Spring til hovedindhold

Porteføljelån.

Lån med sikkerhed i din portefølje.

Med et Porteføljelån hos Nordnet kan du optage et lån ved at stille din portefølje til sikkerhed. Jo større spredning i din portefølje, jo mere attraktive rentesatser og højere belåningsværdi kan vi tilbyde.

Et Porteføljelån giver dig flere muligheder, du kan eksempelvis udnytte lånet til at investere i værdipapirer, som alternativ til eventuelle lån uden for Nordnet, eller noget helt andet. Valget er dit.

Porteføljelån Plus henvender sig til dig, som ønsker en lavere belåningsværdi for at opnå vores laveste rentesatser.

Når du belåner dine aktier, får du også mulighed for at geare dine investeringer. Lykkes dine investeringer, vil du dermed få en større gevinst, men samtidig øger du også din risiko i markedet betragteligt.

Fordele.

  • Op til 90% belåningsværdi og mulighed for at geare dine investeringer
  • Lån til investeringer, forbrug m.m.
  • Rente fra 1,99 %* med Porteføljelån Plus
  • Ingen etableringsomkostninger

* Regneeksempel
Rente 1,99 %, Debitorrente/ÅOP 2,008%. Lånebeløb: 100 000 kr. afdragsperiode: 1 år. Etablerings- og administrationsomkostninger: 0 kr. Samlet beløb, der skal tilbagebetales såfremt renten forbliver uændret: 102 008 kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lånefinansierede investeringer påfører din portefølje en forhøjet eksponering mod kursudsving, og et tab hermed vil blive større end ved investering uden belåning. Begivenheder på værdipapirmarkedet kan medføre kursfald, og hermed at du taber mere end din egenkapital. Ved en høj gearing løber du således en betydelig risiko i forbindelse med kursudsving.

Ændringer i belåningsgraden på de værdipapirer, som du har stillet til sikkerhed, kan også medføre, at du bliver overbelånt, og er nødt til at sælge værdipapirer eller indbetale beløb for at dække et overtræk.

Lån fra 1,99 %.

Porteføljelån Plus.

Med en lav risiko i porteføljen kan du opnå renterabat og dermed låne til en lavere rente. En portefølje med en lav risiko skal være veldiversificeret og bestå af værdipapirer, der er godkendt til værdipapirbelåning og har en lavere udnyttelsesgrad.

Porteføljelån Plus henvender sig til dig, som vil låne lidt ekstra, men vælger ikke at udnytte dine lånemuligheder fuldt ud.

Diversificeringen styrer din renterabat.

Din rabat bestemmes ud fra to faktorer - din risikospredning i porteføljen og andelen af den totalt udnyttede belåningsværdi. For at få en renterabat skal du eje værdipapirer, som er godkendt til porteføljelån.

Opfylder du følgende krav, kan du få en rentesats på 1,99 procent.

  • Et godkendt værdipapir må maksimalt udgøre 20 procent af den totale værdi af godkendte værdipapirer i porteføljen.
  • Du må maksimalt anvende 40 procent af den totale belåningsværdi for dine godkendte værdipapirer

* Regneeksempel - Porteføljelån Plus med renterabat 1
Rente 1,99%, debitorrente/ÅOP 2,008%. Lånebeløb: 100 000 kr. afdragsperiode: 1 år. Etablerings- og administrationsomkostninger: 0 kr. Samlet beløb, der skal tilbagebetales, såfremt renten forbliver uændret: 102 008 kr.

Opfylder du følgende krav, kan du få en rentesats på 2,99 procent.

  • Et godkendt værdipapir må maksimalt udgøre 25 procent af den totale værdi af godkendte værdipapirer i porteføljen.
  • Du må maksimalt anvende 60 procent af den totale belåningsværdi for dine godkendte værdipapirer

* Regneeksempel - Porteføljelån Plus med renterabat 2
Rente 2,99% debitorrente/ÅOP 3,031%. Lånebeløb: 100 000 kr. afdragsperiode: 1 år. Etablerings- og administrationsomkostninger: 0 kr. Samlet beløb, der skal tilbagebetales, såfremt renten forbliver uændret: 103 031 kr.

Har du investeret to millioner kr. eller mere, kan du få Private Banking-vilkår og en standardrente på 4,30 procent.
Se prislisten for Nordnet Private Bankingåbner i nyt vindue

* Regneeksempel - Porteføljelån med Private Banking-standardrente
Rente 4,30%, debitorrente/ÅOP 4,38%. Lånebeløb: 100 000 kr. afdragsperiode: 1 år. Etablerings- og administrationsomkostninger: 0 kr. Samlet beløb, der skal tilbagebetales, såfremt renten forbliver uændret: 104 380 kr.

