Aktiedepot.

Investering med stor valgfrihed.

Investér i alt fra aktier til fonde.

Fra et aktiedepot hos Nordnet kan du investere i aktier, investeringsforeninger, ETF'er og en lang række andre værdipapirer. Du får overblik med aktiekurser i realtid samt adgang til analyser, tips og inspiration. F.eks. kan du med Porteføljerapporten sikre dig, at din portefølje har den rette sammensætning. På Shareville kan du få inspiration fra andre dygtige investorers porteføljer.

Og naturligvis kan du også logge ind på dit depot, når du er på farten. Med Nordnets app får du overblik og kan investere, uanset hvor du er.

Introkurtage til nye kunder.

De første 3 måneder som kunde får du provilkår, som er vores laveste kurtage, og samtidig betaler du kun 15 kr. i minimumskurtage ved nordisk aktiehandel. Introkurtagen gælder den første gang, du åbner en ny depottype, dvs. det første aktiedepot, det første ratepensionsdepot osv.

Ingen faste årlige gebyrer.

 • Ingen depotgebyrer.
 • Kurtage fra 29 kr.
 • Få tips og inspiration.
 • Nordnet indberetter automatisk til SKAT.

Jo flere handler, desto lavere kurtage

Sådan fungerer kurtageklasserne

Standard

Bonus

Pro

0,10% (min. 29 kr.)

0,075% (min. 29 kr.)

0,05% (min. 29 kr.)

Se alle priser i prislisten

Betingelser for kurtageklasser

 • 0-19 handler/kalendermåned: Standard i den følgende måned
 • 20-39 handler/kalendermåned: Bonus i den følgende måned
 • Mindst 40 handler/kalendermåned: Pro i den følgende måned

Så fungerer det:

Stigning i kurtageklasse
Første måned efter din handelsaktivitet eller beholdning opfylder kravene, opgraderes du til en højere kurtageklasse.

Fald i kurtageklasse
Når din handelsaktivitet ikke når det krævede niveau to måneder i træk, falder du i kurtageklasse. Gennemføres det krævede antal handler i mindst en af to på hinanden følgende måneder, fortsætter du med andre ord i samme kurtageklasse.

Medlem af Dansk Aktionærforening
Har du registreret dig hos Nordnet som medlem af Dansk Aktionærforening, handler du til samme kurtage som bonuskunder. For at kunne bruge betalingstjenester gratis, skal du dog gennemføre mindst 20 kurtagebærende handler pr. måned.

Valutakonti.

For dig der handler meget i udlandet.

Når du åbner et depot, aktiveres en konto i hovedvalutaen, som er danske kroner (DKK). Hvis du gennemfører udenlandsk aktiehandel, vil veksling ske automatisk, og beløbet omregnes til danske kroner i forbindelse med dit køb eller salg.

Ved automatisk veksling er spreadet mellem køb og salg af valutaen ca. 0,50 %. Valutamarginalen er med andre ord ca. 0,25 % i forhold til spotprisen på markedet. Investerer du meget i udenlandske aktier fra dit aktiedepot, kan det være en fordel for dig at åbne en valutakonto i en eller flere udenlandske valutaer.

Hvis du handler udenlandske værdipapirer med en valutakonto, bestemmer du selv, hvornår du ønsker at gennemføre en veksling til danske kroner. Køber og sælger du f.eks. ofte på samme marked, kan det være en fordel at slippe for at veksle hver gang.

Som kunde hos Nordnet kan du have op til seks forskellige valutakonti - SEK, NOK, DKK, EUR, CAD og USD. Bemærk, at du altid har en valutakonto for din hovedvaluta, dvs. DKK.

Forskellen mellem valutaens købs- og salgskurs (valutaspreadet) ved veksling via valutakonti er ca. 0,15 %.

Bemærk, at kursen ikke fastsættes øjeblikkeligt, når du veksler fra din valutakonto. Nordnet gennemfører en samlet veksling for alle kunder tre gange om dagen, og den kurs du ser på siden, er altså kun indikativ.

Under depotoversigten rapporteres den nuværende kontosaldo for samtlige aktive valutakonti. Det beløb, du ser som tilgængeligt for handel, er altid det totale beløb for dine valutakonti, uanset hvilket marked du ønsker at handle på. Under depotoversigten præsenteres det tilgængelige beløb for handel omregnet til DKK.

Husk at veksle - undgå at betale renter

Har du ikke på forhånd vekslet udenlandsk valuta, før du investerer i udenlandske værdipapirer med valutakonto, vil saldoen på den pågældende valutakonto blive negativ.

Veksler du inden valørdagen (normalt 2 dage), betaler du dog ingen renter. Læs mere under Vilkår for valutakonti herunder.

Sådan veksler du selv

Du kan selv veksle mellem de valutaer, du har aktiveret valutakonti i. Vekslingen foretager du på valutakonti-siden, som du finder under fanebladet Depot. Du kan også registrere vekslinger i Wintrade.

Du angiver, hvilket beløb du ønsker at købe eller sælge samt mellem hvilke valutaer.

