Spring til hovedindhold

Virksomhedsdepot.

Mere tilovers til din virksomhed.

Et virksomhedsdepot hos Nordnet giver dig adgang til alt det, som du har brug for, når du vil investere på vegne af din virksomhed. Du får overblik med aktiekurser i realtid samt adgang til analyser, tips og inspiration. F.eks. kan du med Porteføljerapporten sikre dig, at din portefølje har den rette sammensætning.

Med en fuldmagt får du adgang direkte fra dit private depot til virksomhedens depot. Så kan du logge ind både med dine personlige brugeroplysninger samt dit NemID og dermed have hurtig og let adgang til samtlige depoter ved Nordnet.

Vilkår på dit virksomhedsdepot.

  • Ingen faste gebyrer.
  • Kurtage fra 29 kr.
  • Adgang til alle depoter med ét login.

Her er en oversigt over de værdipapirer, du kan investere i via dit aktiedepot. Se markedspladser for hver kategori nedenfor.


Aktier

Danmark
Nasdaq Copenhagen
First North Danmark
Spotlight Stockmarket
Unoterede danske aktier*

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm
Nordic MTF
beQuoted
Pepins (fd. Alternativa Aktiemarknaden)
Unoterede svenske aktier*

Norge
Oslo Børs
Oslo Axess
Norway OTC
Merkur Market
Unoterede norske aktier*

Finland
Nasdaq Helsinki
First North Finland
Unoterede finske aktier*

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange
OTC Markets - limited selection

Kanada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection
BATS CHI-X Europe
Turquoise

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Danmark
Nasdaq Copenhagen
First North Danmark

Sverige
Nasdaq Stockholm
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki
First North Finland

Strukturerede produkter

Danmark
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nasdaq NSDX
Nordic MTF

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki

Konvertible obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nordic MTF
Spotlight Stockmarket
First North Sverige


*Unoterede nordiske aktier, der er registreret i et af de nordiske værdipapircentre (CSD) Euroclear Sweden (tidligere VPC), Euroclear Finland, VP Securities og Norwegian Securities Depository (VPS).

Danske investeringsforeninger

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Alternative investeringsfonde

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Børshandlede fonde (ETF'er)

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (enbart säljorder)

Kanada
Toronto Stock Exchange (enbart säljorder)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP'er

Danmark
First North Danmark
Nordic MTF

Sverige
First North Sverige
Nordic MTF

Norge
Oslo Børs
Nordic MTF

Finland
First North Finland
Nordic MTF

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange
Nasdaq

Kanada
Toronto Stock Exchange

Derivater

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Tyskland
Eurex – limited selection (appendix 1)

Optioner

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Fonde

Alle tilgængelige fonde på Nordnets platform
Alle fonde noteret på Nasdaq Copenhagen
LEI-kode er nødvendig for handel.

Virksomheds­­skatteordning.

Virksomhedsskatteordningen gør det muligt for personligtejede virksomheder som interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber at spare op i virksomheden. Du anbefales at tage kontakt til revisor eller en skatterådgiver, hvis du er i tvivl om, hvilke værdipapirer du kan investere i via et depot tilknyttet virksomhedsskatteordningen.

Sådan er skattereglerne for virksomhedsskatteordningen:

  1. En del af virksomhedens overskud kan blive beskattet som kapitalindkomst hos skatteyderen i stedet for som personlig indkomst.
  2. Det er muligt at foretage opsparing af overskud i virksomheden, som kun beskattes med en foreløbig skat på 22 % i 2021.
  3. Du kan få fuldt fradrag for dine renteudgifter.

Investeringsmulighederne begrænser sig til stats- og realkreditobligationer samt visse ETF’er og investeringsforeninger.

Du kan investere i akkumulerende (udbetaler ikke udbytte) lagerbeskattede investeringsforeninger. Er du i tvivl om, hvorvidt en investeringsforening er akkumulerende, kan du finde informationen på nordnet.dk under investeringsforeningens udbyttepolitik eller på investeringsforeningens hjemmeside.

Indskudsgaranti og investorbeskyttelse.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.