Spring til hovedindhold

Personoplysninger.


Sådan håndterer Nordnet personoplysninger.

Vi ønsker at være så transparent en bank for vores kunder som muligt. Derfor er det vigtigt, at du forstår, hvad vi gør med de personoplysninger, vi har om dig, og at du har tillid til, at vi behandler personoplysninger om dig trygt og sikkert.

Som persondataansvarlig arbejder Nordnet konstant på at sikre, at vores produkter og ydelser samt vores interne processer lever op til de krav, der stilles til behandling af personoplysninger.

Inden du benytter dig af Nordnets produkter og ydelser, er det vigtigt, at du læser og forstår Nordnets retningslinjer for databeskyttelse. Disse retningslinjer beskriver, hvordan Nordnet behandler personoplysninger om dig, samt hvilke rettigheder du har som kunde, og hvordan du kan udøve disse rettigheder. Hvis du har spørgsmål vedrørende Nordnets retningslinjer for databeskyttelse eller integritets- og databeskyttelse, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til info@nordnet.se.

Kundeforhold

Med kunde menes den, der har indgået eller agter at indgå en aftale med Nordnet. Også kautionister eller pantsættere er omfattet af denne betegnelse. Derudover er også andre, som Nordnet i påkommende tilfælde behandler personoplysninger om, omfattet af denne betegnelse. Det gælder fx betalere, værger, forvaltere, fuldmagtshavere, repræsentanter, kontaktpersoner og egentlige opdragsgivere.

Sådan behandler vi personoplysninger om dig

Vi bruger primært personoplysninger om dig til at opfylde den aftale, Nordnet allerede har indgået eller er i gang med at indgå med dig som kunde, samt for at opfylde de retslige forpligtelser, vi har som bank. De personoplysninger om dig, som Nordnet behandler, bruges for eksempel til at kunne identificere dig som kunde og dermed beskytte dine konti og aftaler hos os. Derudover bruges oplysningerne til at fremme sikkerhed og tryghed for dig som kunde, når du benytter dig af vores produkter og ydelser. Dette sker for eksempel ved, at Nordnet undersøger mistænkelige aktiviteter eller overtrædelser såsom hvidvask og terrorfinansiering (AML - Anti Money Laundring).

Vi arbejder på at tilbyde vores kunder markedets bedste produkter. Derfor kan personoplysninger om dig blive brugt til forretningsanalyser og forretningsudvikling med det formål at forbedre Nordnets udbud af produkter. Derudover har Nordnet indimellem brug for at kunne kommunikere med dig som kunde om produkter og ydelser. Denne kommunikation kan også omfatte kundeundersøgelser. Personoplysningerne om dig vil i så fald blive brugt til at muliggøre denne kommunikation. Vi kan også bruge personoplysningerne om dig i vores markeds- og kundeanalyser, som udgør grundlaget for vores markedsføring. Endelig kan personoplysningerne om dig blive brugt til at give dig tilbud.

Personoplysninger, som Nordnet behandler om dig som kunde

Nordnet behandler de personoplysninger, som er udleveret i forbindelse med en interessetilkendegivelse, ansøgning og/eller indgåelse af en aftale. Også andre oplysninger i forbindelse med administrering af en aftale vil kunne blive behandlet. Nordnet kan gemme e-mailkorrespondance og telefonsamtaler eller på anden vis dokumentere den interaktion og kommunikation, du har haft med os. Navne- og adresseoplysninger opdateres løbende via det statslige register »Det Centrale Personregister« (CPR).

Vi indhenter forskellige oplysninger fra eller om dig, afhængigt af, hvilke produkter eller ydelser du benytter dig af. Indgivelse af personoplysninger kan være et lovbestemt krav eller et krav i henhold til en aftale, eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en aftale. Nedenfor følger de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, samt hvilke personoplysninger der indgår i de pågældende kategorier.

Personlige oplysninger – Oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, såsom navn, fødselsdato, personnummer, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.

Kundeoplysninger – Oplysninger, der er tilknyttet din kundeprofil hos Nordnet, såsom kundenummer og kontonummer eller produkter og ydelser, som du benytter dig af, samt anden historik, der er tilknyttet din kundeprofil.