Hvis du investerer meget aktivit, kan du få Active Trader-vilkår og en standardrente på 4,30 procent
Se prislisten for Nordnet Active Traderåbner i nyt vindue

* Regneeksempel - Porteføljelån med Active Trader-standardrente
Rente 4,30%, debitorrente/ÅOP 4,38%. Lånebeløb: 100 000 kr. afdragsperiode: 1 år. Etablerings- og administrationsomkostninger: 0 kr. Samlet beløb, der skal tilbagebetales, såfremt renten forbliver uændret: 104 380 kr.

Op til 10 gange gearing.

Med en veldiversificeret portefølje.

Hvis du har en veldiversificeret portefølje, kan du få en gearing på op til 10x. Gearingsmulighederne er baseret på de aktuelle belåningsværdier på værdipapirerne i dit depot, og dermed kan gearingsmulighederne variere. Med de nye vilkår kan du låne mere end tidligere ved at stille din portefølje som sikkerhed. Har du eksempelvis 100.000 kr., kan du handle værdipapirer for op til en million kr. Bemærk, at dine gearingsmuligheder kan blive begrænset af din låneramme, som har et individuelt, maksimalt lånebeløb fastsat af os.

Diversificeringen i din portefølje udregnes på baggrund af værdien af din største position i forhold til den samlede belåningsværdi af din portefølje. Den øgede belåningsværdi aktiveres, så længe intet værdipapir i din portefølje udgør mere end 50 procent af den samlede belåningsværdi.

Hvor meget, du skal diversificere porteføljen for at opnå den højest mulige belåningsgrad, afhænger af den aktuelle belåningsværdi for dine værdipapirer. Hvis du kun ejer lånegodkendte værdipapirer med en belåningsgrad på 70 procent, kan du øge belåningsgraden til 85 procent, hvis ingen af værdipapirernes værdi overstiger 10 procent af porteføljens totale belåningsbare værdi. Teoretisk betyder det, at du skal have mindst ti godkendte værdipapirer i porteføljen. I praksis skal du dog have mere end ti godkendte værdipapirer for at undgå, at kursudsving ændrer balancen i porteføljen.

Eksempel på øget belåningsgrad.

Andel af største position i porteføljen (markedsværdi)

Hvis du ønsker op til ti gange gearing, kræver det, at du har værdipapirer med en belåningsgrad på mindst 85 procent, og at ingen af værdipapirerne overstiger 20 procent af porteføljens belåningsbare værdi. Herefter stiger den gennemsnitlige belåningsværdi til 90 procent. I praksis bør du derfor have et tilstrækkeligt antal af forskellige værdipapirer, så låneforholdene i porteføljen ikke påvirkes af daglige kursudsving.

Belåningsgrad vs. største position i porteføljen.


største position i porteføljen (markedsværdi)
50%

40%

30%

20%

10%


Belåningsgrad
10 %


10%

20%

30%

40%

40%


20 %


20%

30%

35%

45%

45%


30 %


30%

40%

45%

50%

50%


40 %


40%

45%

50%

55%

60%


50 %


50%

55%

60%

65%

70%


60 %


60%

65%

70%

75%

80%


70 %


70%

75%

80%

80%

85%


80 %


80%

80%

85%

85%

85%


85 %


85%

85%

85%

90%

90%


Du kan se de dynamiske belåningsgrader her

Op til 10 gange gearing.

Med en veldiversificeret portefølje.

Hvis du har en veldiversificeret portefølje, kan du få en gearing på op til 10x. Gearingsmulighederne er baseret på de aktuelle belåningsværdier på værdipapirerne i dit depot, og dermed kan gearingsmulighederne variere. Med de nye vilkår kan du låne mere end tidligere ved at stille din portefølje som sikkerhed. Har du eksempelvis 100.000 kr., kan du handle værdipapirer for op til en million. Bemærk, at dine gearingsmuligheder kan blive begrænset af din låneramme, som har et individuelt, maksimalt lånebeløb fastsat af os. Se de aktuelle belåningsgradereksternt link, åbner i nyt vindue

Diversificeringen i din portefølje udregnes på baggrund af værdien af din største position i forhold til den samlede belåningsværdi af din portefølje. Den øgede belåningsværdi aktiveres, så længe intet værdipapir i din portefølje udgør mere end 50 procent af den samlede belåningsværdi.

Hvor meget, du skal diversificere porteføljen for at opnå den højerst mulige belåningsgrad, afhænger af den aktuelle belåningsværdi for dine værdipapirer. Hvis du kun ejer lånegodkendte værdipapirer med en belåningsgrad på 70 procent, kan du øge belåningsgraden til 85 procent, hvis ingen af værdipapirernes værdi overstiger 10 procent af porteføljens totale belåningsbare værdi. Teoretisk betyder det, at du skal have mindst ti godkendte værdipapirer i porteføljen. I praksis skal du dog have mere end ti godkendte værdipapirer for at undgå, at kursudsving ændrer balancen i porteføljen.

Eksempel på øget belåningsgrad.

