Spring til hovedindhold

Aldersopsparing.


Mulighed for at få alt udbetalt på én gang.

En aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales i større beløb ad en eller flere omgange. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges. Det kan give dig større frihed, da du samtidig kun betaler 15,3% i afkastskat om året.

Vær opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget du må indbetale på din aldersopsparing. Det er kun dig selv og ikke din arbejdsgiver, der må indbetale på ordningen, da du kun har mulighed for at oprette en privat aldersopsparing hos Nordnet.

Aldersopsparingen har afløst kapitalpensionen. Har du allerede en kapitalpension, kan du også oprette en aldersopsparing.

  • Den kan udbetales helt eller delvist fra den dag, du når din pensionsudbetalingsalder.

  • Afkastet på din aldersopsparing bliver pt. kun beskattet med 15,3% årligt.

  • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne. Og din aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen.

Pensionsopsparingen er omfattet af indskudsgaranti.
Dine pensionsmidler er sikret mod tab gennem Garantiformuen i Danmark. Likvide midler på pensionskonti er såkaldte ”særlige indlån”, som dækkes uden beløbsbegrænsning. Læs om indskudsgaranti.

Aldersopsparing_770x460.jpg

Få mere ud af din aldersopsparing.

Hos Nordnet bliver din aldersopsparing ikke ædt op af gebyrer, og du vælger selv, hvordan du vil investere den. Vil du læse mere om, hvornår en aldersoparing kan være en fordel for dig, har vi samlet nogle af vores blogindlæg om pensionstypen her:

"Aldersopsparing = Super opsparing for næsten alle"

"Hvilken kontotype skal du vælge? Fordele ved aldersopsparingen med Daniels Pengetips"

Om indbetaling og udbetaling.

Indbetaling på aldersopsparing.

Du må indbetale 9.100 kr. om året (2024) på en aldersopsparing. Beløbet kan indbetales løbende eller på én gang.

Du må indbetale 58.900 kr. om året (2024) fra det tidspunkt, du har 7 indkomstår til din folkepensionsalder. Muligheden for indskud af et højere beløb bortfalder dog, hvis du får udbetalt pensionsydelser på visse vilkår.


Du kan godt have flere aldersopsparinger, men den samlede indbetaling på tværs af ordningerne må ikke overstige 9.100/58.900 kr. om året.

Indbetalingerne er ikke fradragsberettigede.

Læs mere om regler for indbetaling

Udbetaling af aldersopsparing.

Hvornår, du kan få din aldersopsparing udbetalt, afhænger af din pensionsudbetalingsalder, og hvornår ordningen er oprettet. Den skal senest udbetales den 1. i den måned, du fylder 80 år.

Aldersopsparingen udbetales på én gang. Du kan dog vælge at få den udbetalt ad flere omgange. Deludbetalingerne koster et gebyr. Se vores prisliste. Har du fået en delvis udbetaling, kan du fortsat indbetale på ordningen.

Du betaler ingen skat ved udbetaling. Vil du have din aldersopsparing udbetalt i utide, skal du betale 20% i afgift til staten.

Læs, hvad der er vigtigt at overveje, inden du får din aldersopsparing udbetalt på vores blog: "Derfor skal du ikke hæve din aldersopsparing for tidligt"

Ofte stillede spørgsmål.