Egnethedsvurdering – Oplysninger, du som kunde har givet i forbindelse med egnethedsvurderingen, såsom hensigten med din opsparing eller din planlagte opsparingshorisont.

Hensigtsmæssighedsvurdering – Oplysninger, du som kunde har givet i forbindelse med hensigtsmæssighedsvurderingen, såsom spørgsmål vedrørende din viden om finansielle instrumenter

Kreditoplysninger – Oplysninger, der er knyttet til en kassekredit, såsom de oplysninger, der gives i forbindelse med kreditvurderingen og andre finansielle oplysninger.

Skattepligt – Oplysninger om skattepligt i et andet land såsom statsborgerskab og det land, hvor du er skattepligtig.

Hvidvask og terrorfinansiering – Oplysninger, der er nødvendige for, at Nordnet kan imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, såsom oplysninger om din hovedbeskæftigelse, om formålet med dit engagement hos Nordnet samt om, hvor de penge og/eller de værdipapirer, du sætter ind på en konto hos Nordnet, kommer fra.

Shareville - Oplysninger, der er knyttet til kundeprofiler på Shareville, såsom Shareville-alias.

Oplysninger om, hvordan du interagerer med Nordnet – Dette er oplysninger om, hvordan du bruger vores ydelser, herunder hvordan du er kommet ind på og har interageret med Nordnets forskellige platforme, eventuelle fejl ved download samt svartid for vores sider.

Enhedsoplysninger – Dette er oplysninger om, hvilken enhed, der er anvendt, når har logget ind på din Nordnet-konto, samt dennes weblæsningsindstillinger, som for eksempel IP-adresse, sprogindstillinger, weblæsningsindstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning.

Formål med behandling af personoplysninger.

Herunder følger en beskrivelse af det formål, vi har med at behandle dine personoplysninger, hvad hensigten med det aktuelle formål er, samt hvad retsgrundlaget for det pågældende formål er.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne
Hensigten med formålet
Retsgrundlag for behandlingen
Åbning og administrering af en kundeprofil hos Nordnet
At åbne og administrere en kundeprofil hos Nordnet og at kunne tilbyde en tryg, sikker og lovlig ydelse.
Opfyldelse af aftaler og retslige forpligtelser.
Dokumentering og rapportering af ordrer i finansielle instrumenter.
At kunne udføre transaktioner i finansielle instrumenter og at kunne tilbyde en tryg, sikker og lovlig ydelse.
Opfyldelse af aftaler og retslige forpligtelser.
Imødegåelse af risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.
At opfylde de retslige forpligtelser, som det påhviler Nordnet for at imødegå risici i forbindelse med hvidvask og terrorfinansiering.
Opfyldelse af retslige forpligtelser.
Opfyldelse af oplysningspligt over for myndigheder.
At opfylde de retslige forpligtelser vedrørende oplysningspligt over for myndigheder, som påhviler Nordnet.
Opfyldelse af retslige forpligtelser.
Analyse og indsamling af personoplysninger med henblik på forretningsanalyse.
At få en bedre forståelse af, hvordan vores produkter og ydelser bruges, med henblik på at forbedre kvaliteten af disse for dig som kunde.
Legitim interesse.
Analyse og indsamling af personoplysninger med henblik på intern rapportering.
At muliggøre styring og opfølgning for vores virksomhed.
Legitim interesse.
At muliggøre kommunikation med kunden.
At sikre, at du som kunde har en effektiv og sikker kommunikation med Nordnet.
Opfyldelse af aftale.
Analyse i markedsføringsøjemed.
Ved hjælp af analyse kan vi få en bedre forståelse for dine behov som kunde og på dette grundlag tilpasse markedsføringen til dig, for eksempel via nyhedsbreve og kampagner.
Legitim interesse.
Åbning og administration af: aktiedepot, opsparingskonto, ratepension, kapitalpension og aldersopsparing.
At kunne åbne og administrere aktiedepot, opsparingskonto, ratepension, kapitalpension og aldersopsparing. og at kunne tilbyde en tryg, sikker og lovlig tjeneste.
Opfyldelse af aftaler og retslige forpligtelser.
Hensigtsmæssighedsvurdering af dine forudsætninger for at handle med komplekse instrumenter.
At kunne vurdere, om du har tilstrækkelig viden om og forudsætninger for at handle med komplekse instrumenter.
Opfyldelse af retslige forpligtelser.
Egnethedsvurdering af rådgivningstype og/eller skønsmæssig forvaltning.
At kunne give dig relevant rådgivning og/eller udføre skønsmæssig forvaltning af dine aktiver og at kunne tilbyde en tryg, sikker og lovlig ydelse.
Opfyldelse af retslige forpligtelser.
Behandling, tildeling og administrering af kredit.
At kunne give og administrere kreditter og at kunne tilbyde en tryg, sikker og lovlig tjeneste.
Opfyldelse af aftaler og retslige forpligtelser.
Udveksling af oplysninger om kredit, betalingsforsømmelse og kreditmisbrug.
At udveksle oplysninger om kredit, betalingsforsømmelse og kreditmisbrug til kreditoplysningsformål inden for relevante kredse.
Opfyldelse af retslige forpligtelser.
Åbning og administrering af tjenesten Tink.
At åbne og administrere tjenesten Tink og at kunne tilbyde en tryg og sikker tjeneste.
Opfyldelse af aftale.
Muliggøre kommunikation med kunder via Nordnets mobilapplikationer.
At få en bedre forståelse for hvordan vores produkter og tjenester anvendes for at kunne forbedre kvaliteten af disse, samt for at kunne holde dig som kunde opdateret ved at sende beskeder til dig ved hjælp at push-funktionaliteten. Dette sker med hjælp fra Googles Firebase-tjenester: Google Analytics, Cloud Messaging, Remote Config og Crashlytics.
Legitim interesse.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne​

