable. Derfor er der risiko for, at du kan miste al den investerede kapital. Du bør have erfaring med værdipapirmarkedet og værdipapirhandel, før du overvejer at investere i komplekse produkter som kryptocertifikater, og kun investere i produkter, som du forstår, hvordan fungerer. Du bør også læse prospektet og eventuelle produktfaktaark, før du træffer en investeringsbeslutning. På den måde forstår du bedre de potentielle risici.

Denne information beskriver ikke alle de risici og væsentlige aspekter, der kan tilskrives kryptocertifikater. Du er selv ansvarlig for at undersøge alle risikofaktorer forbundet med produkterne, som er oplyst i basisprospektet og produktets endelige vilkår.

Hvad er kryptovalutaer?

Kryptovalutaer er digitale valutaer, der er sikret med kryptografi, som bruges til at bekræfte transaktioner, tjekke tidligere valutareserver og kryptere brugerkonti. Kryptovalutaer kaldes ofte "coins" eller "tokens", men eksisterer kun digitalt og ikke som fysiske mønter, selvom de ofte afbilledes sådan. De kan veksles eller spekuleres imod ligesom enhver traditionel (fiat) valuta, men de eksisterer uden for finansielle institutioners og regeringers kontrol. Kryptovalutaer kan købes og sælges via børser og opbevares i digitale "wallets", hvorfra de kan bruges til betaling og sendes til andre personer eller firmaers wallets. Transaktionerne garanteres og dokumenteres ved hjælp af blockchain-teknologi.

Hvad er blockchain?

Blockchain-teknologien er grundlag for kryptovalutaer, og den giver kryptovalutaerne mange fordele. De vigtigste fordele ved kryptovalutaer er pålidelighed, sikkerhed og hurtige overførsler.

Blockchain-teknologi gør det muligt at skabe og vedligeholde distribuerede og delte databaser, såkaldte "ledgers". På blockchainens ledger bliver alle transaktioner i en given kryptovaluta registreret. Så i stedet for at dit indestående er dokumenteret af en bank, er det blockchainen, der registrerer din beholdning af kryptovaluta.

Blockchain er decentraliseret. Al information på en blockchain er distribueret til millioner af computere verden over i et "peer-to-peer-netværk". På den måde findes blockchainens informationer på millioner af computere verden over og kan således ikke ændres af en enkelt bruger (eller hacker), når noget er skrevet ind i en block.

Hvordan fungerer kryptovalutamarkedet?

Værdien af en kryptovaluta afgøres alene af udbud og efterspørgsel. De fleste kryptovalutaer har historisk set været ganske volatile og er ikke bakket op en af central insitution, der styrer pengemængden.

Der findes tusindvis af forskellige kryptovalutaer, som har forskellige egenskaber. Nogle findes i begrænsede mængder, mens andre er uendelige. Eksempelvis er bitcoin begrænset til, at der maksimalt må eksistere 21 millioner af dem.

Når en bruger ønsker at sende kryptovalutaer til en anden bruger, sendes enhederne til brugerens tegnebog. For at transaktionen kan betragtes som afsluttet, skal den først verificeres og tilføjes på blockchainen.

Nordnet Live: kryptovalutaer med professor Jan Damsgaard.

Der har været megen diskussion, om kryptovaluta i virkeligheden er en boble, og om kursen på bitcoin burde være nul i stedet for DKK 300.000. Men kryptovaluta er blevet vurderet på de forkerte præmisser. I nedenstående artikel anvises en metode til at angive en mere retvisende og reel vurdering af kursen på kryptovaluta, der er baseret på funktionaliteten af den bagvedliggende blockchain.

Læs hele artiklen herPDF


Certifikater med kryptovalutaer

Nordnet tilbyder certifikater med følgende underliggende kryptovalutaer:

Bitcoin.

Bitcoin (BTC) blev lanceret som den første kryptovaluta i 2009. Over ti år senere er bitcoin stadig den største på markedet blandt tusindvis af andre kryptovalutaer. Valutaen blev skabt med det formål at muliggøre direkte internetbetalinger uden at involvere mellemmænd som banker og andre betalingsudbydere. Bitcoin er baseret på en teknologi kaldet blockchain, som tillader bitcoin at være en decentral valuta, der ikke er under kontrol af nogen stat eller bank.


Ethereum.

Ether (ETH) er den interne kryptovaluta, der bruges i ethereum-netværket. Ethereum-platformen blev oprettet i 2015 for at skabe decentrale samarbejdsprogrammer (dApps). Ether er et token, der kan bruges til transaktioner gennem denne software. Ligesom bitcoin er ether en del af et uafhængigt "peer-to-peer-netværk" for finansielle tjenester, som er fri for offentlig gennemsigtighed og indgriben. Ligesom bitcoin er ether steget kraftigt i værdi på kort tid.


