Aktiedepot.

Investering med stor valgfrihed.

Investér i alt fra aktier til fonde.

Fra et aktiedepot hos Nordnet kan du investere i aktier, investeringsforeninger, ETF'er og en lang række andre værdipapirer. Du får overblik med automatisk opdaterede aktiekurser i realtid samt adgang til analyser, tips og inspiration. F.eks. kan du med Porteføljerapporten sikre dig, at din portefølje har den rette sammensætning. På Shareville kan du få inspiration fra andre dygtige investorers porteføljer.

Og naturligvis kan du også logge ind på dit depot, når du er på farten. Med Nordnets app får du overblik og kan investere, uanset hvor du er.

Introkurtage til nye kunder.

De første 3 måneder som kunde får du provilkår, som er vores laveste kurtage, og samtidig betaler du kun 15 kr. i minimumskurtage ved nordisk aktiehandel. Introkurtagen gælder den første gang, du åbner en ny depottype, dvs. det første aktiedepot, det første ratepensionsdepot osv.

Ingen faste årlige gebyrer.

 • Ingen depotgebyrer.
 • Kurtage fra 29 kr.
 • Få tips og inspiration.
 • Nordnet indberetter automatisk til SKAT.

Jo flere handler, desto lavere kurtage

Sådan fungerer kurtageklasserne

Standard

Bonus

Pro

0,10% (min. 29 kr.)

0,075% (min. 29 kr.)

0,05% (min. 29 kr.)

Se alle priser i prislisten

Betingelser for kurtageklasser

 • 0-19 handler/kalendermåned: Standard i den følgende måned
 • 20-39 handler/kalendermåned: Bonus i den følgende måned
 • Mindst 40 handler/kalendermåned: Pro i den følgende måned

Så fungerer det:

Stigning i kurtageklasse
Første måned efter din handelsaktivitet eller beholdning opfylder kravene, opgraderes du til en højere kurtageklasse.

Fald i kurtageklasse
Når din handelsaktivitet ikke når det krævede niveau to måneder i træk, falder du i kurtageklasse. Gennemføres det krævede antal handler i mindst en af to på hinanden følgende måneder, fortsætter du med andre ord i samme kurtageklasse.

Medlem af Dansk Aktionærforening
Har du registreret dig hos Nordnet som medlem af Dansk Aktionærforening, handler du til samme kurtage som bonuskunder. For at kunne bruge betalingstjenester gratis, skal du dog gennemføre mindst 20 kurtagebærende handler pr. måned.

Her er en oversigt over de værdipapirer, du kan investere i via dit aktiedepot. Se markedspladser for hver kategori nedenfor.


Aktier

Danmark
Nasdaq Copenhagen
First North Danmark
Spotlight Stockmarket
Unoterede danske aktier*

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm
Nordic MTF
beQuoted
Pepins (fd. Alternativa Aktiemarknaden)
Unoterede svenske aktier*

Norge
Oslo Børs
Oslo Axess
Norway OTC
Merkur Market
Unoterede norske aktier*

Finland
Nasdaq Helsinki
First North Finland
Unoterede finske aktier*

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange
OTC Markets - limited selection

Kanada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection
BATS CHI-X Europe
Turquoise

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Danmark
Nasdaq Copenhagen
First North Danmark

Sverige
Nasdaq Stockholm
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki
First North Finland

Strukturerede produkter

Danmark
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nasdaq NSDX
Nordic MTF

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki

Konvertible obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nordic MTF
Spotlight Stockmarket
First North Sverige


*Unoterede nordiske aktier, der er registreret i et af de nordiske værdipapircentre (CSD) Euroclear Sweden (tidligere VPC), Euroclear Finland, VP Securities og Norwegian Securities Depository (VPS).

Danske investeringsforeninger

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Alternative investeringsfonde

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Børshandlede fonde (ETF'er)

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (enbart säljorder)

Kanada
Toronto Stock Exchange (enbart säljorder)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP'er

Danmark
First North Danmark
Nordic MTF

Sverige
First North Sverige
Nordic MTF

Norge
Oslo Børs
Nordic MTF

Finland
First North Finland
Nordic MTF

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange
Nasdaq

Kanada
Toronto Stock Exchange

Derivater

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Tyskland
Eurex – limited selection (appendix 1)

Optioner

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Fonde

Alle tilgængelige fonde på Nordnets platform
Alle fonde noteret på Nasdaq Copenhagen
Valutakonti.

