Spring til hovedindhold

Arbejdsgiveradministreret ratepension.


Spar op til pension med indbetalinger fra din arbejdsgiver.

Når du går på pension, vil en stor del af din pensionsopsparing formentlig komme fra penge, der gennem årene er indbetalt på en arbejdsgiverordning. Jo bedre betingelser du giver opsparingen for at vokse, desto mere vil du få at leve for som pensionist.

Indbetalingerne via arbejdsgiver – både din arbejdsgivers bidrag og det bidrag, du selv indbetaler via din løn – består af såvel opsparing som forsikring. Opsparingen kan du ofte med fordel flytte til Nordnet. Hos os har du frihed til selv at investere din pension uden faste gebyrer og i værdipapirer fra hele verden.

Bemærk: På en arbejdsgiveradministreret ratepension er det kun din arbejdsgiver, som må indbetale. Indbetaler du til din pension gennem dit anpartsselskab eller aktieselskab, skal indbetalingerne også ske til en arbejdsgiveradministreret ratepension. Vil du selv indbetale fra din private konto, skal du i stedet oprette en privat ratepension.  • Indbetalingerne fra din arbejdsgiver er med bortseelsesret og kan ses på din lønseddel.

  • Du vælger selv, hvordan du vil investere din arbejdsgiveradministrerede pension – uden faste gebyrer.

  • Pensionen udbetales i rater over 10-30 år. Du får derfor løbende udbetalinger som pensionist.

Pensionsopsparingen er omfattet af indskudsgaranti.
Dine pensionsmidler er sikret mod tab gennem Garantiformuen i Danmark. Likvide midler på pensionskonti er såkaldte ”særlige indlån”, som dækkes uden beløbsbegrænsning. Læs om indskudsgaranti.

Suppler med en privat pension.

Suppler din arbejdsgiveradministrerede ordning med en privat pension, og få råd til lidt ekstra. Hos Nordnet bliver din opsparing ikke ædt op af gebyrer, og du vælger selv, hvordan du vil investere den. Se dine muligheder og de forskellige pensionsprodukter her.


Se flere pensionsprodukter

Om indbetaling og udbetaling.

Indbetaling på ratepension.

Du kan indbetale 63.100 kr. om året (2024) på en privat ratepension.

Du kan indbetale 68.586,96 kr. om året (2024) på en arbejdsgiveradministreret ratepension.

Du kan godt have flere ratepensioner, også uden for Nordnet, men indbetalingerne må ikke overstige det årlige indbetalingsloft på tværs af ordningerne.

Har du en arbejdsgiveradministreret ratepension, går indbetaling på denne som udgangspunkt forud for indbetaling på en privat ratepension.

Du har bortseelsesret for indbetalingerne, og du betaler 15,3% i årlig afkastskat.

Udbetaling af ratepension.

Hvornår, du kan starte udbetaling af din ratepension, afhænger af din pensionsudbetalingsalder, og hvornår ordningen er oprettet. Ratepensionen skal senest være udbetalt 30 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

En ratepension kan udbetales i rater over 10-30 år. Det vælger du, og udbetalingerne kan ske årligt, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Når ratepensionen er under udbetaling, kan du ikke indbetale på ordningen.

Du betaler almindelig indkomstskat ved udbetaling.

Læs, hvad du med fordel kan være opmærksom på ved udbetaling her: "Stræk udbetalingen, og få mere ud af din ratepension"

Ofte stillede spørgsmål.