Spring til hovedindhold

Vurdere aktier

Hvordan vurderer jeg en aktie?

Det er svært at sige, hvad der er en rimelig pris for en aktie, men et nøgletal kan give en indikation af, hvor billig eller dyr aktien er i forhold til andre virksomheders aktier. At kunne forstå de forskellige nøgletal er en vigtig del af at kunne analysere virksomhedernes regnskaber. Her finder du seks hurtige forklaringer på de mest nyttige nøgletal.
Et godt tip er at huske, at nøgletal generelt er lave, når renten er lav. Samtidig skal du være opmærksom på, at det enkelte nøgletal ikke siger alt om en virksomhed. Du skal altid bruge disse i kombination med hinanden. 

Direkte afkast

Det direkte afkast udtrykt i procent. Det viser, hvor meget et selskab betaler i udbytte hvert år i forhold til aktiekursen.

Udregning

Udbyttet per aktie i selskabet i den efterfølgende periode på et år. Udtrykt i procent af den aktuelle aktiekurs.

Return on equity

Hvis du oversætter det direkte, betyder det ”afkast på egenkapital” eller egenkapitalforrentning. Det vil sige, at du måler virksomhedens evne til at generere afkast på aktionærernes investerede kapital. Aktiverne minus gælden udgør egenkapitalen. Jo højere en virksomheds egenkapitalforrentning er, desto bedre er virksomheden til at skabe indtjening ud fra den investerede kapital.

P/E-tal (price/earnings)

Price/earnings eller P/E-tallet er et værdiansættelsesmål, der viser, hvad aktiekursen er i øjeblikket i forhold til indtjeningen per aktie. Det beregnes ved at dividere aktiens markedspris med selskabets indtjening per aktie fra kontinuerlig drift i de efterfølgende 12 måneder. Dette giver dig som en investor en idé om, hvad markedet i øjeblikket vurderer prisen for det årlige overskud til.

Et højt P/E-tal indikerer normalt, at markedet betaler mere for at få overskuddet i dag. Det skyldes bl.a., at markedet mener, at virksomheden vil øge fortjenesten i fremtiden.

Et lavt P/E-tal indikerer, at markedet har en lavere forventning til, at virksomhedens fortjeneste vil stige i fremtiden. For en person, som følger en “værdiinvesteringsmetode”, kan sådanne aktier imidlertid betragtes som potentielt oversete eller undervurderede.

Udregning

P/E beregnes ved at dividere markedsprisen per aktie med indtjening per aktie. Værdierne er baseret på de efterfølgende 12 måneder (TTM) med tal fra den senest offentliggjorte rapport og 12 måneder tilbage.

P/S-tal (price/sales)

Price/Sales er et vurderingsmål, der sammenligner en virksomheds aktiekurs med dens omsætning. Det er en måde at måle, hvordan markedet vurderer salgstallene i en virksomhed. For virksomheder, der har underskud, kan P/E-forholdet ikke bruges. Da er P/S-forholdet et bedre mål, da det måler aktiekursen i forhold til salget i stedet for til indtjeningen.

Udregning

Omsætning/per aktie

P/B-tal (price/book)

Price/book er et mål, som bruges til at sammenligne markedsandelen for en aktie med dens bogførte værdi. En virksomheds bogførte værdi beregnes ved at dividere markedsprisen på dets udestående aktier med selskabets bogførte værdi og derefter justere for antallet af udestående aktier.

Price/book kan fortælle investorer, hvor meget de betaler for en virksomheds aktiver i balancen. En lav P/B-værdi kan indikere, at du får mange aktiver til en lav aktiekurs.

Udregning

Pris/bogført værdi per aktie

Soliditet

Dette nøgletal måler virksomhedens formue. Ved at dividere egenkapitalen med den samlede kapital får vi den andel af virksomhedens aktiver, som bliver finansieret med aktionærernes penge plus et årligt overskud. Soliditeten er normalt mellem 30-40 procent. Årsagen til at virksomheder optager lån til finansiering af deres aktiver er, at der er bedre muligheder for et højt afkast på egenkapital gennem andre investeringer – modsat hvis de finansierede hele deres drift på egenkapital.

En for lav soliditet kan indikere, at virksomheden har for mange lån, og det kan have meget negative effekter.