Opfyldelse af aftale – Nordnets opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler os i henhold til aftalen mellem dig som kunde og Nordnet eller mellem Nordnet og en anden part.
Opfyldelse af retslige forpligtelser – Nordnets opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler os i henhold til gældende regler for Nordnet som bank.
Legitim interesse – Når Nordnet i det enkelte tilfælde har en legitim interesse i at behandle personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Som del af Nordnets behandling af personoplysninger kan disse blive videregivet til forskellige modtagere. Det kan for eksempel være andre virksomheder i Nordnet-koncernen, myndigheder samt virksomheder og leverandører, som vi samarbejder med for at udføre vores tjenester. Nordnet videregiver ikke mere information, end det er nødvendigt i forhold til behandlingen. Samtidig træffer vi passende og relevante juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre os, at vi håndterer personoplysningerne på en sikker og korrekt måde. Inden Nordnet deler dine personlige oplysninger, sikrer vi altid, at vi overholder de krav til fortrolighed, der gælder i den finansielle sektor.

Så længe gemmer vi personoplysninger om dig

Nordnet gemmer personoplysninger om dig så længe, du er kunde hos os eller bruger et produkt eller en ydelse, som Nordnet stiller til rådighed, eller så længe det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde. Personoplysninger om dig gemmes også så længe, det i henhold til gældende regler er nødvendigt for at kunne opfylde de retslige forpligtelser, som påhviler Nordnet. Ud over dette, har Nordnet mulighed for at gemme personoplysninger i længere tid endnu for at imødekomme eventuelle juridiske krav.

Profilering

Med profilering menes automatisk behandling af personoplysninger, der bruges til at bedømme visse personlige egenskaber hos en fysisk person, især for eksempelvis at analysere eller forudsige vedkommendes økonomiske situation, personlige præferencer og interesser.

Profilering bruges af Nordnet til eksempelvis markeds- og kundeanalyser, forbedring af Nordnets produkter og ydelser, markedsføring samt ved overvågning af transaktioner for at forhindre svindel. Retsgrundlaget for profilering er Nordnets legitime interesse, retslige forpligtelse eller opfyldelse af en aftale. Al profilering hos Nordnet sker for at gøre din brugeroplevelse bedre og for at skabe en tryg, sikker og pålidelig ydelse.