Cardano.

Cardano (ADA) er en blockchain for dApps og smarte kontrakter svarende til ethereum. Det unikke ved cardano er, at blockchain skal være sikrere, hurtigere og mere skalerbar end "konkurrenterne", og derudover med interoperabilitet, dvs. at den kan interagere med flere andre blockchains. Formålet med Cardano er at tilbyde "3. generationsblockchain" med løsninger på flere af de store problemer, der er opstået med tidligere blockchains, såsom sikkerhed, skalerbarhed, hastighed og holdbarhed.

Solana.

Solana (SOL) er en blockchain/platform, der har flere ligheder med ethereum, hvad angår brugere. dApps kan bygges på platformen, og i løbet af kort tid er spil, decentraliserede børser og NFT-platforme allerede blevet lanceret. Blockchainen drives af Solana Foundation og udvikles af Solana Labs i USA. Det, der er særligt unikt ved solana, er "Proof of History", som er en af ​​nøglerne til en skalerbar, hurtig og sikker blockchain.Polkadot.

Polkadot (DOT) er et af de største, mest finansierede og avancerede kryptoprojekter. Grundlæggende er der funktionalitet svarende til ethereum, men polkadot ønsker at tilbyde flere funktioner, hurtigere og billigere transaktioner og frem for alt smidig interaktion mellem andre blockchains. Polkadot er en blockchain-protokol designet til at understøtte flere kæder inden for et enkelt netværk. Det har til formål at overvinde et problem i det nuværende blockchain-landskab, hvor hundredvis af blockchains er isolerede og har ringe evne til at kommunikere.

Svar på ofte stillede spørgsmål.

Nej, vi tilbyder ikke handel direkte i kryptovalutaer, men vi tilbyder certifikater fra en række udgivere med forskellige kryptovalutaer som det underliggende aktiv.

Ved at investere i certifikater kan du som investor eksponere dig selv for en række forskellige aktivklasser, som ellers kan være dyre eller svære at få adgang til som enkeltperson. Produkterne har en række egenskaber. Nogle giver afkast, når det underliggende aktiv stiger, og andre, når det falder. Fællesnævneren for certifikater er, at afkastet er knyttet til et underliggende aktiv, såsom en aktie, et aktieindeks, en kryptovaluta eller en råvare.

Certifikater hører til det, man kalder derivatmarkedet. Der er et underliggende instrument, som derivatet stammer fra, såsom aktier, råvarer, indekser, valutaer og mere. Hvis det underliggende instrument bevæger sig, vil det afledte instrument, der afspejler dette instrument, også flytte sig. Ambitionen med et derivat, der afspejler noget andet, er at skabe yderligere investeringsmuligheder med det underliggende instrument.

Der kræves ingen kryptopung (såkaldt wallet), fordi du hverken handler eller ejer kryptovalutaer, når du handler med børshandlede produkter som f.eks. certifikater. Dette betyder også, at der ikke er behov for "cold storage" eller nogen hardware-pung.

Investeringer i certifikater er forbundet med gebyrer. Nedenfor har vi samlet forskellige typer af gebyrer, der kan blive opkrævet ved handel med børshandlede produkter. For alle gebyrer, se produktets endelige vilkår og faktaark, som er tilgængelige på den enkelte produktside.

Kurtage.
Gebyret for handel med værdipapirer kaldes kurtage og er en variabel eller fast omkostning, når du køber eller sælger værdipapirer. Hvilken kurtage du betaler afhænger af, hvilken kurtageklasse du har. På denne side kan du læse mere om, hvordan kurtagen udregnes for en handel.

Administration/administrationsgebyr.
Der er et løbende gebyr, når du ejer et certifikat. Det fungerer på samme måde som et gebyr på midler og opkræves for at administrere produkterne. Gebyret varierer for forskellige produkter og er angivet i procent om året. Gebyret beregnes af den samlede værdi af produktet hver dag. Hver dag opkræves 1/365 af omkostningen fra produktet, før dagens lukkekurs beregnes. På den måde betaler du kun et gebyr for den tid, du faktisk ejer produktet.

Spread.
En market maker inden for certifikater sætter løbende købs- og salgspriser i ordrebogen. Forskellen mellem køb og salg kaldes spread og udtrykkes i procent (%). Spreadet er en omkostning for dig som investor. Jo højere spread, jo længere væk fra mellemprisen køber og sælger du. Det betyder, at du køber dyrere og sælger billigere i forhold til et produkt med et lavere spread.

Handelstider er knyttet til de børser, hvor certifikaterne er optaget til handel. De fleste certifikater, der kan handles via Nordnet, er på de svenske børser/handelspladser Nasdaq Stockholm og Nordic Growth Market (NGM) og vil derfor kunne handles på de dage, de har åbent. Normalt foregår handlen på hverdage mellem kl. 09:00-17:25.