Spring til hovedindhold

Porteføljelån.

Lån med sikkerhed i din portefølje.

Med et porteføljelån hos Nordnet kan du optage et lån ved at stille din portefølje til sikkerhed. Jo større spredning i din portefølje, jo mere attraktive rentesatser og højere belåningsværdi kan vi tilbyde.

Et porteføljelån giver dig flere muligheder. Du kan fx udnytte lånet til at investere i værdipapirer, som alternativ til eventuelle lån uden for Nordnet, eller noget helt andet. Valget er dit.

Porteføljelån Plus henvender sig til dig, som ønsker en lavere belåningsværdi for at opnå vores laveste rentesatser.

Når du belåner dine aktier, får du også mulighed for at geare dine investeringer. Lykkes dine investeringer, vil du dermed få en større gevinst, men samtidig øger du også din risiko i markedet betragteligt.

Fordele.

  • Op til 90% belåningsværdi og mulighed for at geare dine investeringer

  • Lån til investeringer, forbrug m.m.

  • Rente fra 4,25% med Porteføljelån Plus

  • Ingen etableringsomkostninger


Regneeksempel
Rente 4,25%, Debitorrente/ÅOP 4,33%. Lånebeløb: 100.000 kr. Afdragsperiode: 1 år. Etablerings- og administrationsomkostninger: 0 kr. Samlet beløb, der skal tilbagebetales, såfremt renten forbliver uændret: 104.334 kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lånefinansierede investeringer påfører din portefølje en forhøjet eksponering mod kursudsving, og et tab hermed vil blive større end ved investering uden belåning. Begivenheder på værdipapirmarkedet kan medføre kursfald, og hermed at du taber mere end din egenkapital. Ved en høj gearing løber du således en betydelig risiko i forbindelse med kursudsving.

Ændringer i belåningsgraden på de værdipapirer, som du har stillet til sikkerhed, kan også medføre, at du bliver overbelånt, og er nødt til at sælge værdipapirer eller indbetale beløb for at dække et overtræk.

Mere om lånet.

Lån fra 4,25%.

Porteføljelån Plus.

Med en lav risiko i porteføljen kan du opnå renterabat og dermed låne til en lavere rente. En portefølje med en lav risiko skal være veldiversificeret og bestå af værdipapirer, der er godkendt til værdipapirbelåning og har en lavere udnyttelsesgrad. Porteføljelån Plus henvender sig til dig, som vil låne lidt ekstra, men vælger ikke at udnytte dine lånemuligheder fuldt ud.

Ansøg her

Ønsker du en højere gearing?

Vil du investere med en højere gearing, end hvad Porteføljelån Plus giver mulighed for, så gælder den almindelige rente på 7,75%.


Se samtlige rentesatser i prislisten for din kurtageklasse

Op til 10 gange gearing.

Med en veldiversificeret portefølje.

Hvis du har en veldiversificeret portefølje, kan du få en gearing på op til 10x. Gearingsmulighederne er baseret på de aktuelle belåningsværdier på værdipapirerne i dit depot, og dermed kan gearingsmulighederne variere. Med de nye vilkår kan du låne mere end tidligere ved at stille din portefølje som sikkerhed. Har du fx 100.000 kr., kan du handle værdipapirer for op til en million kr. Bemærk, at dine gearingsmuligheder kan blive begrænset af din låneramme, som har et individuelt, maksimalt lånebeløb fastsat af os.

Thumbnail Image

Ansøg om porteføljelån.

Her kan du ansøge om et porteføljelån online. Det er kun muligt at ansøge om et porteføljelån på et depot med frie midler.

Aktiedepot.

Ansøg


Forhåndsinformation - 250.000 kr

Forhåndsinformation - 1.000.000 kr

Forhåndsinformation - 2.000.000 kr

Forhåndsinformation - 3.000.000 kr

Forhåndsinformation - 5.000.000 kr

Ansøg om renterabat.

Med Porteføljelån Plus får du renterabat og dermed mulighed for at få en lavere rente på dit lån. Systemet overvåger dagligt, hvordan din portefølje ser ud, og hvilken renterabat du får. Eventuelle ændringer i rabatten sker samme dag.

Ansøg om renterabat

Klik på "Ansøg" under "Rentesatser" til venstre på siden for at ansøge om renterabat. Bemærk, at renterabatten kræver en godkendt porteføljelånsaftale, før du kan ansøge.

Intradag-kredit.

En intradag-kredit kan ses som et ekstra tilskud af penge, som du kan låne en handelsdag ad gangen uden at betale renter eller gebyrer. Du får muligheden for at foretage større handler, og dermed får du mulighed for at få større gevinster. Samtidig er det vigtigt at forstå, at din risiko stiger. Din handelsramme forøges med et beløb, som svarer til kontoens depotværdi (egenkapital).

En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles, før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto. En intradag-kredit er således kun til handel "intraday".

Læs mere om intradag-kredit

Risici – Læs, inden du ansøger.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lånefinansierede investeringer påfører din portefølje en forhøjet eksponering mod kursudsving, og et tab hermed vil blive større end ved investering uden belåning. Begivenheder på værdipapirmarkedet kan medføre kursfald, og hermed at du taber mere end din egenkapital. Ved en høj gearing løber du således en betydelig risiko i forbindelse med kursudsving.

Ændringer i belåningsgraden på de værdipapirer, som du har stillet til sikkerhed, kan også medføre, at du bliver overbelånt og er nødt til at sælge værdipapirer eller indbetale beløb for at dække et overtræk.

Mere information om risici

Værdipapirbelåning passer derfor kun til dem, som har godt kendskab og erfaring med værdipapirmarkedet og ønsker en høj risiko.

Spørgsmål og svar.