For dig der handler meget i udlandet.

Når du åbner et depot, aktiveres en konto i hovedvalutaen, som er danske kroner (DKK). Hvis du gennemfører udenlandsk aktiehandel, vil veksling ske automatisk, og beløbet omregnes til danske kroner i forbindelse med dit køb eller salg.

Ved automatisk veksling er spreadet mellem køb og salg af valutaen ca. 0,50 %. Valutamarginalen er med andre ord ca. 0,25 % i forhold til spotprisen på markedet.

Investerer du meget i udenlandske aktier fra dit aktiedepot, kan det være en fordel for dig at åbne en valutakonto i en eller flere udenlandske valutaer. Spreadet ved manuel veksling er på 0,15 %. Valutamarginalen er med andre ord ca. 0,075 % i forhold til spotprisen på markedet. Du kan oprette en valutakonti online på få sekunder, og det er helt gratis.

Hvis du handler udenlandske værdipapirer med en valutakonto, bestemmer du selv, hvornår du ønsker at gennemføre en veksling til danske kroner. Køber og sælger du f.eks. ofte på samme marked, kan det være en fordel at slippe for at veksle hver gang.

Som kunde hos Nordnet kan du have op til seks forskellige valutakonti - SEK, NOK, DKK, EUR, CAD og USD. Bemærk, at du altid har en valutakonto for din hovedvaluta, dvs. DKK.

Forskellen mellem valutaens købs- og salgskurs (valutaspreadet) ved veksling via valutakonti er ca. 0,15 %.

Bemærk, at kursen ikke fastsættes øjeblikkeligt, når du veksler fra din valutakonto. Nordnet gennemfører en samlet veksling for alle kunder tre gange om dagen, og den kurs du ser på siden, er altså kun indikativ.

Under depotoversigten rapporteres den nuværende kontosaldo for samtlige aktive valutakonti. Det beløb, du ser som tilgængeligt for handel, er altid det totale beløb for dine valutakonti, uanset hvilket marked du ønsker at handle på. Under depotoversigten præsenteres det tilgængelige beløb for handel omregnet til DKK.

Husk at veksle - undgå at betale renter

Har du ikke på forhånd vekslet udenlandsk valuta, før du investerer i udenlandske værdipapirer med valutakonto, vil saldoen på den pågældende valutakonto blive negativ.

Veksler du inden valørdagen (normalt 2 dage), betaler du dog ingen renter. Læs mere under Vilkår for valutakonti herunder.

Sådan veksler du selv

Du kan selv veksle mellem de valutaer, du har aktiveret valutakonti i. Vekslingen foretager du på valutakonti-siden, som du finder under fanebladet Depot. Du kan også registrere vekslinger i Wintrade.

Du angiver, hvilket beløb du ønsker at købe eller sælge samt mellem hvilke valutaer.

Veksling gennemføres tre gange hver bankdag, ca. kl. 11:30, 17:00 og 22:00. På jule- og nytårsaften gennemgøres der ikke nogen vekslinger. Anmodning om veksling på disse dage samt på helligdage bliver udskudt til næste bankdag kl. 11:30.

Afregningsnotaer

På dine afregningsnotaer bliver lokal valuta anført for de valutaer, hvor du har aktiverede valutakonti til. Beløbet i danske kroner bliver også anført, så du har det, du skal bruge til din selvangivelse.

Afmeld valutakonti

Du kan selv vælge at afmelde dine aktive valutakonti. Samtlige køb og salg i udenlandsk valuta vil i så fald automatisk blive omregnet til danske kroner.

Eksempel:

Antag, at du har en valutakonto i NOK. Hvis du har 100.000 DKK tilgængeligt for handel, kan du i dette tilfælde købe Statoil for 50.000 NOK uden først at gennemføre en veksling.

Samtidig med at ordren går igennem, kommer saldoen i din valutakonto for NOK til at stå i -50.000 NOK. Valutakontoen for DKK vil stadig stå i 100.000 DKK.

Derimod bliver det beløb, du ser som tilgængeligt for handel, justeret og viser forskellen mellem den negative saldo i NOK og den positive saldo i DKK.

Det tilgængelige beløb vises i DKK. Vær opmærksom på, at udlånsrenten debiteres, hvis du vælger at beholde den negative valutaposition i NOK efter valørdagen (dvs. normalt 2 dage). Du skal med andre ord sørge for at veksle inden for 2 dage, hvis du vil undgå at betale rente for den negative saldo.