Veksling gennemføres tre gange hver bankdag, ca. kl. 11:30, 17:00 og 22:00. På jule- og nytårsaften gennemgøres der ikke nogen vekslinger. Anmodning om veksling på disse dage samt på helligdage bliver udskudt til næste bankdag kl. 11:30.

Afregningsnotaer

På dine afregningsnotaer bliver lokal valuta anført for de valutaer, hvor du har aktiverede valutakonti til. Beløbet i danske kroner bliver også anført, så du har det, du skal bruge til din selvangivelse.

Afmeld valutakonti

Du kan selv vælge at afmelde dine aktive valutakonti. Samtlige køb og salg i udenlandsk valuta vil i så fald automatisk blive omregnet til danske kroner.

Eksempel:

Antag, at du har en valutakonto i NOK. Hvis du har 100.000 DKK tilgængeligt for handel, kan du i dette tilfælde købe Statoil for 50.000 NOK uden først at gennemføre en veksling.

Samtidig med at ordren går igennem, kommer saldoen i din valutakonto for NOK til at stå i -50.000 NOK. Valutakontoen for DKK vil stadig stå i 100.000 DKK.

Derimod bliver det beløb, du ser som tilgængeligt for handel, justeret og viser forskellen mellem den negative saldo i NOK og den positive saldo i DKK.

Det tilgængelige beløb vises i DKK. Vær opmærksom på, at udlånsrenten debiteres, hvis du vælger at beholde den negative valutaposition i NOK efter valørdagen (dvs. normalt 2 dage). Du skal med andre ord sørge for at veksle inden for 2 dage, hvis du vil undgå at betale rente for den negative saldo.

Når du har valutakonti, har du selv ansvaret for registrering af vekslinger. Vælger du at låne i en valuta, f.eks. ved at købe et udenlandsk værdipapir uden at have dækning for købet på din valutakonto, tilskrives der renter på den pågældende valutakonto. Renterne tilskrives dog først fra likviddagen (normalt efter 2 dage), så veksler du senest på likviddagen, betaler du ingen renter. Gældende rentevilkår finder du i vores prisliste.

Køb af udenlandske aktier

Ved køb af værdipapirer i udenlandsk valuta vil du blive debiteret købssummen samt kurtagen i pågældende papirs valuta. Hvis du ikke har et rådighedsbeløb i den pågældende valuta, vil det medføre et minus på valutakontoen.

Da et aktiekøb på de fleste markeder har 2 valørdage fra handelsdagen, er handlen rent teknisk ikke færdiggjort før 2 dage efter handelsdagen. Valørdagen for en specifik handel kan ses under Depot - Transaktioner og notaer dagen efter handelsdagen.

Kurtagen på handlen tillægges først i løbet af natten efter handelsdagen. Derfor bør man tidligst veksle det negative beløb på valutakontoen dagen efter handelsdagen og senest på handlens valørdag. Veksler du inden for denne tidsramme, er valutakontoen aldrig i minus, og du betaler derfor ikke renter af det negative beløb.

Salg af udenlandske aktier

Når man sælger en udenlandsk aktie, får man pengene ind i den pågældende valuta. I dette tilfælde er der også 2 valørdage. Det indebærer, at man med fordel ved salg kan vente med at veksle det positive beløb på valutakontoen på salgshandlens valørdag.

Veksler man pengene inden, betaler man rente fra vekslingsdagen og til handlens valørdag.

Flyt aktierne til Nordnet.

Gør det selv - eller få hjælp.

Du har to muligheder, når du vil flytte dit aktiedepot til os. Enten kan du gøre det selv, eller også kan du bestille flyttehjælp og derved lade os klare det hele for dig. Begge dele er gratis.

Bemærk, at din bank/børsmægler som regel tager et gebyr for at flytte værdipapirer ud. Hvis du vil vide, hvor meget din nuværende bank/børsmægler forlanger for en overførsel, bør du kontakte den, inden du anmoder om at få overført dine aktier.

Sådan flytter du selv aktierne.

 1. Åbn et aktiedepot hos Nordnet.
 2. Udfyld og underskriv denne formular elektronisk.

Så klarer vi resten. Når vi har modtaget de nødvendige aftaler fra dig, sørger vi for, at dit aktiedepot bliver overført fra din nuværende bank.

Hjælp til at flytte.

Hos Nordnet hjælper vi dig gerne med at flytte dit aktiedepot - helt uden omkostninger. Kontakt os enten på e-mail er telefon for at bestille flytteservice.

 1. Ring til os på +45 70 20 66 85 alle hverdage mellem kl. 09.00 og 17.00.
 2. Eller skriv til os på nordnet@nordnet.dk, når det passer dig.

Vi sidder klar til at hjælpe dig på bedste vis.

Indskudsgaranti og investorbeskyttelse.

Dine investeringer er i trygge hænder hos Nordnet. Som kunde hos Nordnet Bank er du nemlig beskyttet af den svenske indskudsgaranti. Når retten til erstatning træder i kraft, dækker indsættelsesgarantien et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro pr. kunde. 

Tryg opsparing

 • Under tilsyn af Finansinspektionen og Finanstilsynet.
 • Personlig VP-konto for alle danske kunder.
 • Indskudsgaranti, investorbeskyttelse og garantifond.

Læs mere her.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.