Databeskyttelsesrådgiver

Nordnet følger reglerne om databeskyttelse og har derfor en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens overordnede opgave er at sikre sig, at Nordnet følger gældende databeskyttelseslovgivning. Databeskyttelsesrådgiverens opgaver er blandt andet at indsamle oplysninger om, hvordan Nordnet behandler personoplysningerne om dig, samt at rådgive organisationen internt, så vi opretholder et højt databeskyttelsesniveau. Derudover fungerer databeskyttelsesrådgiveren som kontakt over for dig som kunde og over for Datatilsynet.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke personligt stilles til ansvar for Nordnets behandling af personoplysninger. Det er Nordnet, der som virksomhed er ansvarlig for, at dansk databeskyttelseslovgivning overholdes. Hvis du har spørgsmål eller tvivl vedrørende databeskyttelse, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Nordnets kundeservice eller vores databeskyttelsesrådgiver

Nordnets kundeservice
70 20 66 85
info@nordnet.dk

Kontaktinformation til Nordnets databeskyttelsesrådgiver
dataprotection@nordnet.se.


Hvis du har spørgsmål, der vedrører Nordnets behandling af personoplysninger, eller hvis du ønsker at klage over disse, kan du henvende dig til Datatilsynet.

Overførsel af oplysninger til tredjeland

I særlige tilfælde kan personoplysninger blive overført til og behandlet i et land uden for EU og EØS (kaldet et tredjeland) af Nordnets samarbejdspartnere. En sådan overførsel kan kun finde sted på betingelse af, at der findes et passende beskyttelsesniveau, eller der er truffet passende beskyttelsesforanstaltninger. Det kan for eksempel være EU-kommissionens godkendte standardkontraktklausuler.

Dine rettigheder som kunde

Som kunde har du ret til at få at vide, hvilke personoplysninger om dig, Nordnet behandler, og det betyder, at du har ret til følgende:

 • At få en udskrift af registret

 • At anmode om at få rettet fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger

 • At anmode om at få slettet eller begrænset behandlingen af personoplysninger. Nordnet kan imidlertid i visse tilfælde nægte at slette oplysningerne, fordi de skal gemmes, så længe du er kunde hos os, eller for at overholde gældende lovgivning.

 • At komme med indvendinger mod behandlingen af personoplysninger.

 • Under visse forudsætninger at få udleveret de personoplysninger, du selv har givet Nordnet, samt at få disse overført direkte til en anden persondataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt (dataportabilitet).

Din anmodning og/eller indvending i henhold til ovenstående punkter b)-e) vil i hvert enkelt tilfælde skulle behandles af Nordnet.

For at gøre brug af dine rettigheder, som ovenfor beskrevet, skal du:

 • Sende os en besked, når du er logget ind på dit depot på Nordnet.dk. Vælg kategorien "Udlevering af Data- og personoplysninger” i fold ud-menuen, eller

 • Sende en e-mail til

  dataprotection@nordnet.se

  med din anmodning. For jer, der har et fællesejet depot, er det kun den sidste mulighed, der gælder.

Vi bekymrer os om din datasikkerhed, så vi beder dig om at udelukke følsomme og privatlivsfølsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger, personnummer og kontooplysninger), når du sender os en e-mail.

Du er til enhver tid velkommen til at henvende dig til Nordnets kundeservice for at afmelde direkte markedsføring eller anden kommunikation fra Nordnet.

Persondataansvarlig

Hvis du har indgået aftale med Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, er det i henhold til ovenstående Nordnet Bank AB, der er persondataansvarlig for behandling af personoplysninger om dig. Nordnet Bank AB, følger dansk databeskyttelseslovgivning.

Nordnet Bank AB er registreret hos Bolagsverket med organisationsnummer 516406-0021 og har hovedsæde på Alströmergatan 39, SE-104 25, Stockholm.

Få mere at vide om Nordnet på www.nordnet.dk.