Når du har valutakonti, har du selv ansvaret for registrering af vekslinger. Vælger du at låne i en valuta, f.eks. ved at købe et udenlandsk værdipapir uden at have dækning for købet på din valutakonto, tilskrives der renter på den pågældende valutakonto. Renterne tilskrives dog først fra likviddagen (normalt efter 2 dage), så veksler du senest på likviddagen, betaler du ingen renter. Gældende rentevilkår finder du i vores prisliste.

Køb af udenlandske aktier

Ved køb af værdipapirer i udenlandsk valuta vil du blive debiteret købssummen samt kurtagen i pågældende papirs valuta. Hvis du ikke har et rådighedsbeløb i den pågældende valuta, vil det medføre et minus på valutakontoen.

Da et aktiekøb på de fleste markeder har 2 valørdage fra handelsdagen, er handlen rent teknisk ikke færdiggjort før 2 dage efter handelsdagen. Valørdagen for en specifik handel kan ses under Depot - Transaktioner og notaer dagen efter handelsdagen.

Kurtagen på handlen tillægges først i løbet af natten efter handelsdagen. Derfor bør man tidligst veksle det negative beløb på valutakontoen dagen efter handelsdagen og senest på handlens valørdag. Veksler du inden for denne tidsramme, er valutakontoen aldrig i minus, og du betaler derfor ikke renter af det negative beløb.

Salg af udenlandske aktier

Når man sælger en udenlandsk aktie, får man pengene ind i den pågældende valuta. I dette tilfælde er der også 2 valørdage. Det indebærer, at man med fordel ved salg kan vente med at veksle det positive beløb på valutakontoen på salgshandlens valørdag.

Veksler man pengene inden, betaler man rente fra vekslingsdagen og til handlens valørdag.

Flyt aktierne til Nordnet.

Virker det uoverskueligt at flytte dine værdipapirer? Så overlad det praktiske til os, det koster ikke noget.

Via en online overførselsanmodning kan du nemt anmode om at få flyttet dine værdipapirer i din nuværende bank til dit depot i Nordnet.

Bemærk, at din egen bank/børsmægler som regel tager et gebyr for at flytte værdipapirer ud. Hvis du vil vide, hvor meget din nuværende bank/børsmægler forlanger for en overførsel, bør du kontakte den, inden du anmoder om at få overført dine værdipapirer.

Fordele ved at samle alle værdipapirer et sted:

 • Samlet overblik over alle dine investeringer.
 • Reducerede omkostninger.
 • Øget fleksibilitet.

1. Åbn et aktiedepot hos Nordnet.

Som kunde hos Nordnet far du blandt andet:

 • Aktiehandel fra 29 kr.
 • Ingen depotgebyrer.
 • Gratis adgang til Nordens største investeringsnetværk Shareville.

 → Åbn aktiedepot hereksternt link, åbner i nyt vindue

2. Send en overførsels­anmodning.

For at få overført dine værdipapirer til dit depot for frie midler skal du udfylde en elektronisk overførselsanmodning via nedenstående link.

Når du har udfyldt alle nødvendige informationer, sender du overførselsanmodningen til os ved at underskrive med NemID.

Start online overførselsanmodning.eksternt link, åbner i nyt vindue

Bemærk: Hvis du ønsker at flytte din pension, skal du klikke her

3. Læn dig tilbage, mens vi klarer resten.

Når vi har modtaget de nødvendige informationer fra dig, anmoder vi straks din nuværende bank om at overfører dine værdipapirer til dit Nordnet depot.

Ekspeditionstiden afhænger primært af din nuværende bank. Lige så snart vi modtager værdipapirerne fra din nuværende bank, vil de straks blive bogført på dit depot hos os.


Indskudsgaranti og investorbeskyttelse.

Dine investeringer er i trygge hænder hos Nordnet. Som kunde hos Nordnet Bank er du nemlig beskyttet af den svenske indskudsgaranti. Når retten til erstatning træder i kraft, dækker indsættelsesgarantien et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro pr. kunde. 

Tryg opsparing

 • Under tilsyn af Finansinspektionen og Finanstilsynet.
 • Personlig VP-konto for alle danske kunder.
 • Indskudsgaranti, investorbeskyttelse og garantifond.

Læs mere her.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.