Virksomhedsdepot.

Mere tilovers til din virksomhed.

Et virksomhedsdepot hos Nordnet giver dig adgang til alt det, som du har brug for, når du vil investere på vegne af din virksomhed. Du får overblik med aktiekurser i realtid samt adgang til analyser, tips og inspiration. F.eks. kan du med Porteføljerapporten sikre dig, at din portefølje har den rette sammensætning.

Med en fuldmagt får du adgang direkte fra dit private depot til virksomhedens depot. Så kan du logge ind både med dine personlige brugeroplysninger samt dit NemID og dermed have hurtig og let adgang til samtlige depoter ved Nordnet.

Vilkår på dit virksomhedsdepot.

  • Ingen faste gebyrer.
  • Kurtage fra 29 kr.
  • Adgang til alle depoter med ét login.

LEI-kode er nødvendig for handel.

Virksomheds­­skatteordning.

Virksomhedsskatteordningen gør det muligt for personligtejede virksomheder som interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber at spare op i virksomheden.

Sådan er skattereglerne for virksomhedsskatteordningen:

  1. En del af virksomhedens overskud kan blive beskattet som kapitalindkomst hos skatteyderen i stedet for som personlig indkomst.
  2. Det er muligt at foretage opsparing af overskud i virksomheden, som kun beskattes med en foreløbig skat på 22 % i 2019.
  3. Du kan få fuldt fradrag for dine renteudgifter.

Investeringsmulighederne begrænser sig til stats- og realkreditobligationer samt visse ETF’er og investeringsforeninger.

Det er kun lagerbeskattede investeringsforeninger, der kan handles via ordningen. Er du i tvivl om, hvorvidt en investeringsforening er lagerbeskattet, kan du finde informationen på investeringsforeningens hjemmeside.

Indskudsgaranti og investorbeskyttelse.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.