Spring til hovedindhold

Virksomhedsdepot.

Mere tilovers til din virksomhed.


Et virksomhedsdepot hos os giver dig adgang til alt det, du har brug for, når du vil investere på vegne af din virksomhed. Du får overblik med aktiekurser i realtid og adgang til analyser og inspiration. Og du kan fx bruge Porteføljerapporten til at sikre dig, at din portefølje har den rette sammensætning for dig.

Med en fuldmagt får du adgang til virksomhedens depot direkte fra dit private depot. Så kan du logge ind med både dine personlige brugeroplysninger samt dit MitID og dermed få hurtig og let adgang til samtlige depoter hos Nordnet.

Opret virksomhedsdepot


Vilkår på dit virksomhedsdepot.

  • Ingen faste gebyrer.

  • Kurtage fra 29 kr.

  • Adgang til alle depoter med ét login.

LEI-kode er nødvendig for handel.

EU-regler betyder, at alle virksomheder, der handler med værdipapirer, skal have en global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Formålet er at forbedre beskyttelsen af dem, som investerer i værdipapirer.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at handle med værdipapirer uden at registrere en LEI-kode.

Læs mere om LEI-koder

Virksomheds­­skatteordning.

Virksomhedsskatteordningen gør det muligt for personligt ejede virksomheder, som interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber, at spare op i virksomheden. Du anbefales at tage kontakt til revisor eller en skatterådgiver, hvis du er i tvivl om, hvilke værdipapirer du kan investere i via et depot, der er tilknyttet virksomhedsskatteordningen.


Skatteregler for virksomhedsskatteordningen.

  • En del af virksomhedens overskud kan blive beskattet som kapitalindkomst hos skatteyderen i stedet for som personlig indkomst.

  • Det er muligt at foretage opsparing af overskud i virksomheden, som kun beskattes med en foreløbig skat på 22% i 2022.

  • Du kan få fuldt fradrag for dine renteudgifter.

Indskudsgaranti og investorbeskyttelse.

Dine investeringer er i trygge hænder hos Nordnet. Som kunde hos Nordnet Bank er du nemlig beskyttet af den svenske indskudsgaranti. Når retten til erstatning træder i kraft, dækker indsættelsesgarantien et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden svarer til højst 100.000 euro pr. kunde. 

Læs mere her

Tryg opsparing.

  • Under tilsyn af Finansinspektionen og Finanstilsynet.

  • Personlig VP-konto for alle danske kunder.

  • Indskudsgaranti, investorbeskyttelse og garantifond.