Andel af største position i porteføljen (markedsværdi)

Hvis du ønsker op til ti gange gearing, kræver det, at du har værdipapirer med en belåningsgrad på mindst 85 procent, og at ingen af værdipapirerne overstiger 20 procent af porteføljens belåningsbare værdi. Herefter stiger den gennemsnitlige belåningsværdi til 90 procent. I praksis bør du derfor have et tilstrækkeligt antal af forskellige værdipapirer, så låneforholdene i porteføljen ikke påvirkes af daglige kursudsving.

Belåningsgrad vs. største position i porteføljen.


største position i porteføljen (markedsværdi)
50%

40%

30%

20%

10%


Belåningsgrad
10 %


10%

20%

30%

40%

40%


20 %


20%

30%

35%

45%

45%


30 %


30%

40%

45%

50%

50%


40 %


40%

45%

50%

55%

60%


50 %


50%

55%

60%

65%

70%


60 %


60%

65%

70%

75%

80%


70 %


70%

75%

80%

80%

85%


80 %


80%

80%

85%

85%

85%


85 %


85%

85%

85%

90%

90%


Ansøg om Porteføljelån.

Her kan du ansøge om et Porteføljelån online. Det er kun muligt at ansøge om et Porteføljelån på et depot med frie midler.

Ansøg om renterabat.

Med Porteføljelån Plus får du renterabat og dermed mulighed for at få en lavere rente på dit lån. Systemet overvåger dagligt, hvordan din portefølje ser ud, og hvilken renterabat du får. Eventuelle ændringer i rabatten sker samme dag.

→ Ansøg om renterabat

Klik på "Ansøg" under "Rentesatser" til venstre på siden for at ansøge om renterabat. Bemærk, at renterabatten kræver en godkendt porteføljelånsaftale før du kan ansøge.

Intradag-kredit.

En intradag-kredit kan ses som et ekstra tilskud af penge, som du kan låne en handelsdag ad gangen - uden at betale renter eller gebyrer. Du får muligheden for at foretage større handler og dermed få muligheden for at få større gevinster. Samtidig er det vigtigt at forstå, at din risiko stiger. Din handelsramme forøges med et beløb, som svarer til kontoens depotværdi (egenkapital).

En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles, før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto. En intradag-kredit er således kun til handel "intraday".

Risici – læs igennem, inden du ansøger.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lånefinansierede investeringer påfører din portefølje en forhøjet eksponering mod kursudsving, og et tab hermed vil blive større end ved investering uden belåning. Begivenheder på værdipapirmarkedet kan medføre kursfald, og hermed at du taber mere end din egenkapital. Ved en høj gearing løber du således en betydelig risiko i forbindelse med kursudsving.

Ændringer i belåningsgraden på de værdipapirer, som du har stillet til sikkerhed, kan også medføre, at du bliver overbelånt, og er nødt til at sælge værdipapirer eller indbetale beløb for at dække et overtræk.

Værdipapirbelåning passer derfor kun til dem, som har godt kendskab og erfaring med værdipapirmarkedet, og ønsker en høj risiko.

Spørgsmål og svar.

Nordnets kreditafdeling sætter et Porteføljelåns limit, som er den maksimale kredit, du kan udnytte. Den styres blandt andet af din indkomst, samlede egenkapital etc. Herefter kan du maksimalt låne et beløb svarende til porteføljens belåningsværdi.

Belåningsværdien bestemmes ud fra de grundlæggende elementer og omsætningen i værdipapiret, samt Nordnets koncentration af udlån i dette - det vil sige, hvor mange der belåner et givent værdipapir.

Du kan se alle de aktuelle belåningsgrader i værdipapirer her.åbner i nyt vindue

Kontakt Kundeservice på 70 20 66 85, hvis du har spørgsmål til lån med værdipapirer som sikkerhed.

Når du ansøger om et Porteføljelån, foretager Nordnets kreditafdeling en kreditvurdering af dig. Kreditafdelingen kontrollerer, om du har økonomiske forudsætninger for at opfylde dine forpligtelser baseret på oplysninger om din økonomiske situation og din evne til at tilbagebetale.

Når du ansøger om en kreditaftale for din virksomhed, udfylder du en online ansøgning. Du kan ansøge om et lån til din virksomhed hereksternt link, åbner i nyt vindue

Du er velkommen til at ringe til Kundeservice på 70 22 66 85, hvis du har spørgsmål

Renter opkræves den sidste bankdag i hver måned. Du betaler kun renter på de dage, du har udnyttet din kredit.

Det koster ikke noget at ansøge om et Porteføljelån på et depot. Du betaler kun renter for dagene og det beløb, du vælger at låne.

Din portefølje stilles til sikkerhed for de penge, du låner. Vores kreditafdeling analyserer porteføljen baseret på værdi, indhold og diversificering .For at få godkendt og opretholde værdipapirbelåningen skal din portefølje være veldiversificeret. Porteføljen betraktes som diversificeret, når et værdipapir maksismalt udgør 50 procent af den totale markedsværdi i porteføljen.